Poradnia Chorób Piersi

Najważniejsze obszary działania:

Poradnia Chorób Piersi realizuje zadania w zakresie prowadzenia skryningu raka piersi na etapie pogłębionym w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. W ramach Poradni Chorób Piersi (zgodnie z Europejskimi wytycznymi dla zapewnienia jakości w wykrywaniu i diagnostyce raka piersi) u kobiety, u której na etapie podstawowym wykryto nieprawidłowości, onkolog przeprowadza badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe (badanie palpacyjne piersi) oraz wydaje zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki (mammografia celowana, USG, biopsja). W przypadku rozpoznania raka piersi pacjentka kierowana jest do leczenia.

Dane kontaktowe

Tel. 61 8850945
Fax 61 8850916

Poniedziałek-piątek 7:25 – 15:00
Pokój: 0002