Pracownia Biopsji Sterowanej Obrazowo

Pracownia Biopsji Sterowanej Obrazowo powołana została celem prowadzenia diagnostyki cytologicznej, inwazyjnej, schorzeń narządów wewnętrznych metodą punktowania. Biopsja wykonywana jest na potrzeby chirurgii, radioterapii i chemioterapii, gdzie konieczne jest precyzyjne określenie do jakiej grupy należy dany nowotwór. Umożliwia to badanie cytologiczne materiału pobranego drogą punkcji cienkoigłowej. Igłą wprowadza się głęboko w narządy organizmu, a jej droga do celu kontrolowana jest aparatem USG lub części TK.

Pracownia dysponuje aparatem mammotomicznym pozwalającym na diagnostykę niewyczuwalnych zmian w piersi bez konieczności zabiegu operacyjnego. Zabiegowi poddaje się zmiany, które wymagają weryfikacji histopatologicznej, np. skupiska mikrozwapnień lub inne zmiany ogniskowe stwierdzone w mammografii.

U 20 na 100 kobiet trafiających do Wielkopolskiego Centrum Onkologii z niewyczuwalnymi zmianami w piersi, widocznymi jedynie na zdjęciu mammograficznym, wykrywa się wczesną postać raka. Rozpoznanie choroby na takim etapie daje 100-procentową szansę na wyleczenie.

Kierownik

dr. n. med. Anna Pawelska

 

Godziny przyjęć

Biopsje sterowane obrazowo: poniedziałek, środa, czwartek, w godzinach 8.00- 15.00

Biopsje pod kontrolą USG (tzw. HH) – wtorki i piątki w godzinach 8.00-15.00

Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi, pokój 2053

 

Kontakt

Tel. bezpośredni do pracowni: 61 88 50 721