Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Do zawnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej może posłużyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”.
 2. Wniosek można złożyć:
  • Osobiście – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-10:30 oraz w godzinach od 13:00-14:00 w Punkcie przyjmowania wniosków i wydawania kserokopii dokumentacji medycznej przy ul. Strzeleckiej 33A,
  • Telefonicznie – od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 14.00 pod numerem telefonu 61 88 50 441,
  • Drogą mailową na adres: dokumentacja@wco.pl.
 3. Wydawanie dokumentacji medycznej:
  1. Dokumentacja medyczna może być wydana w ramach:
   • Odbioru osobistego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-10:30 oraz w godzinach od 13:00-14:00 w Punkcie przyjmowania wniosków i wydawania kserokopii dokumentacji medycznej przy ul. Strzeleckiej 33A. Odbiór potwierdzony podpisem i po okazaniu dokumentu tożsamości (dotyczy również osób upoważnionych).
   • Wysyłki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zaliczeniem pocztowym. Do kosztów udostępnienia dokumentacji medycznej należy doliczyć koszty wysyłki.

Odbiór dokumentacji przez osobę upoważnioną

W przypadku zamiaru wydania (odbioru) dokumentacji medycznej / preparatów histopatologicznych przez osobą inną niż wskazana w dokumentacji, pacjent zobowiązany jest złożyć „Upoważnienie do wydania (odbioru) dokumentacji medycznej”.

 

Koszty udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłat od pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych, bądź osób upoważnionych przez pacjenta, z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie.
 2. W przypadku ponownego udostępniania dokumentacji medycznej wysokość opłat za wydanie kserokopii A4 (każda strona) stanowi 100% kwoty określanej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po uwzględnieniu aktualnego kwartalnego Komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w M.P. w sprawie wysokości opłat za kopie dokumentacji medycznej.
 3. W przypadku wyboru wysyłki dokumentacji medycznej za pośrednictwem Poczty Polskiej należy doliczyć poniesione przez WCO koszty wysyłki.

Udostępnianie preparatów histopatologicznych / cytologicznych

W celu wypożyczenia preparatów histopatologicznych lub cytologicznych bądź bloczków parafinowych z materiałem histologicznym lub cytologicznym z Zakładu Patologii Nowotworów należy:

 1. Skontaktować się z Sekretariatem Zakładu Patologii Nowotworów (tel. 61 88 50 808).
 2. Przesłać wypełniony i zeskanowany formularz wniosku na adres mailowy zpn@wco.pl (Wniosek o udostępnienie preparatów histopatologicznych)
 3. Przygotowanie materiału trwa min. 2 dni robocze.
 4. Należy upewnić się telefonicznie czy preparaty są już dostępne i uzgodnić termin odbioru.
 5. Oryginał formularza wniosku należy dostarczyć w dniu odbioru materiału.
 6. W przypadku odbioru przez osobę upoważnioną należy dołączyć upoważnienie.