Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej

Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej, tworzony jest przez profesjonalny zespół lekarzy specjalistów w dziedzinach ginekologii onkologicznej oraz ginekologii i położnictwa, wykwalifikowane położne oraz pielęgniarki specjalizujące się w pielęgniarstwie onkologicznym.

Oddział zajmuje się leczeniem chirurgicznym oraz systemowym pacjentek z nowotworami złośliwymi macicy, jajników, jajowodów oraz zewnętrznych narządów płciowych. W oddziale leczone są także skomplikowane przypadki rozległych zmian żeńskiego układu płciowego i innych mniej powszechnych guzów miednicy mniejszej.

Większość z wykonywanych przez nasz zespół operacji (ok. 850 rocznie) przeprowadzana jest z użyciem nowoczesnych, małoinwazyjnych metod endoskopowych, co jest ogromną korzyścią dla operowanych pacjentek. Sposób organizacji pracy praktycznie eliminuje ryzyko powikłań okołooperacyjnych i znacząco skraca okres rekonwalescencji.

Oddział dysponuje nowoczesną, w pełni wyposażoną salą operacyjną, salą zabiegową do wykonywania operacji o mniejszym zakresie, w tym również zabiegów diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych.

Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej współpracuje z Poradnią Ginekologii Onkologicznej.

 

Ordynator Oddziału

Please specify image url
Nowakowski Błażej, dr n. med.
Ordynator Oddziału Ginekologii Operacyjnej,Onkologicznej i Endoskopowej

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Oddziału Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej

Tel. 618850970
Poniedziałek – piątek, godz. 7.35 – 15.00
W sprawie przyjęć na Oddział prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem.

 

Poradnia Ginekologii Onkologicznej E4, p. 1007

Tel. 61 8850574
Rejestracja do Poradni –  w Rejestracji Głównej (Tel. 618850557). Skierowanie nie jest wymagane.