Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej z Izbą Przyjęć

Najbardziej kompleksowe leczenie chorych na nowotwory ginekologiczne w Polsce

 

Oddział powstał w 1953 roku, a jego założycielem i wieloletnim ordynatorem był dr Stefan Skowroński. W tamtym czasie działalność Oddziału Ginekologii Onkologicznej ściśle związana była z radioterapią, w tym brachyterapią radową. W roku 1983  ordynatorem oddziału została dr n. med. A.D. Pater, która kontynuując dotychczasową działalność, wprowadziła nowe techniki zarówno teleradioterapii, jak i brachyterapii (brachyterapia megawoltowa LDR cezem). W latach 90-tych nastąpił rozwój oddziału, wprowadzono leczenie operacyjne i chemioterapią u chorych na nowotwory ginekologiczne. W latach 1994-2023 ordynatorem Oddziału był prof. dr hab. Andrzej Roszak.

Aktualnie na Oddziale Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej prowadzone jest interdyscyplinarne leczenie chorych. Chemioterapia prowadzona jest zarówno w leczeniu samodzielnym, jak i w połączeniu z radioterapią (radiochemioterapia) i leczeniem operacyjnym (neoadjuwantowo lub uzupełniająco). Chore mają również możliwość uczestniczenia w programach lekowych i badaniach klinicznych, w których otrzymują nowoczesne leki przeciwnowotworowe. Radioterapia prowadzona jest w szerokim zakresie zarówno nowotworów narządów płciowych kobiety oraz raka gruczołu piersiowego. Wykorzystywane są w tym celu najnowsze metody planowania leczenia oraz techniki radioterapii. Szczególne miejsce w pracy oddziału ma również radioterapia śródoperacyjna, stosowana u chorych na raka piersi. Stanowi ona element leczenia uzupełniającego chorych po zabiegu oszczędzającym gruczoł piersiowy. Wprowadzenie badania PET-CT u wszystkich chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy przed rozpoczęciem leczenia, pozwoliło na personalizację leczenia interdyscyplinarnego. Od początku 2016 roku w oddziale mamy także możliwość rozszerzenia leczenia interdyscyplinarnego o skojarzenie z hipertermią, co stanowi przyczynek do poprawy wyników leczenia. Pracujący zespół lekarzy – pod kierunkiem dr n. med. Bartosz Urbańskiego – posiada podwójne specjalizacje, pozwalające na skuteczne wielospecjalistyczne postępowanie z chorym. Niezwykle ważny jest również wysoko kompetentny zespół pielęgniarski wraz z działalnością psychoonkologiczną i rehabilitacją. Pozwala to na osiągnięcie wysokich wyników leczenia u chorych na nowotwory ginekologiczne.

Ordynator Oddziału

Please specify image url
Bartosz Urbański, dr n. med.
Ordynator Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej

Dane kontaktowe

Sekretariat Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej

Tel. 618850588
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00