(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zakład Patologii Nowotworów

Zakład tworzą pracownie: histopatologii, immunohistochemii, diagnostyki cytologii ginekologicznej, biologii molekularnej, cytometrii przepływowej oraz gabinet biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.

Pracownicy to: najlepszy w regionie zespół lekarzy specjalistów patomorfologii oraz liczni lekarze w trakcie specjalizacji (rezydenci), doktorzy nauk biologicznych, magistrzy analityki medycznej, biologii, pielęgniarstwa oraz zespół techników analityki medycznej i techników medycznych.

Podstawowym zadaniem Zakładu Patologii Nowotworów jest ustalenie precyzyjnego i szybkiego rozpoznania histopatologicznego i cytologicznego pacjentów leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii, a także z innych jednostek regionu Wielkopolski.

W pracowniach opracowuje się materiał z wycinków tkankowych, biopsji gruboigłowych, materiałów operacyjnych oraz materiał cytologiczny (ginekologiczny i nie ginekologiczny).

W badaniach diagnostycznych stosujemy nowoczesne metody diagnostyczne Posiadamy prawie 200 markerów nowotworowych, wykonujemy badania fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) (w tym ocena nadekspresji białka HER-2 i amplifikacji genu HER-2 w raku piersi) co umożliwia ocenę czynników prognostycznych i predykcyjnych mających kluczowy wpływ na rodzaj i zakres stosowanych terapii onkologicznych,.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w cyklicznych zebraniach interdyscyplinarnych dotyczących leczenia nowotworów m.in. piersi, przewodu pokarmowego, materiałów ginekologicznych, narządów głowy i szyi celem wyboru zindywidualizowanego leczenia onkologicznego.

 

Kierownik

Please specify image url

Andrzej Marszałek, prof. dr hab.

Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów, Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

Dane kontaktowe

Sekretariat Zakładu czynny od poniedziałku – piątku w godzinach 7.00-15.00

Tel. 61 88 50 808, fax 61 88 50 809

Email : zpn@wco.pl

Sekretariat dyżurny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00

Tel. 61 88 50 805