Wybierz rok:

 

Wykaz publikacji za rok 2018

 1. R. Zydroń, A. Marszałek, M. Bodnar, P. Kosikowski, G. Greczka, M. Wierzbicka,
  The analysis of expression of p16 protein in group of 53 patients treated for sinonasal inverted papilloma
  Braz J Otorhinolaryngol in press 2018;84(3):338-43
  Typ publikacji: zagraniczny artykuł w czasopiśmie
  IF: 1.412
  KBN: 0.000

 2. K. Cieślak,
  Psychologiczne aspekty całkowitego usunięcia żołądka
  materiały zjazdowe II Sympozjum chirurgii onkologicznej. Rak żołądka i jelita grubego. Nowoczesne terapie i standardy postępowania w leczeniu skojarzonym raka żołądka i jelita grubego, Poznań, 13-14.04.2018
  Typ publikacji: polski referat zjazdowy
  IF: 0.000
  KBN: 0.000

 3. M. Liszka, K. Hojan, J. Doś,
  Ocena występowania bólu o charakterze mięsniowo-powięziowym u pacjentek leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi
  materiały zjazdowe XXIV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej Życie bez Bólu, Zgorzelec 15-17.03.2018
  Typ publikacji: polskie wystąpienie plakatowe
  IF: 0.000
  KBN: 0.000

 4. YO. Nunez Lopez, B. Victoria, P. Golusiński, W. Golusiński, MM. Masternak,
  Characteristic miRNA expression signature and random forest survival analysis identify potential cancer - draving miRNAs in a broad range of head and neck squamous cell carcinoma subtytes
  Rep Pract Oncol Radiother 2018;23:6-20 za 2015
  Typ publikacji: polski artykuł w czasopiśmie
  IF: 0.000
  KBN: 12.000

 5. W. Suchorska, I. Piotrowski, N. Matuszak, M. Kruszyna, A. Skrobała, K. Kulcenty, J. Malicki,
  Radiobiological response of human PNT1A cell line to scattered beam outside irradiation field
  10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology, Poznań 21-23.03.2018 Wspołcz Onkol 2018;22(2):43
  Typ publikacji: polskie wystąpienie plakatowe
  IF: 0.000
  KBN: 0.000

 6. I. Piotrowski, K. Kulcenty, D. Murawa, W. Suchorska,
  Intraoperative radiotherapy alters the radiobiological bystander response induced by the surgical wound fluids in breast cancer cells
  10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology, Poznań 21-23.03.2018
  Typ publikacji: polskie wystąpienie plakatowe
  IF: 0.000
  KBN: 0.000