Zamówienia publiczne

Obowiązek informacyjny - uczestnik postępowania ZP
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez uczestnika
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez wykonawcę - inne osoby
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
350/68/2019 Zakup i dostawa zestawów do przygotowania bloczków cytologicznych z materiału uzyskanego podczas biopsji wraz z akcesoriami koniecznymi do eksploatacji zestawu. 2019-07-12
350/67/2019 Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników. 2019-07-09 postepowanie jak dla zam powyzej 221 tys euro
350/66/2019 Dzierżawa analizatora do parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników 2019-07-02 postepowanie jak dla zam powyzej 221 tys euro
350/63/2019 Zakup i dostawa leku Zytiga 2019-07-18
350/62/2019 Zakup i dostawa osprzętu elektrochirurgicznego do aparatów Valleylab ForceTriad i FT10 2019-07-08
350/61/2019 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji 2019-07-02
350/60/2019 Zakup i dostawa środków czystościowych i koszy na odpady 2019-06-24
350/59/2019 Zakup, dostawa i montaż mebli oraz krzeseł dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii 2019-06-21
350/58/2019 Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego 2019-07-19
350/57/2019 Zakup i dostawa towarów ogólnospożywczych 2019-06-24
350/56/2019 Zakup i dostawa kremu do opalania z wysokim filtrem ochrony UV. 2019-06-13
350/55/2019 ZAKUP I DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO NIESTERYLNEGO. 2019-06-06 zmiana terminow II
350/54/2019 Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. 2019-06-05 kolejna zmiana terminów zam powyz 221000euro
350/53/2019 Zakup i dostawa leków 2019-05-29
350/52/2019 Zakup i dostawa świeżych warzyw, owoców i ziemniaków 2019-05-27
350/51/2019 Zakup i dostawa worków foliowych na odpady 2019-05-27
350/50/2019 Zakup i dostawa stołu do modelarni do Ośrodka Radioterapii WCO w Pile. 2019-05-16
350/49/2019 Usługi serwisowe wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego IMPULS EVO. 2019-05-27 zmiana terminów
350/48/2019 Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej. 2019-05-13
350/47/2019 Zakup i dostawa mebli medycznych do Ośrodka Radioterapii WCO w Pile. 2019-06-04