Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. Zamówienie na usługi społeczne - art. 138o ustawy Pzp Nr sprawy: P-2/51/2019 Świadczenie usług hostelowych dla pacjentów WCO. 2019-02-19
2. Wyniki II-ego etapu (rozstrzygającego) otwartego naboru partnerów do konkursu Ministerstwa Zdrowia do realizacji badań w Programie profilaktyki nowotworów skóry 2019-02-18
3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić Wielkopolskie Centrum Onkologii w 2019r. 2019-02-14
4. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTOWORÓW 2019-02-07
5. Wyniki otwartego naboru partnerów do konkursu Ministerstwa Zdrowia do realizacji badań w Programie profilaktyki nowotworów skóry 2019-02-01
6. P-1/2/2019- Zakup i dostawa tonerów i bębnów do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych 2019-01-29
7. Przedłużenie naboru konkursowego placówek POZ do współpracy w ramach projektu pn."Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim" 2019-01-29
8. Ogłoszenie - Świadczenie usług hostelowych dla pacjentów WCO. Nr sprawy P-1/16/2019 2019-01-25
9. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do realizacji badań w Programie profilaktyki nowotworów skóry 2019-01-04
10. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGIA/OTOLARYNGOLOGIA 2018-12-21
11. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RADIODIAGNOSTYKA ORAZ ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTOWORÓW 2018-12-17
12. Nr 124/K/2018 Najem powierzchni pod automaty do ciepłych napojów 2018-12-17
13. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGIA/OTOLARYNGOLOGIA 2018-12-10
14. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-11-29
15. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RADIODIAGNOSTYKA ORAZ ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTOWORÓW 2018-11-28
16. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ORAZ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2018-11-26
17. Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym dot. wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. "Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim" - aktualizacja. 2018-11-20
18. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-11-09
19. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ORAZ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2018-10-31
20. P-11/334/2018 Realizacja usług wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” przeprowadzanych przez pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii na 2018-10-23
Klauzule informacyjne: