Zakład Brachyterapii

Brachyterapia (po grecku brachy – z bliska) jest to metoda leczenia polegająca na napromienianiu tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Brachyterapia ma swoje stałe miejsce w onkologii i w naszym ośrodku jest stosowana od wielu lat. Obecnie w leczeniu wykorzystuje się wiele sztucznych izotopów promieniotwórczych o coraz lepszych parametrach fizycznych zapewniających bezpieczeństwo leczenia zarówno dla chorego jak i medyków. Pozwala to na istotne ograniczenie rozmiaru uszkodzeń popromiennych w tkankach zdrowych otaczających nowotwór.

W Wielkopolskim Centrum Onkologii dzięki zainstalowaniu aparatów nowej generacji microSelectron HDR (najnowsza generacja Flexitron HDR) i microSelectron PDR nastąpił istotny wzrost liczby leczonych chorych oraz poszerzono zakres leczonych nowotworów do poziomu odpowiadającego renomowanym ośrodkom Unii Europejskiej.

Co roku leczymy ponad 1000 chorych co stanowi około 20% wszystkich chorych leczonych metodami radioterapii. Zakład Brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 2015 roku jest jedynym publicznym ośrodkiem brachyterapii w Polsce wykonującym w ramach kontraktu z NFZ zabiegi brachyterapii LDR raka prostaty (tzw. implanty stałe).

Struktura Zakładu obejmuje:

 • Pracownię Brachyterapii Nowotworów
 • Pracownię Planowania Leczenia i Dozymetrii w Brachyterapii podległą organizacyjnie Zakładowi Fizyki Medycznej,
 • Pracownię Hipertermii, Pracownię Endoskopii, Pracownię Implantów Stałych,
 • Poradnię Brachyterapii,
 • Izbę Przyjęć

Czym leczymy?

Obecnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii znajdują się 3 aparaty do brachyterapii:

 • dwa Flexitrony HDR (ang. High Dose Rate, z użyciem źródła o wysokiej mocy dawki),
 • microSelectron PDR (ang. Pulsed Dose Rate, do brachyterapii pulsacyjnej).

Zakład dysponuje nowoczesnym komputerowym systemem planowania leczenia OncentraBrachy, OncentraProstate, zintegrowaną linią terapeutyczną z aparatem SIMULIX z przystawką TK, aparatem weryfikacji radiologicznej Philips Endura, 2 systemami planowania w czasie rzeczywistym SWIFT/SPOT do brachyterapii HDR i LDR raka prostaty.

Jako jeden z trzech ośrodków w Polsce Zakład Brachyterapii WCO wykorzystuje w leczeniu chorych nowoczesny aparat do hipertermii nowotworów firmy BSD Medical. Tego typu wyposażenie Zakładu nie odbiega od wyposażenia najlepszych ośrodków onkologicznych w Europie.

 

Aktualnie w Zakładzie Brachyterapii WCO wykonujemy:

 • brachyterapię śródtkankową nowotworów prostaty technika LDR (implanty stałe) oraz HDR,
 • brachyterapię śródtkankową nowotworów piersi jako boost lub APBI,
 • brachyterapię śródtkankową i kontaktową nowotworów skóry,
 • brachyterapię śródtkankową nowotworów wargi,
 • brachyterapię śródtkankową i kontaktową nowotworów głowy i szyi,
 • brachyterapię śródtkankową nowotworów penisa,
 • brachyterapię śródtkankową zaawansowanych nowotworów jamy brzusznej, w tym trzustki, wznów nowotworów jelita grubego, mięsaków zaotrzewnowych,
 • brachyterapię endoluminalną nowotworów tchawicy i płuca,
 • brachyterapię endoluminalną nowotworów przełyku,
 • brachyterapię endoluminalną nowotworów dróg żółciowych,
 • brachyterapię endoluminalną i śródtkankową raka odbytu,
 • brachyterapię endoluminalną i śródtkankową nowotworów ginekologicznych,
 • hipertermię śródtkankową i powierzchniową w skojarzeniu z brachyterapią, teleradioterapią i chemioterapią,
 • bronchoskopię diagnostyczną i terapeutyczną.

Kto leczy?

Zabiegi brachyterapii wymagają zaangażowania wysokospecjalistycznego zespołu medyków różnych specjalności. Brachyterapią w Wielkopolskim Centrum Onkologii zajmuje się zespół składający się z 4 lekarzy specjalistów – radioterapeutów, 4 fizyków medycznych, 4 techników elektroradiologii, 5 pielęgniarek zabiegowych, 8 pielęgniarek oddziałowych, 3 sekretarek medycznych.

 

Praca naukowa

W latach 1999 – 2021 pracownicy Zakładu opublikowali ponad 110 publikacji naukowych, przygotowali i wygłosili ponad 130 wystąpień na zjazdach naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych) oraz wykładów dotyczących brachyterapii.

Zakład był pierwszą siedzibą Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.  Od 2009 roku w Zakładzie mieści się redakcja ogólnoświatowego anglojęzycznego czasopisma  naukowego „Journal of Contemporary Brachytherapy”.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz studentami elektroradiologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ze studentami fizyki Uniwersytetu w Poznaniu .

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Zakładu Brachyterapii: mgr Joanna Koszewska, Tel. 61 88 50 817,

Fax Sekretariat: 61 88 50 834

 

Lekarze

 • dr n. med. Adam Chicheł (Kierownik Zakładu), tel. 61 88 50 818
 • dr n. med.  Wojciech Burchardt (Zastępca Kierownika Zakładu), tel. 61 88 50 918
 • dr n. med. Artur Chyrek (Kierownik Pracowni Implantów Stałych), tel. 61 88 50 918
 • dr n. med. Adam Kluska (Starszy asystent), tel. 61 88 50 918

Fizycy

  • dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski (Kierownik Pracowni Planowania Brachyterapii), tel. 61 88 50 819
  • mgr Grzegorz Bielęda, tel. 61 88  50  819
  • mgr Patrycja Stefaniak, tel. 61 88  50  819
  • mgr Natalia Wiśniewska, tel. 61 88  50  819

 

Pielęgniarki

 • mgr Magdalena Bertrand-Łasińska (Pielęgniarka Koordynująca), tel. 61 88 50 837

 

Poradnia Brachyterapii

Tel. 61 88 50 832

Poradnia czynna jest w godzinach 8.00 – 15.00.
Rejestracja na parterze szpitala, telefoniczna (61 88 50 557) lub przez internet.

 

Zakład Brachyterapii

Czynny jest (część ambulatoryjna) w godzinach 8.00 – 15.00,
Część oddziałowa czynna jest całą dobę.

 

Email : brachyterapia@wco.pl

Serwis WWW : wco.pl/zb