Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. Wyniki otwartego naboru partnerów dot. profilaktyki nowotworów skóry/czerniaka 2018-05-30
2. P-6/175/2018 – usługi społeczne Świadczenie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 2018-05-24 wybor ofert z dnia 18-6-2018
3. Wyniki otwartego konkursu placówek opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-05-21
4. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji programu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-05-21
5. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów (MOF Poznań) 2018-05-07
6. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów 2018-05-07
7. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA; OTORYNOLARYNGOLOGIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-04-27
8. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji programu pt. :\" Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomors 2018-04-13
9. WYNIKI OTWARTEGO NABORU KONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU OŚRODKÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU PT. \" Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zacho 2018-04-13
10. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA; OTORYNOLARYNGOLOGIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-04-11
11. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2018-03-26
12. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ONKOLOGIA KLINICZNA 2018-03-08
13. przedłużenie terminu składania ofert w ramach Otwartego naboru konkursowego ośrodków AOS 2018-02-27
14. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-02-27
15. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-02-08
16. Przedłużenie terminu składania ofert naboru placówek POZ do dnia 28.02.2018 2018-02-01
17. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić Wielkopolskie Centrum Onkologii w 2018r. 2018-01-31
18. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA; OTORYNOLARYNGOLOGIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-01-24
19. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA; OTORYNOLARYNGOLOGIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-01-15
20. Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru ośrodków ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, WIELKOPOL 2018-01-11