(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Cytometrii Przepływowej jest częścią Zakładu Patologii Nowotworów. W pracowni CP wykonuje się badania z wykorzystaniem cytometrii przepływowej będącej najlepszą metodą oceny immunofenotypu (cech antygenowych) poszczególnych populacji komórek. CP stanowi obiektywną i powtarzalną metodę rozpoznania i monitorowania:

  • rozrostów nowotworowych (zwłaszcza układu krwiotwórczego)
  • zmian odczynowych (w limfadenopatiach, zakażeniach wirusowych)
  • zaburzeń odporności (pierwotnych i wtórnych)
  • efektów leczenia immunosupresyjnego
  • w diagnostyce niepłodności i poronień o podłożu alloimmunologicznym.

Materiałem badawczym może być krew obwodowa pobrana na antykoagulanty, szpik kostny pobrany na heparynę, płyny ustrojowe pobrane na podłoże zawierające 10% zawiesiny białka np. albuminy, węzły chłonne w soli fizjologicznej.

Badania wykonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00, V piętro, wejście A, pokój 5023.

Pacjenci samopłacący przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00.

 

Po więcej informacji dotyczących cytometrii przepływowej zapraszamy na stronę http://wco.pl/co_i_jak_leczymy/cytometria-przeplywowa

Kierownik

dr n. med. Aldona Kaczmarek

 

Kontakt

Tel. 61 88 50 676
Fax 61 88 50 596

Email : aldona.kaczmarek@wco.pl