Rejestracja

Rejestracja Główna (osobista) czynna w godzinach:
poniedziałek – czwartek – 7.00 – 18.00
piątek – 7.00 – 15.00

Rejestracja telefoniczna czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00

Na wprost wejścia do szpitala umiejscowiony jest PUNKT INFORMACYJNY dla pacjentów
(nr tel. 61 8850 509), zaraz za nim znajduje się REJESTRACJA GŁÓWNA

 

 

Pacjent może skorzystać z różnych form rejestracji:

Rejestracja osobista
Rejestracja Główna telefoniczna
Rejestracja telefoniczna RTG, USG
Rejestracja telefoniczna Tomograf Komputerowy
Rejestracja telefoniczna Rezonans Magnetyczny
Rejestracja telefoniczna PET/Scyntygrafia
Rejestracja przez osoby trzecie
Rejestracja elektroniczna

W przypadku rejestrowania się na wyznaczony już zabieg ambulatoryjny lub przyjęcie na oddział – nie ma możliwości rejestracji telefonicznej – wymagane jest osobiste zgłoszenie się w rejestracji w dniu przyjęcia lub w dniu zabiegu.

W przypadku zmiany opatrunku, odbioru wyników badań, kontroli, wyjęcia szwów konieczne jest w tym dniu zarezerwowanie w rejestracji terminu do wskazanej przez lekarza poradni.

SKIEROWANIA WYMAGANE DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Poradnia Onkologii Laryngologicznej
  • Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu
  • Poradnia Genetyki Onkologicznej

Od wymogu posiadania skierowania zwolnione są osoby o szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej (inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, kombatanci , inwalidzi wojskowi, uprawniony żołnierz lub pracownik tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa) po okazaniu odpowiedniego dokumentu.

W przypadku zmiany opatrunku, odbioru wyników badań, kontroli, wyjęcia szwów, konieczne jest również zarezerwowanie w rejestracji terminu do wyżej wymienionych poradni.

HARMONOGRAM PRACY PORADNI:

Poradnia Chemioterapii I
Poradnia Chemioterapii II
Poradnia Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Onkologii i Radioterapii (gab. 1)
Poradnia Onkologii i Radioterapii (gab. 2)
Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu
Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Radioterapii Onkologicznej I
Poradnia Radioterapii Onkologicznej II
Poradnia Radioterapii Onkologicznej III
Poradnia Stomijna
Poradnia Zakładu Brachyterapii