(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej z Izbą Przyjęć

Najbardziej kompleksowe leczenie chorych na nowotwory ginekologiczne w Polsce

 

Oddział powstał w 1953 roku, a jego założycielem i wieloletnim ordynatorem był dr Stefan Skowroński. W tamtym czasie działalność Oddziału Ginekologii Onkologicznej ściśle związana była z radioterapią, w tym brachyterapią radową. W roku 1983  ordynatorem oddziału została dr n. med. A.D. Pater, która kontynuując dotychczasową działalność, wprowadziła nowe techniki zarówno teleradioterapii, jak i brachyterapii (brachyterapia megawoltowa LDR cezem). W latach 90-tych nastąpił rozwój oddziału, wprowadzono leczenie operacyjne i chemioterapią u chorych na nowotwory ginekologiczne.

Aktualnie na Oddziale Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej prowadzone jest interdyscyplinarne leczenie chorych. Leczenie operacyjne prowadzone metodami chirurgii otwartej, jak i technikami endoskopowymi, obejmuje wszystkie rozpoznania nowotworów ginekologicznych. Chemioterapia prowadzona jest zarówno w leczeniu samodzielnym, jak i w połączeniu z radioterapią (radiochemioterapia) i leczeniem operacyjnym (neoadjuwantowo lub uzupełniająco). Chore mają również możliwość uczestniczenia w programach lekowych i badaniach klinicznych, w których otrzymują nowoczesne leki przeciwnowotworowe. Radioterapia prowadzona jest w szerokim zakresie zarówno nowotworów narządów płciowych kobiety oraz raka gruczołu piersiowego. Wykorzystywane są w tym celu najnowsze metody planowania leczenia oraz techniki radioterapii. Szczególne miejsce w pracy oddziału ma również radioterapia śródoperacyjna, stosowana u chorych na raka piersi. Stanowi ona element leczenia uzupełniającego chorych po zabiegu oszczędzającym gruczoł piersiowy. Wprowadzenie badania PET-CT u wszystkich chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy przed rozpoczęciem leczenia, pozwoliło na personalizację leczenia interdyscyplinarnego. Od początku 2016 roku w oddziale mamy także możliwość rozszerzenia leczenia interdyscyplinarnego o skojarzenie z hipertermią, co stanowi przyczynek do poprawy wyników leczenia. Pracujący zespół lekarzy – pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Roszaka – posiada podwójne specjalizacje, pozwalające na skuteczne wielospecjalistyczne postępowanie z chorym. Niezwykle ważny jest również wysoko kompetentny zespół pielęgniarski wraz z działalnością psychoonkologiczną i rehabilitacją. Pozwala to na osiągnięcie wysokich wyników leczenia u chorych na nowotwory ginekologiczne.

Ordynator Oddziału

Please specify image url
Andrzej Roszak, prof. dr hab.
Ordynator Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej

Dane kontaktowe

Sekretariat Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej

Tel. 618850588
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00