Zakład Radiologii

Rejestracja do pracowni RTG, USG, MMG (pokój 86)

Tel. 61 88 50 527 lub 523 w godzinach 7.30-18.00

Rejestratorki : Dorota Woźniak, Małgorzata Gielnik
Sekretarki medyczne: Alina Baszczyńska, Arleta Kuberska, Grażyna Mytkowska
Angelika Molicka – Mauricio (Pracownia USG Tel. 61 88 50 693 pokój 98/99)

Rodzaj badania

  • USG szyi, gruczołów piersiowych, dołów pachowych, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, jąder, pachwin, transrektalne, biopsja gruboigłowa, biopsja cienkoigłowa.
  • Mammografia
  • RTG klatki piersiowej, kości i stawów, kręgosłupa. Badania kontrastowe przewodu pokarmowego – przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego

Rejestracja pracowni rezonansu magnetycznego

Tel. 61 88 50 510  w godzinach 7.30-15.00
Sekretarka medyczna – Jolanta Maliszewska

Rodzaj badania

MR głowy, twarzoczaszki, szyi, klatki piersiowej, piersi, kręgosłupa, jamy brzusznej, miednicy, stawów, spektroskopia prostaty.

 

Rejestracja pracowni tomografii komputerowej

(pokój 110)
Tel./fax 61 88 50 529 w godzinach 8.00-15.00

Sekretarki medyczne: Monika Dajewska, Kaczmarek Katarzyna

Rodzaj badania:

TK głowy, twarzoczaszki, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa, kolonografia, biopsja.

 

Kierownik

Please specify image url
Ewa Wierzchosławska, dr n. med
Kierownik Zakładu Radiologii

Dane kontaktowe

Sekretariat Zakładu Radiologii – (pokój 92)
Sekretarka medyczna – Anna Rolska
Tel. 61 88 50 508