(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Obowiązek informacyjny - uczestnik postępowania ZP (232 KB)
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez uczestnika (197 KB)
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez wykonawcę - inne osoby (199 KB)
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
350/106/2019 Zakup i dostawa leków 2019-11-19
350/104/2019 ZAKUP I DOSTAWA URZADZEN I SPRZETOW MEDYCZNYCH. 2019-11-15
350/102/2019 ZAKUP I DOSTAWA REKAWICZEK DIAGNOSTYCZNYCH 2019-11-12 postepowanie jak dla zamowienia powyzej 221ooo euro
350/100/2019 ZAKUP I DOSTAWA URZADZEN I SPRZETOW MEDYCZNYCH 2019-10-30 zmana terminow
350/99/2019 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej z dzierżawą automatycznych analizatorów. 2019-10-31 postepowanie jak dla zamowienia powyzej 221ooo euro
350/98/2019 Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do pobierania krwi wraz z dzierżawą systemu zamkniętego pobierania krwi, mikrometody do pobierania krwi włośniczkowej oraz dzierżawą automatycznego czytnika szybkości opadania krwinek czerwonych (OB) typu logarytmicznego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. 2019-10-29 Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert
350/96/2019 Zakup i dostawa leków 2019-10-31 postepowanie jak dla zamowienia powyzej 221ooo euro
350/95/2019 Zakup i dostawa leku Ribociclibum i Palbociclib 2019-10-22
350/94/2019 Zakup i dostawa aparatu USG- 2 sztuki 2019-10-18
350/93/2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych echokardiograf i aparat ekg. 2019-10-18
350/92/2019 Obsługa serwisowa aparatu Mobetron do napromieniania śródoperacyjnego 2019-10-21
350/91/2019 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2019-10-18
350/89/2019 ROZSZERZENIE PRZESTRZENI MACIERZY DYSKOWEJ. 2019-10-18
350/88/2019 Usługa utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości w trzech ośrodkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 2019-10-09
350/87/2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych do Ośrodka Radioterapii WCO w Pile. 2019-09-26 Uwaga - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
350/86/2019 Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej. 2019-09-25 zmiana terminow
350/85/2019 Zakup i dostawa leków 2019-10-01
350/84/2019 ZAKUP I DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH DO OSRODKA RADIOTERAPII WCO W PILE. 2019-09-24 zmina terminow
350/83/2019 Zakup, dostawa, instalacja wraz z uruchomieniem oraz z szkoleniem - mammograf - 1 szt. 2019-09-16 postepowanie jak dla zamowienia powyzej 221ooo euro
350/82/2019 Zakup i dostawa produktów medycznych niesterylnych na potrzeby Oddziałów Wielkopolskiego Centrum Onkologii 2019-09-17