Lista ogłoszeń
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ONKOLOGIA KLINICZNA 2024-04-26
2. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ONKOLOGIA KLINICZNA 2024-04-10
3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU NA STANOWISKO POST-DOC 2 W PROJEKCIE PT. \"ANALIZA PROFILU ZABURZEŃ POZNAWCZO-BEHAWIORALNYCH I POTENCJAŁU NEUROPLASTYCZNOŚCI CHORYCH Z GUZAMI MÓZGU PODDANYM WYBRANYM TECHNIKOM RADIOTERAPII ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH KOMPENSACJI TRENINGIEM PSYCHO-FIZYCZNYM” (nr UMO-2020/37/B/NZ7/01122) FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2024-04-09
4. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESCH: CHOROBY WEWNĘTRZNE, RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, KARDIOLOGIA 2024-03-29
5. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESCH: GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, OTORYNOLARYNGOLOGIA/ OTOLARYNGOLOGIA 2024-02-29
6. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHOROBY WEWNĘTRZNE, RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, KARDIOLOGIA 2024-02-27
7. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, OTORYNOLARYNGOLOGIA/ OTOLARYNGOLOGIA 2024-02-07
8. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ, MEDYCYNA NUKLEARNA 2024-01-31
9. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ, MEDYCYNA NUKLEARNA 2024-01-09
10. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ONKOLOGIA KLINICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA 2023-12-29
11. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ONKOLOGIA KLINICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA 2023-11-22
12. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, MEDYCYNA NUKLEARNA 2023-10-23
13. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHOROBY WEWNĘTRZNE, ONKOLOGIA KLINICZNA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA 2023-09-27
14. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, MEDYCYNA NUKLEARNA 2023-09-26
15. WYNIKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ: opisywanie badań Rezonansu Magnetycznego, badań Tomografii Komputerowej, badań RTG oraz mammografii diagnostycznej w oparciu o teleradiologię 2023-09-05
16. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ: opisywanie badań Rezonansu Magnetycznego, badań Tomografii Komputerowej, badań RTG oraz mammografii diagnostycznej w oparciu o teleradiologię 2023-08-21
17. Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie” zgodnie z harmonogramem do umowy o powierzenie grantu nr UM.SZP.W-5023.2022-00/77/559 2023-08-14
18. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHOROBY WEWNĘTRZNE, ONKOLOGIA KLINICZNA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA 2023-08-14
19. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pt: „Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie” zgodnie z harmonogramem do umowy o powierzenie grantu nr UM.SZP.W-5023.2022-00/77/559. 2023-08-10
20. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: KARDIOLOGIA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PATOMORFOLOGIA 2023-07-03

Klauzule informacyjne:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 37,9KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 246KB)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)