Pracownia Ochrony Radiologicznej

Pracownia prowadzi działalność w zakresie ochrony radiologicznej. Celem pracowni jest nadzór  w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii w Zakładach/Oddziałach, które prowadzą działalność z promieniowaniem jonizującym na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Ośrodka Radioterapii w Kaliszu (Zakład Radioterapii III). W skład Pracowni Ochrony Radiologicznej wchodzą inspektorzy ochrony radiologicznej.

 

Kierownik

dr n. med. i n. o zdr. Patrycja Mantaj

 

Kontakt

Tel. 61 88 50 521