(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zakład Brachyterapii

Brachyterapia (po grecku brachy – z bliska) jest to metoda leczenia polegająca na napromienianiu tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Brachyterapia ma swoje stałe miejsce w onkologii i w naszym ośrodku jest stosowana od wielu lat. Obecnie w leczeniu wykorzystuje się wiele sztucznych izotopów promieniotwórczych o coraz lepszych parametrach fizycznych zapewniających bezpieczeństwo leczenia zarówno dla chorego jak i medyków. Pozwala to na istotne ograniczenie rozmiaru uszkodzeń popromiennych w tkankach zdrowych otaczających nowotwór.

W Wielkopolskim Centrum Onkologii dzięki zainstalowaniu aparatów nowej generacji –  microselektronów HDR i PDR nastąpił istotny wzrost liczby leczonych chorych oraz poszerzono zakres leczonych nowotworów do poziomu odpowiadającego renomowanym ośrodkom Unii Europejskiej.

Co roku leczymy ponad 1000 chorych co stanowi około 20% wszystkich chorych leczonych metodami radioterapii. Zakład Brachyterapii jest jedynym publicznym ośrodkiem brachyterapii w Polsce wykonującym w ramach kontraktu z NFZ zabiegi brachyterapii LDR raka prostaty (tzw. (implanty stałe).

Struktura Zakładu obejmuje:

 • Pracownię Brachyterapii Nowotworów
 • Pracownię Planowania Leczenia i Dozymetrii w Brachyterapii podległą organizacyjnie Zakładowi Fizyki Medycznej,
 • Pracownię Hipertermii, Pracownię Endoskopii, Pracownię Implantów Stałych,
 • Poradnię Brachyterapii,
 • Izbę Przyjęć

Czym leczymy?

Obecnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii znajdują się 3 aparaty do brachyterapii:

 • dwa microselectrony HDR (High Dose Rate, z użyciem źródła o wysokiej mocy dawki),
 • microselectron PDR (Pulsed Dose Rate, do brachyterapii pulsacyjnej).

Zakład dysponuje nowoczesnym komputerowym systemem planowania leczenia Oncentra Brachy, Oncentra Prostate, zintegrowaną linią terapeutyczną z aparatem SIMULIX z przystawką TK, aparatem weryfikacji radiologicznej Philips Endura, 2 systemami planowania w czasie rzeczywistym SWIFT/SPOT do brachyterapii HDR i LDR raka prostaty.

Jako jeden z trzech ośrodków w Polsce Zakład Brachyterapii WCO wykorzystuje w leczeniu chorych nowoczesny aparat do hipertermii nowotworów firmy BSD Medical. Tego typu wyposażenie Zakładu nie odbiega od wyposażenia najlepszych ośrodków onkologicznych w Europie.

 

Aktualnie w Zakładzie Brachyterapii WCO wykonujemy:

 • brachyterapię śródtkankową nowotworów prostaty technika LDR (implanty stałe) oraz HDR,
 • brachyterapię śródtkankową nowotworów piersi,
 • brachyterapię śródtkankową nowotworów penisa,
 • brachyterapię śródtkankową zaawansowanych nowotworów jamy brzusznej, w tym trzustki, wznów nowotworów jelita grubego, mięsaków zaotrzewnowych,
 • brachyterapię śródtkankową nowotworów wargi,
 • brachyterapię śródtkankową i kontaktową nowotworów głowy i szyi,
 • brachyterapię śródtkankową i kontaktową nowotworów skóry,
 • brachyterapię endoluminalną nowotworów tchawicy i płuca,
 • brachyterapię endoluminalną nowotworów przełyku,
 • brachyterapię endoluminalną nowotworów dróg żółciowych,
 • brachyterapię endoluminalną i śródtkankową raka odbytu,
 • brachyterapię endoluminalną i śródtkankową nowotworów ginekologicznych,
 • hipertermię śródtkankową i powierzchniową w skojarzeniu z brachyterapią, teleradioterapią i chemioterapią,
 • bronchoskopię diagnostyczną i terapeutyczną.

Kto leczy?

Zabiegi brachyterapii wymagają zaangażowania wysokospecjalistycznego zespołu medyków różnych specjalności. Brachyterapią w Wielkopolskim Centrum Onkologii zajmuje się zespół składający się z 4 lekarzy specjalistów – radioterapeutów, 4 fizyków medycznych, 2 techników elektroradiologii, 5 pielęgniarek zabiegowych, 6 pielęgniarek oddziałowych, 2 sekretarek medycznych.

 

Praca naukowa

W latach 1999 – 2015 pracownicy Zakładu opublikowali ponad 100 publikacji naukowych, przygotowali i wygłosili ponad 110 wystąpień na zjazdach naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych) oraz wykładów dotyczących brachyterapii.

Zakład jest siedzibą Polskiego Towarzystwa Brachyterapii oraz redakcji ogólnoświatowego czasopisma „Journal of Contemporary Brachytherapy”.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ze studentami fizyki Uniwersytetów w Poznaniu i Toruniu.

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Zakładu Brachyterapii: mgr Joanna Koszewska, Tel. 61 88 50 817,

Fax Sekretariat: 61 88 50 834

 

Lekarze

 • dr n. med. Adam Chicheł (zastępca kierownika), Tel. 61 88 50 918
 • dr n. med. Marek Kanikowski, Tel. 61 88 50 918
 • dr n. med. Wojciech Burchardt, Tel. 61 88 50 918
 • dr Artur Chyrek, Tel. 61 88 50 918
 • dr Magdalena Wawrzyniak – Hojczyk, Tel. 61 88 50 918
 • dr Kinga Ambrochowicz, Tel. 61 88 50 918

Fizycy

 • dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski (Kierownik Pracowni Planowania Brachyterapii), Tel. 61 88 50 819

Pielęgniarki

 • mgr Lidia Rogozik-Śledzińska (Pielęgniarka Koordynująca), Tel. 61 88 50 837

 

Poradnia Brachyterapii

Tel. 61 88 50 832

Poradnia czynna jest w godzinach 8.00 – 15.00, rejestracja na parterze szpitala, telefoniczna (61 88 50 557) lub przez internet.

 

Zakład Brachyterapii

Czynny jest (część ambulatoryjna) w godzinach 8.00 – 15.00,
część oddziałowa całodobowo.

 

Email : brachyterapia@wco.pl

Serwis WWW : wco.pl/zb