(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Szanowny Pacjencie!

Korzystając z usług Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu musisz wiedzieć, że masz szereg praw a także obowiązków. Zapoznanie się z zasadami pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie podczas pobytu w naszym Centrum. Poniższy dokument w zrozumiały i satysfakcjonujący Cię sposób wyjaśni Twoje prawa i obowiązki a także obowiązki naszego Centrum wobec Ciebie. Warunkiem udzielenia jakichkolwiek świadczeń medycznych jest zgoda pacjenta (Twoja zgoda!).

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone możesz:

 1. Złożyć skargę do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala – dr n. med. Krystyna Adamska (Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej III) tel. 61 8850653,
  e-mail: krystyna.adamska@wco.pl
 2. Złożyć skargę do Sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, tel. 61 8850481 lub 61 8850808
  e-mail: dyrektor@wco.pl
 3. Skargi i wnioski możesz również składać do:
  • Sekcji Skarg i Wniosków Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu (tel. 61 8506036, 61 8506072 oraz 691 626 331).
  • Rady Społecznej i Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (tel. 61 8517646, 61 6475285).

Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej możesz zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu (tel. 61 8525860) lub Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (tel. 61 8620950).

 

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika Praw Pacjenta należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Więcej informacji na temat zakresu działań Rzecznika Praw Pacjenta znajdziesz na stronie internetowej:
http://www.rpp.gov.pl/

Od 1 lutego 2018 r. ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Profil Rzecznika ma charakter informacyjny.
https://twitter.com/RzeczPacjenta

Prawa pacjenta

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do informacji
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo do tajemnicy informacji
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności
 • Prawo do dokumentacji medycznej
 • Prawo do leczenia bez bólu
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Z treścią ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2016 poz. 186 z późn. zm.) możesz zapoznać się w naszym Centrum na każdym oddziale w dyżurce pielęgniarskiej lub otwierając załącznik poniżej.
Kartę Praw Pacjenta opracowali członkowie Zespołu ds. Akredytacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

prof. dr hab. Julian Malicki
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Poznań 2019

 

Załączniki: