Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Cytometrii Przepływowej jest częścią Zakładu Patologii Nowotworów. W pracowni CP wykonuje się badania z wykorzystaniem cytometrii przepływowej będącej najlepszą metodą oceny immunofenotypu (cech antygenowych) poszczególnych populacji komórek. CP stanowi obiektywną i powtarzalną metodę rozpoznania i monitorowania:

  • rozrostów nowotworowych (zwłaszcza układu krwiotwórczego)
  • zmian odczynowych (w limfadenopatiach, zakażeniach wirusowych)
  • zaburzeń odporności (pierwotnych i wtórnych)
  • efektów leczenia immunosupresyjnego
  • w diagnostyce niepłodności i poronień o podłożu alloimmunologicznym.

Materiałem badawczym może być krew obwodowa pobrana na antykoagulanty, szpik kostny pobrany na heparynę, płyny ustrojowe pobrane na podłoże zawierające 10% zawiesiny białka np. albuminy, węzły chłonne w soli fizjologicznej.

Badania wykonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00, V piętro, wejście A, pokój 5023.

Po więcej informacji dotyczących cytometrii przepływowej zapraszamy na stronę http://wco.pl/co_i_jak_leczymy/cytometria-przeplywowa

Kierownik

dr n. med. Aldona Kaczmarek

 

Kontakt

Tel. 61 88 50 676
Fax 61 88 50 596

Email : aldona.kaczmarek@wco.pl