Please specify image url

Julian Malicki, prof. dr hab.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:7.25 – 15.00

Dyrektorowi podlegają wszystkie komórki organizacyjne Centrum. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum kierownictwo obejmuje z-ca ds. lecznictwa, a w przypadku jego nieobecności z-ca ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba.

Dyrektor
Please specify image url

Józef Mazurek, dr n. med.

Z-Ca Dyrektora Ds. Lecznictwa
Please specify image url

Małgorzata Kołodziej-Sarna, inż.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Z-ca Dyrektora Ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Please specify image url

Zofia Cwalina, mgr

Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy:

  • nadzór pracy wszystkich pielęgniarek oraz całego personelu pomocniczego zajmującego się pielęgnacją pacjentów w systemie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego,
  • sprawowanie zwierzchnictwa fachowego nad personelem pielęgniarskim w zakresie prawidłowej opieki i pielęgnacji pacjentów,
  • nadzór i przestrzeganie zasad higieny pomieszczeń oraz zasad czystości higieniczno-sanitarnej chorych,
  • ustalanie i organizowanie dyżurów średniego i niższego personelu medycznego,
  • weryfikacja oraz szkolenie personelu pomocniczego celem stałego podnoszenia fachowej opieki i pielęgnacji chorych,
  • opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad aktualizacją standardów opieki nad pacjentem.
Naczelna Pielęgniarka
Please specify image url

Mirella Śmigielska, dr

Stanowisko Głównego Księgowego powstało w 1958r. Osoba pełniąca tę funkcję odpowiedzialna była za prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej. W 1961r. powstał Dział Księgowy, w którym zatrudnione były trzy osoby. Na przestrzeni lat dział systematycznie się rozrastał, w 1996r. powstała Sekcja Płac, a w 1998r. Dział Księgowy przekształcił się w Dział Księgowo-Finansowy. W chwili obecnej dział obejmuje sekcję płac oraz sekcję księgową, podległe Głównemu Księgowemu. W zakresie sprawowanej funkcji Główny Księgowy realizuje ustalenia całorocznego budżetu zatwierdzonego przez organ nadzorujący działalność Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Główna Księgowa, Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów i funduszy europejskich

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close