(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zakład Radioterapii III w Kaliszu – Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Ośrodek Radioterapii w Kaliszu jest filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. W Ośrodku prowadzona jest radioterapia chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych. Leczenie w warunkach szpitalnych odbywa się przy współpracy z Oddziałem Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Prowadzi się tu zarówno leczenie samodzielną radioterapią, jak i skojarzone z chemioterapią w postaci radiochemioterapii. Więcej o leczeniu: http://wco.pl/co_i_jak_leczymy/radioterapia/http://wco.pl/co_i_jak_leczymy/chemioterapia/

 

W Ośrodku działa Zakład Radioterapii, Poradnia Onkologii oraz Poradnia Chemioterapii, gdzie prowadzone są badania diagnostyczne, kwalifikacja do leczenia, kontrole po leczeniu onkologicznym oraz prowadzone jest leczenie radioterapią i chemioterapią. Zakład wyposażony jest w dwa akceleratory, tomograf do planowania leczenia oraz symulator. W Ośrodku prowadzimy leczenie nowotworów układu nerwowego, gruczołu piersiowego, przewodu pokarmowego, chłoniaków złośliwych nieziarniczych i ziarniczych, nowotworów złośliwych głowy i szyi, tkanek miękkich i kości, płuca, skóry i układu moczowo–płciowego.

 

Leczenie onkologiczne wymaga zaangażowania wysokospecjalistycznego zespołu różnych specjalności.  W Ośrodku Radioterapii w Kaliszu Wielkopolskiego Centrum Onkologii pracuje zespół składający się z 4 lekarzy, 3 fizyków medycznych, 6 elektroradiologów, 2 pielęgniarek i pielęgniarza, oraz 8 pracowników obsługi administracyjno-technicznej.

 

Kierownik Zakładu

Please specify image url

Dariusz Kowalczyk, dr hab. n. med.

Kierownik Zakładu Radioterapii III

Dane kontaktowe

Sekretariat Ośrodka Radioterapii w Kaliszu: mgr Patrycja Słupianek

ul. Kaszubska 12
62-800 Kalisz

Rejestracja : 62 33 22 589, 62 33 22 590

Pracownia Mammografii : 62 33 22 572

Sekretariat : 62 33 22 600

Faks : 62 33 22 602

Email : patrycja.slupianek@wco.pl

Personel Ośrodka

Lekarze
Fizycy
Elektroradiolodzy
Zespół pielęgniarski
Administracja i obsługa techniczna

Rejestracja do Poradni Onkologii i Chemioterapii:

Telefoniczna pod nr tel. (62) 33 22 589 lub osobiście w godzinach pracy poradni.

Poradnia Onkologii

Czynna w godzinach:

  • poniedziałek 12.00-13.00
  • wtorek 9.00 – 13.00 i 15.30 – 19.30
  • środa 9.00 -13.00
  • czwartek 12.00-19.30
  • piątek 8.00 – 16.00
Poradnia Chemioterapii

Czynna w godzinach:

  • poniedziałek 17.00-19.00
  • wtorek 15.30 – 19.30
  • środa 11.00 -13.00
  • czwartek 15.30 – 19.30
  • piątek 8.00 – 16.00