(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. Ogłoszenie wyników uzupełniającego otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru: placówek podstawowej opieki zdrowotnej, placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia dermatologiczna (Beneficjent dopuszcza możliwość zgłaszania ofert całościowych) do współpracy w ramach realizacji projektu pn.: „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00-0004/18-00/77/2018/762 realizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wra 2020-09-17
2. Ogłoszenie o uzupełniającym otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru: placówek podstawowej opieki zdrowotnej, placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia dermatologiczna (Beneficjent dopuszcza możliwość zgłaszania ofert całościowych) do współpracy w ramach realizacji projektu pn.: „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim\" 2020-08-31
3. Informacja o udzielonych zamówieniach w ramach COVID-19 2020-07-14
4. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 2020-07-31
5. WYNIKI KONKURSu OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-07-31
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA V WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA, DZIAŁANIE 5.1 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, PROFILAKTYKA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO PO LECZENIU RAKA PIERSI – MODUŁ REGIONALNY W RAMACH KONKURSU NR POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20. 2020-07-20
7. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 2020-07-06
8. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-07-06
9. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ONKOLOGIA KLINICZNA 2020-06-30
10. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczącego konkursu Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 2020-06-23
11. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-06-19
12. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA 2020-06-18
13. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ONKOLOGIA KLINICZNA 2020-06-17
14. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-06-10
15. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PATOMORFOLOGIA 2020-05-29
16. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA 2020-05-29
17. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-05-22
18. WYNIKI KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA 2020-05-15
19. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PATOMORFOLOGIA 2020-05-15
20. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-05-07
Klauzule informacyjne: