„Programy Profilaktyki Raka Piersi” spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Uchorowianki”
Wielkopolskie Centrum Onkologii prowadzi nieustannie działania mające na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną. Zajmuje się także planowaniem i organizowaniem oraz prowadzeniem działalności zapobiegawczej w dziedzinie chorób nowotworowych. W ramach prowadzonych aktywności, w sobotę 20 kwietnia br. odbyła się w Wielkopolskim Centrum Onkologii akcja edukacyjno-informacyjna, której celem była edukacja w zakresie profilaktyki i samobadania piersi oraz wykonanie badań mammograficznych w ramach zadania „Programy Profilaktyki Raka Piersi”.
Akcja, która spotkała się z niezwykle pozytywnym odzewem, została zorganizowana przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Uchorowianki”. Umożliwiliśmy przyjazd do WCO 16 Pań z Uchorowa i okolicznych miejscowości. W ramach spotkania zostały wykonane badania profilaktyczne. Kolejna taka akcja zostanie zorganizowana w okolicach Dnia Matki.