W dniu przyjęcia do szpitala Pacjent powinien zgłosić się w godzinach rannych na czczo (jedynie Pacjenci przyjmujący leki w związku z nadciśnieniem i cukrzycą powinni zjeść lekkie śniadanie oraz przyjąć leki zgodnie z zaleceniami lekarza) do Rejestracji Ogólnej celem zarejestrowania się do wybranej Poradni. Pacjent zgłaszający się do rejestracji powinien mieć przy sobie dowód osobisty;

Od wymogu zgłoszenia się w Rejestracji Ogólnej zwolnieni są Pacjenci z wyznaczonym terminem na leczenie chemioterapeutyczne.

Następnie Pacjent jest kierowany do Poradni, gdzie oczekuje na wizytę z lekarzem, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do hospitalizacji;

W trakcie procedury przyjmowania na oddział Pacjent zostanie poproszony o podanie danych osoby, z którą pracownicy szpitala mogą kontaktować się w sprawach Pacjenta; w tym celu należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz jej numer telefonu;

Pacjenci, którzy mają wyznaczony termin przyjęcia do szpitala na konkretny oddział powinni zabrać ze sobą : pidżamę – 2 szt., porannik, ręcznik – 2 szt., środki higieniczne do mycia, szczoteczkę i pastę do zębów, stosowane kremy i balsamy, kapcie, skarpetki, sztućce oraz kubek lub szklankę;

Istnieje możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w szpitalu, jednak ze względu na szczupłość miejsca zalecamy zabranie przez rodzinę wierzchnich okryć jesienno-zimowych;

Istnieje możliwość przekazania rzeczy cennych do depozytu szpitala, ale w miarę możliwości prosimy o nie zabieranie ich ze sobą;

Prosimy o zabranie ze sobą leków zażywanych przewlekle (stosowanych np. w przebiegu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i innych chorób przewlekłych) na cały przewidywany czas pobytu w szpitalu; w przypadku chorych leczonych na oddziałach Radioterapii może to być okres nawet 6 tygodni;

Nie wymagamy posiadania wyników badań, ale jeśli takowe są w posiadaniu chorego – prosimy o zabranie ze sobą; należy również zabrać ze sobą wypisy z pobytów w innych szpitalach;

Istnieje możliwość odwiedzania chorych we wszystkie dni tygodnia; nie ma wyznaczonych godzin odwiedzin, poza oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii , gdzie odwiedziny są możliwe w godzinach 11:00 – 19:00;

W Centrum znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza Św; codziennie też ksiądz katolicki odwiedza chorych na oddziałach z Komunią Świętą; istnieje możliwość spowiedzi w kaplicy przed Mszą Św. lub na oddziale;

Na terenie Centrum i w jego pobliżu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;

Centrum nie posiada miejsc parkingowych; należy liczyć się z tym, że w godzinach 10:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku za parkowanie w pobliżu szpitala należy uiścić opłatę zgodnie z miejskim cennikiem;

W Centrum, w sąsiedztwie ogrodu zimowego znajduje się kawiarnia, gdzie można kupić i spożyć posiłek a także gotowe kanapki, butelkowane napoje, owoce i prasę. W miejscach ogólnodostępnych znajduję się automaty z ciepłymi napojami;

Centrum umożliwia kontynuowanie hobby, np. robótki ręczne, seanse filmowe, czytanie książek (w Centrum znajduje się Biblioteka);

Niektórych Pacjentów, zwłaszcza na oddziałach Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej obowiązuje specjalna dieta; w związku z tym, na w/w oraz wszystkich pozostałych oddziałach, zawsze przed dostarczeniem choremu jedzenia i napojów należy zapytać pielęgniarkę;

Nie zaleca się przynoszenia Pacjentom przebywającym na oddziałach zabiegowych (oddziały chirurgiczne, chirurgii głowy i szyi i onkologii laryngologicznej, radioterapii i onkologii ginekologicznej) kwiatów ciętych i doniczkowych;

Osoby przeziębione nie powinny odwiedzać Pacjentów przebywających w Centrum.