Zakład Fizyki Medycznej

W skład (ZFM) wchodzą 4 Pracownie i Laboratorium Badawcze. W Pracowni Planowania Teleradioterapii (PPT) opracowywane są plany leczenia pacjenta za pomocą zewnętrznych wiązek promieniowania jonizującego. Fizyk medyczny dobiera odpowiednie wielkości pól, wag i kątów padania wiązek terapeutycznych, tak aby w planowanej objętości leczenia dawka była wysoka i jednorodna, a w narządach krytycznych, znajdujących się w napromienianym polu, dawki były jak najniższe. W Pracowni Planowania Brachyterapii (PPB) przygotowywane są plany leczenia pacjentów z wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego w aplikacjach dojamowych lub śródtkankowych. Zadaniem fizyków medycznych jest dobór odpowiedniego układu źródeł promieniotwórczych, znajdujących się w bezpośrednim kontakcie ze zmianą nowotworową, a następnie wyznaczenie rozkładu dawek tak, aby uzyskać zadane dawki terapeutyczne w napromienianej objętości oraz nie przekroczyć dawek tolerancji w narządach krytycznych, znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Podstawowym zadaniem Pracowni Dozymetrii Klinicznej (PDK) jest przygotowanie aparatów terapeutycznych do napromieniania pacjentów i stała kontrola ich parametrów fizycznych, pozwalająca na bezpieczne i zgodne ze zleceniem lekarza podanie odpowiedniej dawki w miejscu guza nowotworowego, przy możliwie jak najmniejszym napromienieniu zdrowych tkanek otaczających guz. Dawki w napromienianym obszarze kontrolowane są poprzez pomiary dawek „in vivo” w technikach statycznych oraz poprzez weryfikację dozymetryczną dynamicznych planów leczenia. W Pracowni Radiobiologii (PRB) prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-naukowe związane z wpływem promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Laboratorium Badawcze (LB) wykonuje testy specjalistyczne i podstawowe w zakresie mammografii, rentgenodiagnostyki ogólnej, fluoroskopii i angiografii, tomografii komputerowej oraz medycyny nuklearnej.

Kierownik

Please specify image url

Tomasz Piotrowski, dr hab. n. med

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej

 

  • kierownik PPT: dr n. med. Agnieszka Skrobała, tel. 61-8850-763
  • kierownik PPB: dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski, tel. 61-8850-819
  • kierownik PDK: dr n. o zdr. Ewelina Konstanty, tel. 61-8850-552
  • kierownik PRB: dr hab. n. med. Wiktoria Suchorska, tel. 61-8850-478
  • kierownik LB: mgr Agata Jodda, tel. 61-8850-553

 

Zakład Fizyki Medycznej pracuje w trybie zmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00, w soboty – od 8.00 do 13.00.