Baner z dostępnymi infoliniami.
Specjalna INFOLINIA dla pacjentów

 

Numery kontaktowe do jednostek

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I LABORATORYJNA, INNE

Pierwsza kolumna zawiera temat, którego dotyczy problem, natomiast druga numer telefonu pod który należy zadzwonić.

Temat kontaktu Numer telefonu
MAMMOGRAFIA, RTG, USG 061 8850 527
061 8850 523
REZONANS MAGNETYCZNY 061 8850 510
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 061 8850 529
061 8850 522
PET, SCYNTYGRAFIA 061 8850 789
MAMMOGRAFIA SKRYNINGOWA 061 8850 945
PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY 061 8850 915
WYNIKI PATOMORFOLOGICZNE 061 8850 805
BADANIA ENDOSKOPOWE 061 8850 465
BIOPSJE 061 8850 455
PORTY (PRZEPŁUKANIE PORTU NACZYNIOWEGO) 061 8850 577
PORADNIA LECZENIA BÓLU 061 8850 577
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 061 8850 566
SEKCJA KOORDYNACJI (KONSYLIA) 061 8850 318

ODDZIAŁY I PORADNIE

Pierwsza kolumna zawiera nazwę oddziału lub ośrodka (w niektórych przypadkach wraz z poradniami), natomiast druga numer telefonu pod który należy zadzwonić.

Oddział / poradnia Numer telefonu
ODDZIAŁ GINEKOLOGII OPERACYJNEJ, ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEJ 061 8850 970
061 8850 450
ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO 061 8850 609
061 8850 724
PORADNIA II(PORADNIA CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO) 061 8850 685
061 8850 568
ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ CHORÓB PIERSI 061 8850 600
PORADNIA CHORÓB PIERSI 061 8850 323
ODDZIAŁ CHIRURGII GŁOWY, SZYI I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ 061 8850 928
061 8850 930
PORADNIA CHIRURGII GŁOWY, SZYI I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ 061 8850 969
ODDZIAŁ RADIOTERAPII I ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 061 8850 588
PORADNIA E1 061 8850 572
GABINET CHEMIOTERAPII DZIENNEJ 061 8850 573
ODDZIAŁ ZAKŁADU BRACHYTERAPII 061 8850 837
061 8850 918
PORADNIA ZAKŁADU BRACHYTERAPII 061 8850 832
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 061 8850 582
ODDZIAŁ RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ I 061 8850 877
061 8850 867
PORADNIE I ZAKŁADY RADIOTERAPII I 061 8850 878
ODDZIAŁ RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ II 061 8850 754
ODDZIAŁ RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ III 061 8850 654
PORADNIA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ III 061 8850 690
ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII 061 8850 942
PORADNIA CHEMIOTERAPII F1 061 8850 563
PORADNIA CHEMIOTERAPII F2 061 8850 712
PORADNIA CHEMIOTERAPII F5 061 8850 472
OŚRODEK RADIOTERAPII KALISZ 62 33 22 600
REJESTRACJA OŚRODKA W KALISZU 62 33 22 590
OŚRODEK RADIOTERAPII PIŁA 67 222 5 120