Zamówienia publiczne

Obowiązek informacyjny - uczestnik postępowania ZP
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez uczestnika
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez wykonawcę - inne osoby
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
350/52/2019 Zakup i dostawa świeżych warzyw, owoców i ziemniaków 2019-05-27
350/51/2019 Zakup i dostawa worków foliowych na odpady 2019-05-27
350/50/2019 Zakup i dostawa stołu do modelarni do Ośrodka Radioterapii WCO w Pile. 2019-05-16
350/49/2019 Usługi serwisowe wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego IMPULS EVO. 2019-05-27
350/48/2019 Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej. 2019-05-13
350/46/2019 Zakup i dostawa środków dezynfekujących 2019-05-17
350/45/2019 ZAKUP I DOSTAWA APARATU DO BIOPSJI GRUBOIGLOWEJ WRAZ Z MATERIALAMI DO WYKONYWANIA BADAN. 2019-05-14
350/42/2019 Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w : WCO Poznań, ul. Garbary 15, WCO, Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, WCO, Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1. 2019-05-07 UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
350/41/2019 Zakup i dostawa leków 2019-05-14
350/40/2019 Zakup i dostawa odczynników do biologii molekularnej. 2019-04-17
350/39/2019 Zakup i dostawa przeciwciał do barwień immunohistochemicznych. 2019-05-09
350/38/2019 Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania lekowrażliwości. 2019-04-29 zmiana terminów II
350/37/2019 Zakup i dostawa mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych oraz ziemniaków chłodzonych 2019-04-16
350/36/2019 Dostawa dwóch kompletnych zestawów unieruchomień pacjenta dla procedur radioterapeutycznych. 2019-04-09
350/35/2019 Stała konserwacja dźwigów znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów w stałej sprawności technicznej oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego. 2019-04-10
350/34/2019 Zakup i dostawa odczynników do badań histopatologicznych. 2019-04-01
350/33/2019 Zakup i dostawa aparatu do biopsji gruboigłowej wraz z materiałami do wykonywania badań. 2019-04-17
350/32/2019 Zakup i dostawa osprzętu wielorazowego do aparatów elektrochirurgicznych Erbe ( VIO 300D; ICC 300, ICC 200). 2019-04-18
350/31/2019 Zakup i dostawa środków higienicznych i pojemników na odpady 2019-04-08
350/30/2019 Zakup i dostawa gazów medycznych. 2019-03-27