Poradnia Onkologii Laryngologicznej

Poradnia Onkologii Laryngologicznej jest pierwszym miejscem do którego trafia pacjent z podejrzeniem nowotworu głowy i szyi. W ramach Poradni Onkologii Laryngologicznej prowadzona jest diagnostyka stanów przedrakowych głowy i szyi oraz raków twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych, podstawy czaszki, tarczycy, skóry okolicy głowy i szyi, oczodołu i ucha. Do diagnostyki i leczenia zalicza się również pełną diagnostykę zmian i malformacji w obrębie szyi (guzy pierwotne, przerzutowe, naczyniaki). Nasze dwie poradnie wyposażone są w najnowocześniejsze unity do badania laryngologicznego.

W każdym przypadku badanie uzupełnione jest badaniem endoskopowym, przy użyciu fiberoskopu, zestawu endoskopów. Każda lokalizacja anatomiczna i patologia w niej umiejscowiona, dzięki torowi wizyjnemu jest widoczne na monitorze. Dysponujemy również nowoczesnym aparatem do badania USG (badania śródoperacyjne, wewnątrzustne, zewnętrzne) oraz badanie elektrofizjologii narządów zmysłu (słuch, węch, smak). Wszystko to pozwala nam na postawienie prawidłowej diagnozy – wykluczenie lub potwierdzenie choroby nowotworowej.

W Poradni Onkologii Laryngologicznej, wraz z pacjentem i jego rodziną, podejmujemy decyzję o dalszym leczeniu kierując chorego na konsultację interdyscyplinarną, w wyniku której ustalamy indywidualny schemat leczenia onkologicznego. Każdego dnia konsultujemy Pacjentów z całej Polski. Dobro naszych chorych jest dla nas najwyższym celem.

 

Dane kontaktowe

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

Tel. 61 88 50 914 – Kierownik Kliniki
Sekretariat 61 88 50 929 / 61 88 50 932