Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. P-10/318/2018 Realizacja usług wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” przeprowadzanych przez pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii na 2018-10-11
2. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PATOMORFOLOGII 2018-09-27
3. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PATOMORFOLOGII 2018-09-07
4. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ORAZ OTORYNOLARYNGOLOGIA 2018-08-31
5. P-9/268/2018 Realizacja usług hotelowych, wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych dla uczestników obozu rehabilitacyjnego w ramach zadania pod nazwą OBOZY REHABILITACYJNE DLA CHORYCH Z NGiS 2018-08-14
6. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ORAZ OTORYNOLARYNGOLOGIA 2018-08-07
7. Realizacja wynajmu sal oraz usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Warsztaty szkoleniowe POZ” - Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi nr P-8/245/2018 2018-08-03
8. Otwarcie naboru konkursowego placówek POZ do współpracy w ramach realizacji projektu pn. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-08-03
9. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pn. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorski. 2018-08-03
10. Realizacja usług hotelowych, wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” 2018-08-01
11. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: GENETYKA KLINICZNA ORAZ CHIRURGIA OGÓLNA 2018-07-31
12. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2018-07-13
13. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: GENETYKA KLINICZNA ORAZ CHIRURGIA OGÓLNA 2018-07-09
14. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2018-06-29
15. Wyniki otwartego naboru partnerów dot. profilaktyki nowotworów skóry/czerniaka 2018-05-30
16. P-6/175/2018 – usługi społeczne Świadczenie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 2018-05-24 wybor ofert z dnia 18-6-2018
17. Wyniki otwartego konkursu placówek opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-05-21
18. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji programu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-05-21
19. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów (MOF Poznań) 2018-05-07
20. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów 2018-05-07