Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu

Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby skorzystać ze świadczeń udzielanych w Poradni niezbędne jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty. Poradnia sprawuje ambulatoryjną opiekę nad chorymi z bólem, dusznością, lękiem w trakcie leczenia onkologicznego i u pacjentów zdyskwalifikowanych z leczenia przyczynowego przez onkologów oraz chorych z bólem przewlekłym nienowotworowym. W Poradni przyjmowane są osoby potrzebujące zabezpieczenia przeciwbólowego. Trafiają do nas ci, u których stwierdzono chorobę nowotworową, są w trakcie chemioterapii lub radioterapii, a także osoby, które nie radzą sobie z wszechogarniającym bólem.

Celem podejmowanych wysiłków jest osiągnięcie jak najlepszej, możliwej do uzyskania jakości życia chorych i ich rodzin.

 

Dane kontaktowe

Tel. 61 88 50 577
Poradnia jest czynna przez 5 dni w tygodniu:
poniedziałek 8.00 – 17.00,
wtorek – piątek 7.30 – 14.00