(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Prof. dr hab. Julian Malicki

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Film o Wielkopolskim Centrum Onkologii:

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie (zwane dalej Centrum lub WCO) jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem medycznym zlokalizowanym w Poznaniu – „Sercu” Wielkopolski, prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów: chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Rocznie w Centrum hospitalizowanych jest ponad 20 tysięcy chorych, wykonywanych jest blisko 7 tysięcy operacji, realizowanych jest ponad 13 tysięcy podań cytostatyków, a promieniowaniem jonizującym leczonych jest blisko 6 tysięcy chorych.

Strategią Centrum jest skoncentrowanie wszystkich sił i działań na walce z chorobami nowotworowymi z zastosowaniem nowoczesnych metod leczenia i zarządzania, wykorzystując najnowsze dostępne technologie, nie zapominając o potrzebach, oczekiwaniach oraz godności pacjentów oraz pozostając z nadzieją na przywrócenie im zdrowia. Usługi medyczne są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, z wykorzystaniem  najnowszej generacji i regularnie serwisowanych urządzeń, w rozbudowanej i nieustannie modernizowanej infrastrukturze oraz przy zastosowaniu różnorodnych materiałów, odczynników i preparatów medycznych. W trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjentów oraz ich potrzeby i oczekiwania, a także w trosce o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracowników, dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy Wielkopolskie Centrum Onkologii wdrożyło i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 i wytycznymi akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakością oraz przyjęło do stosowania Politykę ZSZ. Celem wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania we wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala jest sumienne realizowanie założonej strategii Centrum.

Wielkopolskie Centrum Onkologii aktywnie współpracuje z poznańskimi uczelniami: Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Politechniką Poznańską. Centrum prowadzi również współpracę z ośrodkami onkologicznymi w Polsce, m.in.: Centrum Onkologii w Warszawie, Centrum Onkologii w Krakowie, Centrum Onkologii w Gliwicach i towarzystwami naukowymi: Polskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej, Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi, Kołem Naukowym Radioterapii Onkologicznej oraz Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Radiologicznej, skupiającym członków z całej Polski, organizującym coroczne spotkania celem wymiany doświadczeń. Centrum prowadzi ożywioną współpracę naukową na poziomie międzynarodowym,  m.in. stałą współpracę z Katalońskim Centrum Onkologii-ICO (Institut Català d’Oncologia) oraz uczestniczy w wymianie doświadczeń w ramach programów organizowanych przez międzynarodową organizację non-profit HOPE (the European Hospital and Healthcare Federation). Centrum od wielu lat współpracuje z kluczowymi organizacjami międzynarodowymi: Międzynarodową Komisją Ochrony Radiologii (ICRP), Międzynarodową Organizacją Zdrowia (WHO), Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA), Europejskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), Europejską Federacją Towarzystw Elektoradiologicznych (EFRS), Europejską Federacją Organizacji Fizyków Medycznych (EFOMP), Organizacją Europejskich Instytutów Onkologicznych (OECI), a także z wybitnymi ekspertami w dziedzinie leczenia onkologicznego z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

W porozumieniu z lokalnymi uczelniami w WCO prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla następujących kierunków: lekarski, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, biotechnologia i elektroradiologia (Uniwersytet Medyczny); fizjoterapia (Akademia Wychowania Fizycznego); fizyka medyczna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Ponadto na terenie Centrum znajdują się siedziby jednostek naukowych uczelni medycznej: Katedra Onkologii wraz z Zakładem Patologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii, Zakład Elektroradiologii oraz Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej z Izbą Przyjęć. Centrum aktywnie wykorzystuje środki finansowe dostępne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2004 r. realizowane są różne projekty unijne, których celem jest poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia, w tym radioterapii w Wielkopolsce.

Infrastruktura Wielkopolskiego Centrum Onkologii obejmuje kilka budynków, z których najstarszy został zbudowany w połowie XIX wieku, a najnowszy oddany do użytku w 2014 r. Wszystkie budynki zostały zmodernizowane lub zbudowane zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Dodatkowo, rozpoczęta w 2012 r. budowa filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu została właśnie zakończona, a w planach jest budowa kolejnych ośrodków zamiejscowych w Pile, Lesznie i Koninie, które powstają w ramach programu rozwoju i poprawy dostępu do usługi w dziedzinie onkologii w Wielkopolsce przy wsparciu Samorządu Wielkopolskiego. Wielkopolskie Centrum Onkologii koordynuje również budowę Centrum Radioterapii Protonowej w Poznaniu, który to projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum,  Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Poznańskiej i Urzędu Wojewódzkiego powstającym w Kampusie Morasko UAM.

 

Prof. dr hab. Julian Malicki

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii