Lista ogłoszeń
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
1. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHOROBY WEWNĘTRZNE, ONKOLOGIA KLINICZNA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA 2023-09-27
2. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, MEDYCYNA NUKLEARNA 2023-09-26
3. WYNIKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ: opisywanie badań Rezonansu Magnetycznego, badań Tomografii Komputerowej, badań RTG oraz mammografii diagnostycznej w oparciu o teleradiologię 2023-09-05
4. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ: opisywanie badań Rezonansu Magnetycznego, badań Tomografii Komputerowej, badań RTG oraz mammografii diagnostycznej w oparciu o teleradiologię 2023-08-21
5. Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie” zgodnie z harmonogramem do umowy o powierzenie grantu nr UM.SZP.W-5023.2022-00/77/559 2023-08-14
6. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHOROBY WEWNĘTRZNE, ONKOLOGIA KLINICZNA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA 2023-08-14
7. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pt: „Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie” zgodnie z harmonogramem do umowy o powierzenie grantu nr UM.SZP.W-5023.2022-00/77/559. 2023-08-10
8. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: KARDIOLOGIA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PATOMORFOLOGIA 2023-07-03
9. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: PATOMORFOLOGIA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, KARDIOLOGIA 2023-06-07
10. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ONKOLOGIA KLINICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, GENETYKA KLINICZNA, KARDIOLOGIA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2023-05-31
11. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ONKOLOGIA KLINICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, KARDIOLOGIA, GENETYKA KLINICZNA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2023-05-05
12. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, ONKOLOGIA KLINICZNA 2023-03-01
13. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, ONKOLOGIA KLINICZNA 2023-02-17
14. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: OTORYNOLARYNGOLOGIA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; CHIRURGIA OGOLNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2023-01-31
15. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: OTORYNOLARYNGOLOGIA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; CHIRURGIA OGOLNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2023-01-16
16. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA 2023-01-12
17. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RENTGENODIAGNOSTYKA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; CHIRURGIA OGOLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 2022-12-20
18. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA 2022-12-19
19. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA I W ZAKRESIE: OTORYNOLARYNGOLGIA 2022-11-28
20. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RENTGENODIAGNOSTYKA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; CHIRURGIA OGOLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 2022-11-28

Klauzule informacyjne:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 37,9KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 246KB)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)