Szanowni Państwo,

kalkulator_stetoskopSerdecznie zapraszamy do podjęcia nauki na Podyplomowym Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych. Celem naszego dwusemestralnego Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych realizowanego przez Zakład Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jest kształcenie nowej grupy pracowników medycznych nazywanych poza granicami naszego kraju „koderami”. Są to przedstawiciele personelu medycznego, których zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.
Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych, kierowane jest przede wszystkim do pracowników zakładów opieki zdrowotnej stanowiących ogniwo pomiędzy lekarzem udzielającym świadczeń medycznych, a instytucją rozliczającą te świadczenia.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Elektroradiologii

Ul. Garbary 15
61-866 Poznań

Telefon : 61–8850-648

Faks : 61-8850-801

Email : studium@skkm.edu.pl

Serwis WWW : skkm.edu.pl