Zamówienia publiczne

Obowiązek informacyjny - uczestnik postępowania ZP
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez uczestnika
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez wykonawcę - inne osoby
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
350/121/2018 Zakup i dostawa igieł do biopsji 2018-11-07
350/119/2018 Zakup, dostawa i montaż mebli dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii 2018-10-31
350/118/2018 Adaptacja pomieszczeń pracowni (bunkier, sterownia, pomieszczenie techniczne) dla akceleratora wysokoenergetycznego typu TrueBeam firmy Varian Medical Systems wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami projektowymi i wyposażeniem w Pawilonie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy ulicy Garbary 15. 2018-10-30
350/117/2018 ENERGIA ELEKTRYCZNA 2018-10-17 postepowanie organizowane przez "Szpitale Wielkopolski"
350/115/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 2018-10-22 POWYZEJ 221000 EURO
350/114/2018 Zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie systemu do dozymetrii absolutnej zestawu systemu dozymetrii do weryfikacji technik dynamicznych 2018-10-22 POWYZEJ 221000 EURO
350/113/2018 Zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie urządzeń medycznych 2018-10-22 POWYZEJ 221000 EURO
350/112/2018 Zakup i dostawa zestawów i odczynników i ich utylizacja wraz z dzierżawą aparatu do barwień histochemicznych. 2018-11-06
350/111/2018 Zakup i dostawa opatrunków 2018-10-22 POWYZEJ 221000 EURO
350/110/2018 ZAKUP I DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZADZEN MEDYCZNYCH 2018-10-22 POWYZEJ 221000 EURO
350/109/2018 ZAKUP,DOSTAWA I INSTALACJA URZADZEN MEDYCZNYCH 2018-10-22 POWYZEJ 221000 EURO
350/108/2018 ZAKUP I DOSTAWA WÓZKÓW-ŁÓŻEK DO TRANSPORTU I WYBUDZANIA CHORYCH. 2018-10-22 POWYZEJ 221000 EURO
350/107/2018 Zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie aparatu rtg z torem wizyjnym 2018-10-19
350/106/2018 Synteza i dostawa oligonukleotydów standardowych i znakowanych. 2018-10-09
350/105/2018 Zakup i dostawa leków 2018-10-10 POWYZEJ 221000 EURO
350/104/2018 Zakup i dostawa mebli medycznych 2018-10-05
350/103/2018 Zakup, dostawa lamp czołowych i platformy do śródoperacyjnego pobierania tkanki. 2018-10-09 zamowienie powyzej 221 000 euro
350/102/2018 Zakup i dostawa jednorazowych implantów stałych do brachyterapii LDR raka gruczołu krokowego wraz z wyposażeniem. 2018-10-12
350/101/2018 Zakup i dostawa pojemników na zużyty materiał medyczny i kieliszki do leków. 2018-09-20
350/100/2018 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WCO 2018-09-17 POSTEPOWANIE PROWADZONE PRZEZ "SZPITALE WIELKOPOLSKI" SP Z O.O. Z SIEDZIBA W POZNANIU UL LUTYCKA 34, BUDYNEK A