Pracownia Psychologii Klinicznej

W pracowni Psychologii Klinicznej zatrudnieni są psycholodzy oraz pracownicy socjalni.
Ich pomoc adresowana jest do:

  • pacjentów (podczas hospitalizacji, w trakcie oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz po ukończeniu pobytu w Wielkopolskim Centrum Onkologii;
  • rodzin pacjentów,
  • personelu medycznego.

Do zasadniczych form pomocy psychologicznej udzielanej pacjentom Wielkopolskiego centrum Onkologii i ich bliskim należą:

  • elementy interwencji w kryzysie, psychoedukacja, elementy terapii poznawczo – behawioralnej, terapia wspierająca, diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna, diagnoza i rehabilitacja neurologopedyczna, wsparcie w żałobie.

W ramach działalności Pracowni Psychologii prowadzone jest poradnictwo z zakresu:

  • orzecznictwa rentowego (ZUS oraz KRUS) oraz pozarentowego (Miejskie i Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności),
  • NFZ – dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych,
  • prawa pracy oraz pomocy społecznej.

Więcej informacji na stronie: http://www.wco.pl/ppk/

 

Kierownik

mgr Monika Smólska

 

Kontakt

Pracownia Psychologii znajduje się w pokoju 3070, III piętro
Tel. 61 88 50 882 od poniedziałku – piątku w godzinach 8.00- 15.00