(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest aktywnym beneficjentem środków unijnych.

plakietka-regionalny_program_operacyjny

Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) bierze udział w projekcie pt. „Stworzenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu możliwości realizacji procedury napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów”. Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest realizowany w kooperacji z Centrum Wysokich Technologii w Świerku HITEC ŚWIERK, Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz WCO.

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie w WCO pracowni umożliwiającej przeprowadzenie napromieniania  śródoperacyjnego w oparciu o opracowany, zaprojektowany i wykonany w ramach projektu akcelerator, który będzie wykorzystywał dotychczasowe osiągnięcia Partnerów, będące efektem realizacji innych projektów. Akcelerator zostanie wykonany uwzględniając postęp techniczny (w zakresie rozwiązań dotyczących akceleratorów), jak również międzynarodowe doświadczenia kliniczne w zakresie napromieniania śródoperacyjnego. System akceleracyjny będzie posiadał parametry użytkowe zapewniając wysoką łatwość pozycjonowania wyjścia terapeutycznej wiązki elektronów, łatwość przygotowania systemów do pracy, stabilność i niezawodność. Przyjęte rozwiązania techniczne będą dostosowane do oczekiwań personelu medycznego. Innowacyjny akcelerator wraz ze specjalnie zaprojektowanymi akcesoriami umożliwi szybkie i bezproblemowe przemieszczanie pomiędzy salami operacyjnymi stając się w pełni mobilnym akceleratorem medycznym dedykowanym do radioterapii śródoperacyjnej.

Całkowita wartość wynosi 9 073 980,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich to 5 410 628,50 PLN.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31.12.2020.

 

W styczniu 2018 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu umowę na dofinansowanie  projektu pt. „Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce”. 

Po wielomiesięcznych negocjacjach z dostawcą urządzenia, w dniu 15 października 2018 r. Wielkopolskie Centrum Onkologii podpisało umowę na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci.

Inwestycja została zrealizowana ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

Całkowita wartość inwestycji wynosi 13 955 919,53  PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 13 800 000,00  PLN, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie w kwocie 11 730 000,00 PLN, wkład własny WCO wynosi 2 070 000,00 PLN.

Robot da Vinci to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie medycznych systemów robotowych na świecie, wspomagający operacje chirurgiczne. Charakteryzuje się niezwykłą precyzją, małą inwazyjnością, pionierskimi rozwiązaniami technologicznymi oraz intuicyjnym interfejsem.

Po instalacji sprzętu, obligatoryjnym staje się szkolenie chirurgów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie wykonywanych operacji. Pierwszych operacji przy użyciu robota da Vinci można się spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Wielkopolsce, które zapewni pacjentom dostęp do chirurgii robotowej i tym samym inną, lepszą jakość leczenia.

Robot służy głównie do leczenia chorób nowotworowych i najczęściej wykorzystywany jest w operacjach nowotworów: ginekologicznych, chirurgii kolorektalnej, prostaty oraz w regionie głowy i szyi. Dzięki jego zastosowaniu pacjenci mają mniejsze objawy uboczne. Blizny czy inne dysfunkcje są zdecydowanie mniejsze, ponieważ robotowi wystarczy nacięcie na ciele wielkości 1-2 cm, by dostać się do wnętrza ciała i usunąć zmiany chorobowe. Wzrasta też ergonomia pracy lekarza. Duża precyzja i mała inwazyjność – to charakterystyka robota Da Vinci, który będzie pomagał lekarzom operować pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

 

Inne projekty zrealizowane w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej

Projekt kluczowy pt. „Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę podpisano w 2013r.

W ramach projektu Centrum zakupiło cybernetyczny nóż do radioterapii.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 24 525 311,63 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły: 24 525 311,63 PLN

Dofinansowanie UE: 9 810 124,65 PLN co stanowi 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W 2011 podpisano umowę dotyczącą projektu kluczowego pt.:  „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce”, który również realizowany jest w ramach WRPO.
W ramach projektu rozbudowano:

 1. Zakład Radioterapii,
 2. Oddział Ginekologii (Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej)

W nowym budynku powstał:

 1. Oddział Endoskopii i  Endoskopii Laryngologicznej
 2. Zakład Radiobiologii,
 3. Część administracyjna wraz z salą narad.

W ramach projektu zakupiono:

 1. kolumny endoskopowe z zestawem endoskopowym i torem wizyjnym – 4 szt.
 2. lampy operacyjne- 2 szt.

Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu funduszy unijnych.
Całkowita wartość projektu : 18 353 813,61 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 17 607 863,17 PLN
Dofinansowanie: 13 205 897,37 PLN  co stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny: 4 401 965,80 PLN

Projekt pt. Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  umowę podpisano w 2005.
Całkowita wartość projektu: 56 673 743,03 PLN
Kwota dofinansowania: 27 820 667,29 PLN
W ramach projektu zrealizowano roboty budowlane, w tym rozbudowany został zakład radioterapii oraz zakupiono:

 1. tomograf komputerowy
 2. akcelerator do tomoterapii
 3. wyposażenie pracowni modelarnii
 4. system planowania leczenia 3DRT i system zarządzania RT.

Kolejny projekt pt.: „Aparatura do radiologicznej diagnostyki nowotworów oraz cyfrowego opracowania i archiwizacji wyników badań”  został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę podpisano w 2009 roku.
Całkowita wartość projektu: 3 487 503,60 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 556 055,20 PLN
W ramach projektu zakupiono:

 1. aparat USG
 2. aparat RTG z torem wizyjnym
 3. system radiografii cyfrowej
 4. stacja diagnostyczno opisowa do pracowni MR
 5. strzykawkę automatyczną do pracowni MR