(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Pracownia Psychologii Klinicznej

W pracowni Psychologii Klinicznej zatrudnieni są psycholodzy oraz pracownicy socjalni.
Ich pomoc adresowana jest do:

  • pacjentów (podczas hospitalizacji, w trakcie oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz po ukończeniu pobytu w Wielkopolskim Centrum Onkologii;
  • rodzin pacjentów,
  • personelu medycznego.

Do zasadniczych form pomocy psychologicznej udzielanej pacjentom Wielkopolskiego centrum Onkologii i ich bliskim należą:

  • elementy interwencji w kryzysie, psychoedukacja, elementy terapii poznawczo – behawioralnej, terapia wspierająca, diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna, diagnoza i rehabilitacja neurologopedyczna, wsparcie w żałobie.

W ramach działalności Pracowni Psychologii prowadzone jest poradnictwo z zakresu:

  • orzecznictwa rentowego (ZUS oraz KRUS) oraz pozarentowego (Miejskie i Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności),
  • NFZ – dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych,
  • prawa pracy oraz pomocy społecznej.

Więcej informacji na stronie: http://www.wco.pl/ppk/

 

Kierownik

mgr Dorota Gołąb

 

Kontakt

Pracownia Psychologii znajduje się w pokoju 3070, III piętro
Tel. 61 88 50 882 od poniedziałku – piątku w godzinach 8.00- 15.00