Rejestracja

Rejestracja Główna (osobista) czynna:
poniedziałek – czwartek – 7.00 – 18.00
piątek – 7.00 – 15.00

Rejestracja Telefoniczna (tel. 61 88 50 557) czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00

Na wprost wejścia do szpitala umiejscowiony jest PUNKT INFORMACYJNY dla pacjentów, zaraz za nim znajduje się REJESTRACJA GŁÓWNA

 

 

Pacjent może skorzystać z różnych form rejestracji:

W przypadku rejestrowania się na wyznaczony już zabieg ambulatoryjny lub przyjęcie na oddział – nie ma możliwości rejestracji telefonicznej – wymagane jest osobiste zgłoszenie się w rejestracji w dniu przyjęcia lub w dniu zabiegu.

W przypadku zmiany opatrunku, odbioru wyników badań, kontroli, wyjęcia szwów konieczne jest w tym dniu zarezerwowanie w rejestracji terminu do wskazanej przez lekarza poradni.

SKIEROWANIA WYMAGANE DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Poradnia Onkologii Laryngologicznej
  • Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu
  • Poradnia Genetyki Onkologicznej

Od wymogu posiadania skierowania zwolnione są osoby o szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej (inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, kombatanci , inwalidzi wojskowi, uprawniony żołnierz lub pracownik tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa) po okazaniu odpowiedniego dokumentu.

W przypadku zmiany opatrunku, odbioru wyników badań, kontroli, wyjęcia szwów, konieczne jest również zarezerwowanie w rejestracji terminu do wyżej wymienionych poradni.