Flaga i godło Polski

20 grudnia 2022 roku została podpisana umowa nr RCN/SP/0431/2021/1 dotycząca realizacji i finansowania projektu, na który została przyznana pomoc w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. na finansowanie czasopisma „Reports of Practical Oncology and Radiotherapy”

Wartość zadania: 74.435 zł

Dofinansowanie: 70.000 zł

Wkład własny: 4.435 zł

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju, obejmujących działania zmierzające do podniesienia praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Czasopismo Reports of Practical Oncology and Radioteherapy otrzymało finansowanie na realizację następujących działań:

  1. zakup oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi
  2. weryfikacja i korekta artykułów naukowych w czasopiśmie.