Logo WCO

Logo Wielkopolskiego Centrum Onkologii przedstawione jest w nowoczesnej i schematycznej formie. Obrazuje proces jakim jest przejście ze stanu choroby do zdrowia. Chaotyczne elementy – symbolizujące chorobę – stopniowo koncentrują się w silnie zwartą, harmonijną strukturę – zdrowie. Uporządkowanie elementów graficznych nad słowem „centrum” akcentuje intensyfikacje wszystkich sił, działań i wiedzy w walce z nowotworami. Trafna diagnoza, nowoczesne i wielodyscyplinarne podejście do leczenia nowotworów oraz wykorzystanie współczesnych osiągnięć naukowych stwarza bowiem możliwości powrotu do zdrowia.