Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. Otwarcie konkursowe naboru placówek POZ do projektu pn. "Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim". 2019-04-16
2. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: PSYCHIATRII 2019-03-28
3. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: PSYCHIATRII 2019-03-14
4. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW 2019-02-26
5. Zamówienie na usługi społeczne - art. 138o ustawy Pzp Nr sprawy: P-2/51/2019 Świadczenie usług hostelowych dla pacjentów WCO. 2019-02-19
6. Wyniki II-ego etapu (rozstrzygającego) otwartego naboru partnerów do konkursu Ministerstwa Zdrowia do realizacji badań w Programie profilaktyki nowotworów skóry 2019-02-18
7. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić Wielkopolskie Centrum Onkologii w 2019r. 2019-02-14
8. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW 2019-02-07
9. Wyniki otwartego naboru partnerów do konkursu Ministerstwa Zdrowia do realizacji badań w Programie profilaktyki nowotworów skóry 2019-02-01
10. P-1/2/2019- Zakup i dostawa tonerów i bębnów do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych 2019-01-29
11. Przedłużenie naboru konkursowego placówek POZ do współpracy w ramach projektu pn."Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim" 2019-01-29
12. Ogłoszenie - Świadczenie usług hostelowych dla pacjentów WCO. Nr sprawy P-1/16/2019 2019-01-25
13. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do realizacji badań w Programie profilaktyki nowotworów skóry 2019-01-04
14. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGIA/OTOLARYNGOLOGIA 2018-12-21
15. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RADIODIAGNOSTYKA ORAZ ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTOWORÓW 2018-12-17
16. Nr 124/K/2018 Najem powierzchni pod automaty do ciepłych napojów 2018-12-17
17. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGIA/OTOLARYNGOLOGIA 2018-12-10
18. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-11-29
19. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RADIODIAGNOSTYKA ORAZ ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTOWORÓW 2018-11-28
20. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ORAZ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2018-11-26
Klauzule informacyjne: