Link do platformy zakupowej WCO

https://platformazakupowa.pl/pn/wco

Zamówienia publiczne - od 2024 r.

Zamówienia publiczne - od 2023 r.

Zamówienia publiczne - od 2022 r.

Zamówienia publiczne - od 2021 r.

Zamówienia publiczne od 2021 roku realizowane są z użyciem platformy zakupowej.
Więcej informacji [+]

Zamówienia publiczne - do 2021 r.Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
350/122/2020 Zakup i dostawa gazów medycznych i technicznych. 2020-12-30
350/121/2020 Zakup i dostawa szkiełek, medium, odczynników, nożyków, tuszy, ostrzy i drobnego sprzętu dla Zakładu Patologii. 2020-12-30
350/120/2020 Zakup i dostawa szkiełek podstawowych do badań i kasetek histopatologicznych 2020-12-29
350/119/2020 Zakup i dostawa rękawów kompresyjnych oraz platformy do nieinwazyjnego pomiaru i analizy składu ciała 2020-12-29
350/118/2020 Świadczenie usługi prania. 2020-12-29
350/117/2020 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni i terenów zewnętrznych Wielkopolskiego Centrum Onkologii 2020-12-28
350/116/2020 Dostawa, montaż i uruchomienie dodatkowych jedenastu dysków 19.2TB 2.5In NVMe FCM do posiadanej przez Zamawiającego macierzy IBM Storwize V7000 (Gen3). 2020-12-24
350/115/2020 Dzierżawa bielizny pościelowej 2020-12-24 Identyfikator postępowania 8e91819c-80fd-4b83-99c1-937a0021ad28
350/114/2020 Zakup i dostawa odczynników do biologii molekularnej i hodowli komórkowej dla Pracowni Radiobiologii 2020-12-23
350/113/2020 Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników. 2020-12-23 ZMIaNA TERMINOW
350/112/2020 Dostawa, montaż i uruchomienie dodatkowych trzech półek dyskowych oraz rozszerzenie pamięci do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Fujitsu DX200 S4 2020-12-22
350/111/2020 Zakup i dostawa środków czystościowych 2020-12-22
350/109/2020 Zakup i dostawa opatrunków 2020-12-24 identyfikator postępowania 926de595-6bf2-4ef0-87a0-18161844230e
350/108/2020 Odnowienie wsparcia technicznego, gwarancji producenta dla sprzętu i oprogramowania. 2020-12-28
350/107/2020 Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego 2020-12-24
350/106/2020 Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 2020-12-22 identyfikator postępowania eeddcaec-2018-4c00-b71d-87b35d21c035
350/105/2020 Zakup i dostawa odczynników z immunoreagentami i z dzierżawą aparatów do barwień immunohistochemicznych wraz z utylizacją odpadów medycznych. 2020-12-22 Identyfikator postępowania 410bf8c8-2c8d-481c-9041-c9d48abf9ff3
350/104/2020 Zakup i dostawa preparatu Nanoscan do scyntygraficznej, śródoperacyjnej lokalizacji węzła wartownika 2020-12-17
350/103/2020 Zakup i dostawa leków 2020-12-28 identyfikator postępowania 92203168-fc4e-486d-af18-4293c8b00c35
350/102/2020 Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego 2020-12-18 identyfikator postępowania bb38a481-3b4a-4f76-b302-93277d5c4429