Oddział Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododdziałem Dziennym i Izbą Przyjęć

Oddział Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododdziałem Dziennym i Izbą Przyjęć Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu zajmuje się leczeniem systemowym większości nowotworów złośliwych, które obejmuje tradycyjną chemioterapię oraz nowoczesne leczenie celowane (leki ukierunkowane molekularnie), biologiczne (w tym immunoterapię) oraz leczenie hormonalne i wspomagające. Oddział nie prowadzi leczenia systemowego nowotworów hematologicznych, płuca i nerki (świadczenia dostępne w dedykowanych szpitalach), a pacjentki z nowotworami ginekologicznymi (głównie szyjki i trzonu macicy oraz jajnika) systemowo leczone są przez Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej WCO, a operowane w Oddziale Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej WCO.

W zależności od typu i zaawansowania nowotworu leczenie systemowe stosujemy samodzielnie, lub – dzięki ścisłej współpracy z klinikami i oddziałami Wielkopolskiego Centrum Onkologii – w skojarzeniu z innymi metodami leczenia nowotworów, tzn. nowoczesną chirurgią piersi, układu pokarmowego, czy nowotworów głowy i szyi, radioterapią (w tym cyber-knife, radioterapią stereotaktyczną, tomoterapią, brachyterapią).

Oddział Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii specjalizuje się w leczeniu systemowym nowotworów złośliwych:

– piersi,

– układu pokarmowego (przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego, wątroby, trzustki, dróg żółciowych),

– mózgu oraz tzw. regionu głowy i szyi (m.in. raki jamy ustnej, krtani, gardła),

– skóry (w tym czerniaka),

– prostaty i jądra.

 

Zajmujemy się również leczeniem najcięższych powikłań związanych z terapią nowotworów.

Oddział uczestniczy w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi, zapewniając naszym pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii.

Naszym nadrzędnym założeniem jest nowoczesna, skuteczna i bezpieczna terapia dobrana do stanu ogólnego pacjenta, chorób i stanów współistniejących, zaawansowania, typu i biologii nowotworu, stwierdzonych czynników prognostycznych oraz predykcyjnych, a następnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradniach Chemioterapii WCO. Wielu pacjentów otrzymuje leczenie systemowe dożylnie poprzez specjalne wszczepiane podskórnie porty naczyniowe.

Oddział Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododdziałem Dziennym i Izbą Przyjęć składa się z trzech głównych części stanowiących integralną całość strukturalną i organizacyjną:

Oddział Stacjonarny – 32 łóżka (Koordynator: lek. Ewa Prochowska),

Pododdział Dzienny – 18 łóżek (Koordynator: Z-ca Ordynatora dr n. med. Anna Szafryna-Kliwicka),

Poradnie Chemioterapii – 5 gabinetów (Koordynator: lek. Piotr Kolenda).

Aktualnie trwa rozbudowa Szpitala. Po jej zakończeniu (planowo w 2023 roku) Pododdział Dzienny zwiększy się do ok. 40 łóżek (w tym ok. 10 łóżek Oddziału Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej WCO). W kolejnym etapie Oddział Onkologii i Immunoonkologii powiększy się o Pododdział Innowacyjnych Terapii i Badań Wczesnych Faz.


PERSONEL LEKARSKI:

Ordynator Oddziału

Please specify image url
Krystyna Bratos, dr n.med.
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododdziałem Dziennym i Izbą Przyjęć

dr n. med. Anna Szafryna-Kliwicka – Z-ca Ordynatora, Koordynator Pododdziału Dziennego

specjalista onkologii klinicznej

 

lek. Ewa Prochowska – Koordynator Oddziału Stacjonarnego

specjalista onkologii klinicznej

 

lek. Piotr Kolenda – Koordynator Poradni Specjalistycznych Chemioterapii

specjalista onkologii klinicznej

 

prof. UMP, dr hab. med. Maria Litwiniuk – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej

specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii onkologicznej

 

dr n . med. Joanna Gazdulska – specjalista onkologii klinicznej

dr n. med. Izabela Klorek – specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Angelika Kuczmarska – specjalista onkologii klinicznej

dr n. med. Renata Szoszkiewicz – specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów

lek. Paweł Caputa – specjalista onkologii klinicznej

lek. Eugenia Chan-Walkowiak – specjalista onkologii klinicznej

lek. Małgorzata Dyk – specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów

lek. Jolanta Korczak – specjalista onkologii klinicznej

lek. Monika Łukasiewicz-Grellla – specjalista onkologii klinicznej

lek. Wojciech Melerowicz – specjalista onkologii klinicznej

lek. Dorota Niewitecka-Gil – specjalista onkologii klinicznej

lek. Radosław Osmański – specjalista onkologii klinicznej

lek. Maria Szczepańska – specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów

lek. Joanna Załuska-Kusz – specjalista onkologii klinicznej

 

lek. Agnieszka Dawczak-Dębicka – rezydent onkologii klinicznej

dr n. med. Marlena Janiczek-Polewska – rezydent onkologii klinicznej

lek. Jarosław Smacki – rezydent onkologii klinicznej

lek. Magdalena Żmudzińska – rezydent onkologii klinicznej

 

PERSONEL PIELĘGNIARSKI:

mgr zdr. publ. Danuta Wołtosz – Pielęgniarka Oddziałowa

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 

lic. piel. Anna Zbaraszczuk – Z-Ca Pielęgniarki Oddziałowej

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 

mgr piel. Marcin Kania – Koordynator Pododdziału Dziennego

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, anestezjologicznego i intensywnej terapii

 

mgr piel. Sława Bociek – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

mgr piel. Lucyna Maria – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Adrianna Polakowska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Krystyna Roszak – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Dagmara Simon – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Gabriela Staszewska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Jolanta Swobodzińska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Eleonora Wackowska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Lidia Zubiel-Lochyńska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Sandra Żok – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  operacyjnego

mgr piel. Monika Matuszkiewicz

mgr piel. Sylwia Turczyn

lic. piel. Magdalena Fenger – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

lic. piel. Renata Śmiankowska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

lic. piel. Katarzyna Adamczyk

lic. piel. Mirosława Dymek

lic. piel. Agnieszka Pawlak

lic. piel. Klaudia Szatkowska

piel. Małgorzata Grzelak – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

piel. Kamila Mydlikowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  zachowawczego

piel. Anna Polaczyk – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

piel. Bartłomiej Zabłotny

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNY:

inż. Izabela Rokicka – Kierownik Sekretariatu, koordynator sekretarek medycznych oddziału

 

dr Ewa Marchow – sekretarka medyczna

mgr Grażyna Hajnc – sekretarka medyczna

mgr Olga Jaśkowiak – sekretarka medyczna

mgr Anita Kolska – sekretarka medyczna

mgr Violetta Kowalska – sekretarka medyczna

mgr Sylwia Łagoda-Buczyńska – sekretarka medyczna

mgr Monika Tomaszewska – sekretarka medyczna

lic.  Zuzanna Betz – sekretarka medyczna

lic. Katarzyna Didyk – sekretarka medyczna

lic. Małgorzata Tuszyńska – sekretarka medyczna

Małgorzata Chłopek – rejestratorka medyczna

Małgorzata Dudka – sekretarka medyczna

Tamara Kołodziejczyk – sekretarka medyczna

Sekretariat 

Tel. 618850620
Tel. Fax 618850694
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00