Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. Przedłużenie naboru konkursowego placówek POZ do współpracy w ramach projektu pn. "Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim". 2019-07-22
2. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: PATOMORFOLOGII, GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ONKOLOGII KLINICZNEJ 2019-06-27
3. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: PATOMORFOLOGII, GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ONKOLOGII KLINICZNEJ 2019-06-07
4. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2019-05-31
5. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ 2019-05-31
6. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2019-05-09
7. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ 2019-05-08
8. Przedłużenie naboru konkursowego placówek POZ do współpracy w ramach projektu pn. "Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim". 2019-04-24
9. Otwarcie konkursowe naboru placówek POZ do projektu pn. "Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim". 2019-04-16
10. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: PSYCHIATRII 2019-03-28
11. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: PSYCHIATRII 2019-03-14
12. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW 2019-02-26
13. Zamówienie na usługi społeczne - art. 138o ustawy Pzp Nr sprawy: P-2/51/2019 Świadczenie usług hostelowych dla pacjentów WCO. 2019-02-19
14. Wyniki II-ego etapu (rozstrzygającego) otwartego naboru partnerów do konkursu Ministerstwa Zdrowia do realizacji badań w Programie profilaktyki nowotworów skóry 2019-02-18
15. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić Wielkopolskie Centrum Onkologii w 2019r. 2019-02-14
16. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW 2019-02-07
17. Wyniki otwartego naboru partnerów do konkursu Ministerstwa Zdrowia do realizacji badań w Programie profilaktyki nowotworów skóry 2019-02-01
18. P-1/2/2019- Zakup i dostawa tonerów i bębnów do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych 2019-01-29
19. Przedłużenie naboru konkursowego placówek POZ do współpracy w ramach projektu pn."Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim" 2019-01-29
20. Ogłoszenie - Świadczenie usług hostelowych dla pacjentów WCO. Nr sprawy P-1/16/2019 2019-01-25
Klauzule informacyjne: