Poradnia Genetyki Onkologicznej

Poradnia zwiększa dostępność do usług w zakresie porad genetyki onkologicznej dla Wielkopolski. W poradni wykonuje badania podmiotowe z uwzględnieniem wywiadu rodzinnego dotyczącego występowania chorób nowotworowych. Dokonuje weryfikacji rozpoznań histopatologicznych nowotworów występujących w rodzinie, a w przypadku osoby chorej – analizę przebiegu choroby, badań diagnostycznych, zastosowanej terapii. Wykonywane są badania przedmiotowe chorego i jego rodziny, włącznie z ustaleniem zasad dalszego postępowania dla poszczególnych członków rodziny. W poradni analizuje się rodowód pod kątem penetracji i sposobu dziedziczenia się choroby w danej rodzinie oraz ocenia i interpretuje genetycznie uwarunkowane ryzyko rozwoju choroby nowotworowej dla poszczególnych członków rodziny na podstawie badań rodowodowych i molekularnych.

 

Dane kontaktowe

Tel. 61 88 50 665