ANKIETA PRZED PRZYJĘCIEM NA HOSPITALIZACJĘ ( link do ankiety )
Ankieta stanowi formularz pomocniczy podczas przeprowadzania wywiadu z pacjentem przy przyjęciu.
Z wypełnionym dokumentem należy zgłosić się na planowaną hospitalizację. Ewentualne wątpliwości / niejasności zostaną wyjaśnione z lekarzem przy przyjęciu.

 

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZYJMOWANEGO DO SZPITALA W TRYBIE PLANOWYM

Szanowni Państwo,

W związku z zaplanowanym u Państwa leczeniem w Wielkopolskim Centrum Onkologii, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami, które mają na celu ułatwić Państwu właściwe przygotowanie się do pobytu w naszym szpitalu.

PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA

 

 1. NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:
 • Wykaz aktualnie przyjmowanych leków

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz ryzyko wystąpienia niekorzystnych interakcji pomiędzy przyjmowanymi lekami prosimy o przygotowanie i zabranie ze sobą LISTY AKTUALNIE PRZYJMOWANYCH LEKÓW, SUPLEMENTÓW DIETY, WITAMIN, ZIÓŁ

Lista powinna zawierać:

 • nazwę środka (leku / suplementu diety / witamin / ziół)
 • dawkę i postać leku
 • częstotliwość przyjmowania (ile razy dziennie i o której godzinie)

Przykładowy wzór listy można pobrać tutaj lub pod zakładką DLA PACJENTA / Wnioski i druki do pobrania

 • Komplet leków zażywanych przewlekle (stosowanych np. w przebiegu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i innych chorób przewlekłych) na cały przewidywany czas pobytu w szpitalu. W przypadku chorych leczonych na oddziałach radioterapii może to być okres nawet do 6 tygodni. Leki własne należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku, numerem serii i datą ważności (w tym pen do insuliny oraz inhalatorki kieszonkowe do leków wziewnych). Nie należy zabierać ze sobą leków rozdzielonych w innych pojemnikach uniemożliwiających identyfikację leku.

Torbę z lekami należy przekazać personelowi medycznemu. Wszelkie potrzebne środki farmakologiczne muszą być kontrolowane przez lekarza! Podczas pobytu w szpitalu żadnych tabletek nie wolno zażywać samodzielnie!

Centrum zapewnia pacjentowi nieodpłatnie te leki, które niezbędne są do udzielenia świadczenia związanego z daną hospitalizacją w zakresie koniecznym do wykonania danego świadczenia gwarantowanego.

 • Posiadaną dokumentacje medyczną, tj.:
  • wyniki badań obrazowych (KT, MR, itd.) w formie dokumentów lub zapisów na nośnikach CD
  • wyniki badań laboratoryjnych
  • wypisy z pobytów w innych szpitalach
  • konsultacje specjalistyczne
  • oryginalny wynik badania grupy krwi
W DNIU PRZYJĘCIA DO SZPITALA
 • W dniu przyjęcia należy zgłosić się bezpośrednio na wyznaczony oddział.
 • Należy zgłosić się na czczo (jedynie Pacjenci przyjmujący leki w związku z nadciśnieniem i cukrzycą powinni zjeść lekkie śniadanie oraz przyjąć leki zgodnie z zaleceniami lekarza).
 • Przy przyjęciu wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości i kodu e-skierowania do szpitala.
 • Właściwa procedura przyjęcia na oddział odbywa się w dyżurce pielęgniarskiej.
 1. W trakcie procedury przyjmowania na oddział zostaną Państwo poproszeni o wskazanie osoby upoważnionej do wglądu do Państwa dokumentacji medycznej oraz uzyskiwania danych o stanie zdrowia. W tym celu należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz jej numer telefonu.
 2. Pacjenci, którzy mają wyznaczony termin przyjęcia do szpitala na oddział powinni zabrać ze sobą: pidżamę – 2 szt., porannik, ręcznik – 2 szt., środki higieniczne do mycia, szczoteczkę i pastę do zębów, stosowane kremy i balsamy, stabilne obuwie z podeszwą antypoślizgową, zapas bielizny osobistej, sztućce oraz kubek lub szklankę.
 3. Istnieje możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w szpitalu, jednak ze względu na szczupłość miejsca zalecamy zabranie przez rodzinę wierzchnich okryć jesienno-zimowych.
 4. Istnieje możliwość przekazania rzeczy cennych do depozytu szpitala, jednak w miarę możliwości prosimy o nie zabieranie ich ze sobą.
ODWIEDZINY

Zasady odwiedzin reguluje Regulamin Odwiedzin dostępny na tablicy ogłoszeń w oddziale.

INFORMACJE DODATKOWE
 1. Na terenie Centrum i w jego pobliżu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 2. Centrum nie posiada miejsc parkingowych. Należy liczyć się z tym, że w godzinach 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę od 8.00-18.00 za parkowanie w pobliżu szpitala należy uiścić opłatę zgodnie z miejskim cennikiem.
 3. W Centrum, w sąsiedztwie ogrodu zimowego znajduje się Kawiarnia Pomarańczarnia, w której można kupić oraz spożyć posiłek, a także zakupić gotowe kanapki, butelkowane napoje, owoce i prasę. W miejscach ogólnodostępnych znajdują się automaty z ciepłymi napojami.
 4. Centrum umożliwia kontynuowanie hobby, np. robótki ręczne, seanse filmowe, czytanie książek.
 5. Niektórych Pacjentów, zwłaszcza na oddziałach Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej obowiązuje specjalna dieta; w związku z tym, na w/w oraz wszystkich pozostałych oddziałach, zawsze przed dostarczeniem choremu jedzenia i napojów należy zapytać pielęgniarkę.
ZABIEGI

 

 • W DNIU ZABIEGU
 1. W dniu zabiegu lekarz prowadzący zobowiązany jest do przedstawienia Państwu dokumentu opisującego planowany zabieg oraz możliwe powikłania.
 2. Kwalifikacja anestezjologiczna – lekarz anestezjolog przeprowadzi wywiad pod kątem wyboru rodzaju oraz bezpieczeństwa planowanego znieczulenia, a także poinformuje jaki rodzaj środka znieczulającego zostanie zastosowany podczas operacji.
 3. Należy pamiętać o zmyciu makijażu, lakieru z paznokci, wyjęciu protez zębowych, aparatów ortodontycznych i szkieł kontaktowych przed operacją – jest to podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na bloku operacyjnym
 • PO ZABIEGU
 1. Po zabiegu zostaną Państwo przekazani do sali intensywnego nadzoru, w której zostaną Państwo do czasu pełnego odzyskania przytomności oraz ustabilizowania czynności życiowych. Po zabiegu może pojawić się reakcja na środek znieczulający w postaci nudności lub wymiotów. O wszelkich dolegliwościach należy powiadomić pielęgniarkę lub lekarza.
WYPIS

 

 1. W dniu wypisu pacjent otrzymuje 2 egzemplarze Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego. Karta informuje o powodzie hospitalizacji, zawiera rozpoznanie, a także opis przeprowadzonych procedur medycznych, wyniki badań, rodzaj operacji oraz listę zastosowanych leków. Są w niej zamieszczone zalecenia dotyczące dalszego postępowania – trybu życia, diety, dalszej rehabilitacji, pobierania leków, koniecznych badań kontrolnych oraz terminu kontrolnej konsultacji.
 2. Należy pamiętać o odebraniu złożonych w depozycie pieniędzy i cennych przedmiotów.