Implanty stałe

,

Możemy zaoferować naszym chorym całkowicie refundowane zabiegi brachyterapii raka prostaty przy pomocy implantów stałych!

Bardzo się cieszymy, ze od 1 kwietnia 2015 roku uznana i szeroko stosowana w świecie metoda leczenia raka prostaty w postaci implantów stałych jest w pełni refundowana! Jest to uwieńczenie naszych starań od 2009 roku o wpisanie tej formy brachyterapii na listę świadczeń refundowanych przez państwo.

Chcemy podkreślić, że po raz pierwszy w Polsce i Europie Środkowowschodniej dwa zabiegi wszczepienia implantów stałych pod kontrolą ultrasonografii w terapii wczesnego stadium raka prostaty wykonano w Zakładzie Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w dniu 18.12.2008 r.. Od tego momentu zabiegi były wykonywane w naszym Centrum bez refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia co ograniczało liczbę leczonych chorych.

Zapraszamy serdecznie do Poznania do Zakładu Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii – ośrodka z wieloletnim doświadczeniem zarówno w tej metodzie jak i innych metodach brachyterapii.

Dodatkowe ważne informacje

Zachorowalność na raka prostaty stopniowo rośnie, co związane jest z dłuższą spodziewaną długością życia społeczeństwa oraz z coraz lepszą wykrywalnością wczesnych postaci raka prostaty w badaniach przesiewowych. Chorzy tacy mają wysokie szanse wyleczenia, pod warunkiem przeprowadzenia prawidłowej terapii. Z tych powodów rozszerzenie możliwości leczenia raka prostaty o skuteczną i sprawdzona metodę brachyterapii przy pomocy implantów stałych ma istotne znaczenie dla poprawy wyleczalności.

Brachyterapia przy pomocy implantów stałych to jednorazowa metoda implantacji ok. 60-100 izotopów promieniotwórczych (małych metalicznych, cylindrycznego kształtu, długości 4,5mm i szerokości 0,8mm ziarenek, zawierających niewielką ilość radioaktywnego źródła jodu I-125) w obręb chorego narządu. Izotopy te pozostają na stałe w narządzie i nie są usuwane. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu raka prostaty. Brachyterapia przy pomocy implantów stałych jest stosowana w leczenia raka prostaty w USA, Hiszpanii, Francji i wielu innych krajach od końca lat 80-tych ubiegłego stulecia. Jest metodą nie tylko sprawdzoną w leczeniu dużych grup chorych. Jest metodą opisaną w tysiącach publikacji, z okresami obserwacji sięgającymi już 15 lat po leczeniu. Najważniejszym wnioskiem doniesień naukowych jest niski odsetek powikłań obserwowanych po takich leczeniu (m.in. problemy z oddawaniem moczu czy impotencja).

Mimo że inne stosowane techniki leczenia prostaty uznajemy za równie skuteczne, technologia implantacji izotopów promieniotwórczych na stałe przynosi pacjentowi wiele korzyści. Pacjent leży w szpitalu przez jeden do dwóch dni i w tym czasie jest przeprowadzony cały zabieg brachyterapii, który trwa około 1-2 godzin w znieczuleniu ogólnym. Pacjent opuszcza szpital najczęściej następnego dnia a w ciągu paru dni od zabiegu wraca do normalnego życia, tak więc w porównaniu z wieloma innymi metodami leczenia technika ta jest bardzo korzystna zarówno dla pacjenta jak i szpitala. Dla wielu chorych ważna jest jak najszybsza możliwość powrotu do normalnego stylu życia i do pracy.  Brachyterapia przy pomocy implantów stałych umożliwia podanie wysokiej dawki promieniowania (rozłożonej w czasie) w obszarze prostaty, co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących. Po zastosowaniu tej metody brachyterapii obserwuje się mniej takich powikłań jak kłopoty z utrzymaniem moczu czy impotencja. W tej grupie chorych po brachyterapii nie stosujemy żadnych innych metod leczenia.

Zalety brachyterapii implantami stałymi w punktach:

  • Wysoka skuteczność leczenia sięgająca 90-100%,
  • Niewielka inwazyjność – zabieg brachyterapii trwa od 1 – 2godz., pacjent opuszcza szpital najczęściej następnego dniu (krótki łączny czas hospitalizacji: 1- 2 dni), wraca do codziennych czynności w ciągu kilku dni,
  • Wysoka koncentracja dawki w obrębie prostaty co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących,
  • Zmniejszenie częstości powikłań w porównaniu do innych metod leczenia: impotencja (5-15%), nietrzymanie moczu (poniżej 5%).

Opis techniki brachyterapii

Wykorzystuje się izotopy promieniotwórcze Jodu-125 o niskiej mocy dawki i stosunkowo niskich energiach, co pozwala na ich stosowanie bez specjalnych osłon i warunków radioochrony (w pomieszczeniach sali operacyjnych). Technika implantów stałych polega na przygotowaniu planu leczenia i założeniu implantów pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej w trakcie jednego zabiegu. W trakcie trwania zabiegu, dzięki stale używanej ultrasonografii transrektalnej, izotopy promieniotwórcze są wsuwane w uprzednio założone sztywne prowadnice stalowe, które są następnie usuwane. Przy planowaniu dawki w tej technice izodoza lecząca pokrywa się z kształtem torebki prostaty, a dawka całkowita wynosi 145 Gy.

Założeniem metody jest jej wyjątkowość, pacjent leży w szpitalu krótko i w tym czasie jest przeprowadzony cały zabieg brachyterapii, następnie pacjent w ciągu paru dni może wrócić do normalnego życia. Nie przewiduje się dodatkowego narażenia chorego na napromieniania ani stosowania żadnych dodatkowych technik operacyjnych. Wydolność metody opisywana w wieloletnich opracowaniach, opierających się na około 10-letniej obserwacji, szacuje się na 90–100% dla chorych w stopniu T1-2N0M0.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Zakładu Brachyterapii WCO:

Serwis WWW : wco.pl/zb

Wpisy powiązane