Apteka Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne GMP(Good Manufacturing Practice) i wytyczne inspekcji farmaceutycznej PIC/S.

Oddziały tutejszego Szpitala zaopatrywane są przez Aptekę w produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz przygotowywane są leki w dawkach dziennych w tym leki cytostatyczne od 2005 roku utworzona została Pracownia Rozpuszczania Cytostatyków.

Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z wcześniej utworzonymi procedurami, a odpowiednie pomieszczenia przystosowane są do rodzaju przeprowadzanych działań. Pomieszczenia są rozmieszczone i zaprojektowane w taki sposób, aby wyznaczone zadania wykonywać w sposób jak najbardziej poprawny oraz aby zminimalizować wpływ niepożądanych czynników na jakość produkcji.

W Aptece Szpitalnej zatrudnionych jest 16 pracowników z wyższym wykształceniem w dziedzinie farmacji (dr n. farm. – 1 osoba, mgr farm. – 15 osób) oraz 5 pracowników z wykształceniem technika farmacji, księgowa i 4 osoby pomocy aptecznej.

Apteka uczestniczy w Badaniach Klinicznych przeprowadzanych na terenie Szpitala.

 

Kierownik Apteki

Please specify image url
Katarzyna Regulska, dr hab. n. farm.
Kierownik Apteki

Kontakt

Tel. 618850646
Tel. Fax 618850647