Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej z Izbą Przyjęć

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej jest jednostką zajmującą się rozpoznaniem i kompleksowym leczeniem chorób nowotworowych regionu głowy i szyi, a także w mniejszym zakresie diagnostyką i leczeniem nienowotworowych schorzeń laryngologicznych. W celach indywidualizacji leczenia decyzja dotycząca planu leczenia chorego z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi podejmowana jest w ramach interdyscyplinarnego zespołu skupiającego lekarzy różnych specjalności. W ramach oddziału prowadzone jest leczenie stanów przedrakowych i nowotworów jamy ustnej, gardła, krtani, nosa, zatok przynosowych, skóry okolicy głowy i szyi, guzów mózgu, jak również pierwotnych i przerzutowych zmian w obrębie szyi. Leczenie operacyjne połączone jest z zabiegami rekonstrukcyjnymi zapewniającymi chorym dobrą jakość życia. W okresie pooperacyjnym prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja chorych onkologicznych. Nasza klinika, w której pracuje doświadczony zespół wykorzystujący nowoczesną aparaturę medyczną gwarantują najwyższą jakość kompleksowej opieki nad chorymi z nowotworami regionu głowy i szyi.

Kwalifikacja chorych do leczenia w Klinice odbywa się w Poradni Laryngologicznej. Celem przyjęcia należy posiadać skierowanie do Poradni Laryngologicznej od lekarza prowadzącego działalność leczniczą w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjęcie do Kliniki może również nastąpić na podstawie skierowania do szpitala.

 

Kierownik Kliniki

Please specify image url
Wojciech Golusiński, prof. dr hab.
Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

Tel. 61 8850929, 618850965
poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00