Prawa pacjenta

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do uzyskania informacji
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do tajemnicy informacji
 • Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo do dokumentacji medycznej
 • Prawo do poszanowania intymności i godności
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
 1. Tutaj zapoznaj się ze szczegółową KARTĄ PRAW PACJENTA
 2. Zgłoszenia dotyczące naruszeń praw pacjenta należy kierować:
  a. do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Wielkopolskiego Centrum Onkologii (dr n. med. Krystyna Adamska) na adres mailowy: krystyna.adamska@wco.pl  (tel. 61 88 50 653)
  b. do Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem telefonu 800-190-590 bądź na adres mailowy: kancelaria@rpp.gov.pl Więcej informacji pod adresem http://www.rpp.gov.pl/
 3. W przypadku wątpliwości związanych z naruszeniem praw pacjenta, chęci uzyskania informacji bądź porady – można skorzystać z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta tel.: 800 190 590. Więcej informacji nt. praw pacjenta oraz zakresu działalności Rzecznika Praw Pacjenta można uzyskać stronie internetowej: http://www.rpp.gov.pl/