(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Oddział Radioterapii Onkologicznej I z Izbą Przyjęć

Głównym zakresem zainteresowania terapeutycznego lekarzy Oddziału Radioterapii I są nowotwory układu moczowo-płciowego -urologiczne (rak gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, jąder i prącia), nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, trzustka, jelito grube), nowotwory głowy i szyi oraz nowotwory płuc i śródpiersia.

Oddział Radioterapii Onkologicznej I posiada 30 łóżek, które służą chorym w trakcie radioterapii, chemioradioterapii lub w sytuacji potrzeby pilnego leczenia objawów ubocznych radio, – radiochemioterapii po jej zakończeniu.

Kadrę Oddziału Radioterapii Onkologicznej I stanowi zespół doświadczonych lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej oraz pielęgniarek onkologicznych. Ponadto do dyspozycji naszych chorych jest personel wspomagający opiekę, który stanowi zespół wysoko kwalifikowanych fizjoterapeutów i pschychologów. Wieloletnie doświadczenie wraz z zaangażowaniem w pracę całego personelu pozwala zagwarantować wysoką jakość oraz fachowość opieki każdemu naszemu choremu. Lekarze Oddziału Radioterapii Onkologicznej I poza doświadczeniem i gruntowną wiedzą mają do dyspozycji wysoko zaawansowane nowoczesne urządzenia do precyzyjnej radioterapii, które pozwalają na prowadzenie wszystkich rodzajów leczenia napromienianiem samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem systemowym (hormonoterapia, chemioterapia).

Podstawą naszego postępowania wobec każdego pacjenta jest wypracowanie najlepszej metody leczenia we współpracy z chirurgami, onkologami klinicznymi i innymi specjalistami w ramach wspólnych konsultacji interdyscyplinarnych.

W przychodniach Zakładu Radioterapii Onkologicznej I udzielamy porad naszym chorym przed i po leczeniu, które obejmują nowoczesną i kompleksową diagnostykę nowotworów. W tym celu wykorzystujemy swoje doświadczenie kliniczne oraz najnowocześniejsze dostępne metody diagnostyczne (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET).

W Oddziale Radioterapii Onkologicznej I stosowanych jest szereg nowatorskich terapii, których celem jest zwiększenie szansy wyleczenia nowotworów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powikłań, takich jak:

  • niekonwencjonalna metoda radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego,
  • implantacja markerów do gruczołu krokowego (prostaty) w celu poprawy efektywności radioterapii,
  • stosowanie precyzyjnej wysokodawkowej radioterapii (SBRT) w przypadku obecności przerzutów odległych w przebiegu raka gruczołu krokowego i innych nowotworów,
  • badanie PET łączone z nowoczesnymi technikami radioterapii,
  • zastosowanie cytostatyków jako czynnika uczulającego komórki raka w skojarzeniu z radioterapią, zwłaszcza w odniesieniu do nowotworów przewodu pokarmowego,
  • zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii konformalnej 3 D (IMRT, IGRT, VMAT, CyberKnife – Nóż Cybernetyczny) w leczeniu nowotworów.

Ordynator Oddziału

Please specify image url

Piotr Milecki, prof. dr hab.

Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I i Kierownik Zakładu Radioterapii I

Dane kontaktowe

Sekretariat Oddziału Radioterapii Onkologicznej I

Tel. 618850878
Tel. Fax 618850954
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00