Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. P-9/268/2018 Realizacja usług hotelowych, wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych dla uczestników obozu rehabilitacyjnego w ramach zadania pod nazwą OBOZY REHABILITACYJNE DLA CHORYCH Z NGiS 2018-08-14
2. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ORAZ OTORYNOLARYNGOLOGIA 2018-08-07
3. Realizacja wynajmu sal oraz usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Warsztaty szkoleniowe POZ” - Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi nr P-8/245/2018 2018-08-03
4. Otwarcie naboru konkursowego placówek POZ do współpracy w ramach realizacji projektu pn. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-08-03
5. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pn. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorski. 2018-08-03
6. Realizacja usług hotelowych, wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” 2018-08-01
7. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: GENETYKA KLINICZNA ORAZ CHIRURGIA OGÓLNA 2018-07-31
8. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2018-07-13
9. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: GENETYKA KLINICZNA ORAZ CHIRURGIA OGÓLNA 2018-07-09
10. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2018-06-29
11. Wyniki otwartego naboru partnerów dot. profilaktyki nowotworów skóry/czerniaka 2018-05-30
12. P-6/175/2018 – usługi społeczne Świadczenie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 2018-05-24 wybor ofert z dnia 18-6-2018
13. Wyniki otwartego konkursu placówek opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-05-21
14. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji programu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-05-21
15. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów (MOF Poznań) 2018-05-07
16. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów 2018-05-07
17. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA; OTORYNOLARYNGOLOGIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-04-27
18. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji programu pt. :\" Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomors 2018-04-13
19. WYNIKI OTWARTEGO NABORU KONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU OŚRODKÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU PT. \" Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zacho 2018-04-13
20. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA; OTORYNOLARYNGOLOGIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-04-11