Zakład Fizyki Medycznej

W skład (ZFM) wchodzi 6 Pracowni i Laboratorium Badawcze. W Pracowni Planowania Teleradioterapii (PPT) opracowywane są plany leczenia pacjenta za pomocą zewnętrznych wiązek promieniowania jonizującego oraz kontrola realizacji leczenia ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji geometrycznej ułożenia pacjenta. Ponadto Pracownia zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem nowych technik napromieniania wiązkami zewnętrznymi. W Pracowni Planowania Brachyterapii (PPB) prowadzone jest przygotowanie, optymalizacja oraz weryfikacja dozymetryczna i geograficzna brachyterapeutycznych planów leczenia. W Pracowni wykonywane są pomiary dozymetryczne oraz procedury kontroli jakości związane z realizacją leczenia metodami brachyterapii. Podstawowym zadaniem Pracowni Dozymetrii Klinicznej (PDK) jest weryfikacja dozymetryczna planów leczenia oraz kontrola realizacji napromieniania pacjenta wiązkami zewnętrznymi za pomocą pomiarów in-vivo oraz metodami dozymetrii czasu rzeczywistego. Prowadzone są badania dotyczące wpływu zmian anatomicznych pacjenta oraz parametrów napromieniania na rozkłady dawek deponowane w pacjencie podczas radioterapii wiązkami zewnętrznymi. Pracownia Dozymetrii Aparatury Medycznej (PDAM) wykonuje testy kontroli jakości akceleratorów oraz symulatorów w radioterapii. Odpowiedzialna jest za odbiór i wdrażanie do pracy klinicznej nowej aparatury medycznej w Zakładach Radioterapii i Radiologii. Prowadzone są badania dotyczące metod detekcji promieniowania jonizującego oraz obrazowania w radioterapii. Pracownia Certyfikacji Aparatury Medycznej (PCAM) zajmuje się opracowywaniem oraz kontrolą merytoryczną procedur stosowanych w radioterapii i diagnostyce obrazowej. Nadzoruje aktualność i obieg dokumentów wykorzystywanych w Pracowniach i Laboratorium Zakładu Fizyki Medycznej. W Pracowni Radiobiologii (PRB) prowadzone są prace badawcze z zakresu odpowiedzi komórek na terapie przeciwnowotworowe. Pracownia dysponuje laboratorium hodowli komórkowej, biologii molekularnej, laboratorium analizy białek oraz bankiem tkanek. Laboratorium Badawcze (LB) wykonuje testy specjalistyczne i podstawowe w zakresie mammografii, rentgenodiagnostyki ogólnej, fluoroskopii i angiografii, tomografii komputerowej oraz medycyny nuklearnej.

Kierownik

Please specify image url
Tomasz Piotrowski, prof. dr hab. n. med
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Zakładu
Tel. 618850 550

 

  • kierownik PPT: dr n. med. Agnieszka Skrobała, tel. 61-8850-553
  • kierownik PPB: dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski, tel. 61-8850-819
  • kierownik PDK: dr n. med. i n. o zdr. Marta Kruszyna-Mochalska, tel. 61-8850-552
  • kierownik PDAM : dr n. inż. – tech.  Bartosz Pawałowski, tel. 61-8850-550
  • kierownik PCAM : dr n. o zdr. Ewelina Konstanty, tel. 61-8850-765
  • kierownik PRB: Prof. dr hab. n. med. Wiktoria Suchorska, tel. 61-8850-477
  • kierownik LB: dr n. med. Agata Jodda, tel. 61-8850-553

 

Zakład Fizyki Medycznej pracuje w trybie zmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00, w soboty – od 8.00 do 13.00.