Oddział Radioterapii Onkologicznej I z Izbą Przyjęć

Głównym zakresem zainteresowania terapeutycznego lekarzy Oddziału Radioterapii I są nowotwory układu moczowo-płciowego -urologiczne (rak gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, jąder i prącia), nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, trzustka, jelito grube), nowotwory głowy i szyi oraz nowotwory płuc i śródpiersia.

Oddział Radioterapii Onkologicznej I posiada 30 łóżek, które służą chorym w trakcie radioterapii, chemioradioterapii lub w sytuacji potrzeby pilnego leczenia objawów ubocznych radio, – radiochemioterapii po jej zakończeniu.

Kadrę Oddziału Radioterapii Onkologicznej I stanowi zespół doświadczonych lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej oraz pielęgniarek onkologicznych. Ponadto do dyspozycji naszych chorych jest personel wspomagający opiekę, który stanowi zespół wysoko kwalifikowanych fizjoterapeutów i pschychologów. Wieloletnie doświadczenie wraz z zaangażowaniem w pracę całego personelu pozwala zagwarantować wysoką jakość oraz fachowość opieki każdemu naszemu choremu. Lekarze Oddziału Radioterapii Onkologicznej I poza doświadczeniem i gruntowną wiedzą mają do dyspozycji wysoko zaawansowane nowoczesne urządzenia do precyzyjnej radioterapii, które pozwalają na prowadzenie wszystkich rodzajów leczenia napromienianiem samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem systemowym (hormonoterapia, chemioterapia).

Podstawą naszego postępowania wobec każdego pacjenta jest wypracowanie najlepszej metody leczenia we współpracy z chirurgami, onkologami klinicznymi i innymi specjalistami w ramach wspólnych konsultacji interdyscyplinarnych.

W przychodniach Zakładu Radioterapii Onkologicznej I udzielamy porad naszym chorym przed i po leczeniu, które obejmują nowoczesną i kompleksową diagnostykę nowotworów. W tym celu wykorzystujemy swoje doświadczenie kliniczne oraz najnowocześniejsze dostępne metody diagnostyczne (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET).

W Oddziale Radioterapii Onkologicznej I stosowanych jest szereg nowatorskich terapii, których celem jest zwiększenie szansy wyleczenia nowotworów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powikłań, takich jak:

  • niekonwencjonalna metoda radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego,
  • implantacja markerów do gruczołu krokowego (prostaty) w celu poprawy efektywności radioterapii,
  • stosowanie precyzyjnej wysokodawkowej radioterapii (SBRT) w przypadku obecności przerzutów odległych w przebiegu raka gruczołu krokowego i innych nowotworów,
  • badanie PET łączone z nowoczesnymi technikami radioterapii,
  • zastosowanie cytostatyków jako czynnika uczulającego komórki raka w skojarzeniu z radioterapią, zwłaszcza w odniesieniu do nowotworów przewodu pokarmowego,
  • zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii konformalnej 3 D (IMRT, IGRT, VMAT, CyberKnife – Nóż Cybernetyczny) w leczeniu nowotworów.

Ordynator Oddziału

Please specify image url
Piotr Milecki, prof. dr hab.
Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I i Kierownik Zakładu Radioterapii I

Dane kontaktowe

Sekretariat Oddziału Radioterapii Onkologicznej I

Tel. 618850878
Tel. Fax 618850954
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00