Zakład Radioterapii III w Kaliszu – Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Ośrodek Radioterapii w Kaliszu jest filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. W Ośrodku prowadzona jest radioterapia chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych. Leczenie w warunkach szpitalnych odbywa się przy współpracy z Oddziałem Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Prowadzi się tu zarówno leczenie samodzielną radioterapią, jak i skojarzone z chemioterapią w postaci radiochemioterapii.Więcej o leczeniu:http://wco.pl/co_i_jak_leczymy/radioterapia/http://wco.pl/co_i_jak_leczymy/chemioterapia/

W Ośrodku działa Zakład Radioterapii, Poradnia Onkologii oraz Poradnia Chemioterapii, gdzie prowadzone są badania diagnostyczne, kwalifikacja do leczenia, kontrole po leczeniu onkologicznym oraz prowadzone jest leczenie radioterapią i chemioterapią. Zakład wyposażony jest w dwa akceleratory, tomograf do planowania leczenia oraz symulator. W Ośrodku prowadzimy leczenie nowotworów układu nerwowego, gruczołu piersiowego, przewodu pokarmowego, chłoniaków złośliwych nieziarniczych i ziarniczych, nowotworów złośliwych głowy i szyi, tkanek miękkich i kości, płuca, skóry i układu moczowo–płciowego.

 

Leczenie onkologiczne wymaga zaangażowania wysokospecjalistycznego zespołu różnych specjalności.  W Ośrodku Radioterapii w Kaliszu Wielkopolskiego Centrum Onkologii pracuje zespół składający się z 6 lekarzy, 3 fizyków medycznych, 8 elektroradiologów, 2 osoby z obsługi pielęgniarskiej, pielęgniarki i pielęgniarza, oraz 9 pracowników obsługi administracyjno-technicznej i psychologa.

 

Kierownik Zakładu

Please specify image url
Dariusz Kowalczyk, dr hab. n. med.
Kierownik Zakładu Radioterapii III

Dane kontaktowe

Sekretariat Ośrodka Radioterapii w Kaliszu: mgr Patrycja Słupianek

ul. Kaszubska 12
62-800 Kalisz

Rejestracja : 62 33 22 589, 62 33 22 590

Pracownia Mammografii : 62 33 22 572

Sekretariat : 62 33 22 600

Faks : 62 33 22 602

Email : patrycja.slupianek@wco.pl

Personel Ośrodka

Personel

Rejestracja do Poradni Onkologii i Chemioterapii:

Telefoniczna pod nr tel. (62) 33 22 589 lub osobiście w godzinach pracy poradni.

Poradnia Onkologii

Czynna w godzinach:

  • poniedziałek 12.00-13.00
  • wtorek 9.00 – 13.00 i 15.30 – 19.30
  • środa 9.00 -13.00
  • czwartek 12.00-19.30
  • piątek 8.00 – 16.00
Poradnia Chemioterapii

Czynna w godzinach:

  • poniedziałek 17.00-19.00
  • wtorek 15.30 – 19.30
  • środa 11.00 -13.00
  • czwartek 15.30 – 19.30
  • piątek 8.00 – 16.00