(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Obowiązek informacyjny - uczestnik postępowania ZP (232 KB)
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez uczestnika (197 KB)
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez wykonawcę - inne osoby (199 KB)
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
350/63/2020 Zakup i dostawa odczynników do biologii molekularnej i hodowli komórkowej dla Pracowni Radiobiologii. 2020-08-28
350/62/2020 Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku 2020-08-24 identyfikator postępowania 93ba8e91-6f74-46c4-b4af-8f968e15398c
350/61/2020 Zakup i dostawa leków 2020-09-08 identyfikator postępowania: 9cab0737-7677-4d4e-9661-1c03cfee7249
350/60/2020 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do biologii molekularnej oraz odczynnika do oczyszczania bibliotek DNA w technologii NGS- Agencourt AMPure XP. 2020-08-04
350/59/2020 Zakup i dostawa leków 2020-07-30
350/58/2020 Zakup i dostawa środkow czystościowych i pojemnikow na odpady. 2020-07-30
350/57/2020 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych. 2020-07-28
350/56/2020 Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego 2020-07-17 ZMIANA TERMINOW
350/55/2020 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do hodowli komórkowej. 2020-07-13 zmiana terminow
350/54/2020 Usługi serwisowe wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego IMPULS EVO. 2020-07-30
350/53/2020 Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. 2020-07-08
350/52/2020 ZAKUP I DOSTAWA LEKU AFLIBERCEPT 2020-07-27
350/51/2020 Zakup i dostawa papieru ksero 2020-07-10
350/50/2020 Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii 2020-07-01
350/49/2020 Zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu 2020-07-22
350/48/2020 Zakup i dostawa towarów ogólnospożywczych 2020-07-01
350/47/2020 Zakup i dostawa sprzętu stomijnego 2020-06-23 ZMIANA TERMINOW
350/46/2020 Zakup i dostawa urządzenia do pomiaru funkcji życiowych z możliwością monitorowania ciągłego 2020-06-26
350/45/2020 Zakup i dostawa kriostatu klinicznego do badan histopatologicznych śródoperacyjnych. 2020-06-25 ZMIANA TERMINU
350/44/2020 Zakup i dostawa opatrunków 2020-07-20 zmiana terminow