Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Cytometrii Przepływowej jest częścią Zakładu Patologii Nowotworów. W pracowni wykonuje się badania z wykorzystaniem metody oceny immunofenotypu (cech antygenowych) poszczególnych populacji komórek. Cytometria przepływowa stanowi obiektywną i powtarzalną metodę stosowaną w trakcie rozpoznania i monitorowania, m.in. takich jednostek chorobowych jak:

  • rozrostów nowotworowych (zwłaszcza układu krwiotwórczego)
  • zmian odczynowych (limfadenopatie, zakażenia wirusy)
  • zaburzeń odporności (pierwotne i wtórne)
  • efektów leczenia immunosupresyjnego
  • w diagnostyce niepłodności i poronień o podłożu alloimmunologicznym.

Materiałem do badań jest krew obwodowa, szpik kostny, płyny ustrojowe, węzły chłonne dostarczone niezwłocznie po pobraniu w soli fizjologicznej.

Opłata za badania przy pobraniu krwi w laboratorium – płatność gotówką.

 

Informacja

Pracownia czynna:
7:25:00- 15:00 od poniedziałku do piątku

Materiał do badań jest przyjmowany od poniedziałku do piątku 7:25 – 14:00.
Badania komercyjne w godz. 8:00 – 11:00 – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Lokalizacja Pracowni Cytometrii Przepływowej – Wejście B, V piętro, pokój 5023.

 

Kontakt

mgr Agata Kubicka
email: agata.kubicka@wco.pl
tel. 61-8850-676

 

Pracownia współpracuje z:

  • Kliniką Leczenia Niepłodności InviMed – Poznań
  • Diagnostyką z o.o. – Niepubliczną Siecią Laboratoriów Medycznych.
  • Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

http://wco.pl/wp-content/uploads/2013/03/rola_i_miejsce_cytometrii_przeplywowej_w_diagnostyce_klinicznej.pdf

http://wco.pl/wp-content/uploads/2013/03/plan-sytuacyjny-pc.pdf

Wzór skierowania do Pracowni Cytometrii Przepływowej

 

Po więcej informacji dotyczących cytometrii przepływowej zapraszamy na stronę http://wco.pl/co_i_jak_leczymy/cytometria-przeplywowa