Rozprawy doktorskieHabilitacjeProfesury

Rozprawy doktorskie

nazwisko, imię rok tytuł rozprawy promotor
Adamczyk Beata 2011 Radioizotopowa metoda lokalizacji podejrzanych zmian gruczołu piersiowego z jednoczasową biopsją węzła wartowniczego (SNOLL) Murawa Paweł
Adamska Krystyna 1998 Badania nad zawartością DNA i cyklem życiowym komórek raka płaskonabłonkowego jamy ustnej
 
Warchoł Jerzy
Błaszak Beata 2010 Badania immunohistochemiczne (CD117, Ki-67) i histochemiczne w diagnostyce nowotworów psów Jaśkowski Jędrzej Maria
Bogusz-Czerniewicz Marta 2007 System Zarządzania Jakością i organizacja świadczeń w radioterapii w wyniku implementacji dyrektyw UE oraz innych aktów międzynarodowych do prawa polskiego na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Onkologii Malicki Julian
Bratos Krystyna
 
 2001
 
Analiza czynników prognostycznych u chorych leczonych z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy
 
Markowska Janina
 
Bręborowicz Danuta
 
 1973 Badania histologiczne, cytologiczne i immunologiczne gruczołu sutkowego kobiety w przebiegu ciązy i połogu  Gabryel Przemysław 
Bręborowicz Jan
 
 1970
 
Badania histochemiczne i biochemiczne kory nadnerczy w przypadkach nagłych zgonów Gabryel Przemysław
Brzeziński Jacek
 
 2008
 
Ocena właściwości mechanicznych i elektrycznych ściany tętniaka aorty brzusznej
 
Oszkinis Grzegorz
 
Chicheł Adam 2009 Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego – analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i narządach krytycznych Skowronek Janusz
Cholewiński Witold
 
 1999
 
Przydatność badań radioizotopowych w onkologii dziecięcej
 
Tarkowska Anna
 
Cikowska-Woźniak Ewa
 
 1996
 
Brachyterapia konwencjonalna i after loading w leczeniu pooperacyjnym raka błony śluzowej macicy
 
Spaczyński Marek
 
Cybulski Zefiryn 1980 Źródła i drogi szerzenia się zakażeń wewnątrzspitalnych wywołanych przez bakterie oportunistyczne w jednym z oddziałów chirurgicznych Pietkiewicz Krystyna
Czabajski Janusz
 
 1983
 
  Krzykała Franciszek
 
Dams-Kozłowska Hanna
 
 2000
 
Ocena aktywności przeciwnowotworowej kompleksu interleukiny 11 oraz rozpuszczalnego receptora interleukiny 11 (IL-11/sIL-11R)
 
Mackiewicz Andrzej
 
Dyzmann-Sroka Agnieszka 2011 Metody uzyskiwania i opracowywania wiarygodnych danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii Roszak Andrzej
 Filas Violetta
 
 1997
 
Badania immunohistochemiczne w nowotworach germinalnych jądra
 
Bręborowicz Jan
 
Fundowicz Dorota
 
 1999
 
 Skuteczność leczenia raka części nosowej gardła
 
Kruk-Zagajewska Aleksandra
 
Fundowicz Magdalena
 
 2008
 
Radioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca u chorych operowanych z powodu raka odbytnicy
 
Szmeja Jacek
 
Golusiński Paweł 2010 Analiza występowania wirusów HPV 16 i 18 oraz mutacji w genie TP53 w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi Mackiewicz Andrzej
Golusiński Wojciech
 
 1988
 
Nadużywanie alkoholu u chorych na raka krtani 
 
Szmeja Zygmunt
Hojan Katarzyna 2011 Wpływ aktywności fizycznej na wytrzymałość mechaniczną kości i budowę ciała oraz jakość życia kobiet z rakiem piersi, przed menopauzą, leczonych hormonalnie Milecki Piotr
Ibbs Matthew
 
 2007
 
Macierze tkankowe w diagnostyce histopatologicznej
 
Bręborowicz Jan
 
Jezierska Dorota
 
 2010
 
Wybrane czynniki prognostyczne w wewnątrzczaszkowych przezrutach raka płuca leczonych radiochirurgicznie
 
Liebert Włodzimierz
 
Kaczmarek Aldona
 
 1998
 
Porównanie wrażliwości na cytostatyki nowotworów in vivo oraz hodowanych komórek nowotworowych
 
Zabel Maciej
 
Kanikowski Marek 2011 Wartości dawek w gruczole krokowym i narzadach krytycznych w odmiennych schematach brachyterapii HDR Skowronek Janusz
Karczewska-Dzionk Aldona
 
 1997
 
Ocena ekspresji genów cytokin typu IL-6 w tkankach raka sutka
 
Mackiewicz Andrzej
 
Kaźmierska Joanna
 
 2008
 
Zastosowanie Naiwnego Klasyfikatora Bayesowskiego do oceny ryzyka wznowy u chorych po radioterapii nowotworów mózgu
 
Malicki Julian
 
Konstanty Ewelina 2014 Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej Malicki Julian
Kordylewska Magdalena
 
 1995
 
Badanie ultrasonograficzne układu chłonnego szyi chorych na raka krtani
 
Szmeja Zygmunt
 
Korski Konstanty 2013 Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych Bręborowicz Jan
Kosicka Grażyna
 
 1997
 
Rozkłady dawek fizycznej i biologicznej promieniowania jonizującego w leczeniu raka szyjki macicy
 
Jaroszyk Feliks
 
Kowalczyk Dariusz
 
 1997
 
Ocena immunofenotypu i struktury molekularnej genów limfocytów T z receptorem antygenowym gamma (delta naciekających guz /TIL) w nowotworach złośliwych człowieka
 
Nowak Jerzy
 
Kuczyński Marek
 
 1995
 
Wyniki leczenia chorych z rozpoznaniem carcinoma endometrii po operacji i terapii uzupełniającej
 
Ramlau Cezary
 
Kufel-Grabowska Joanna 2015 Powikłania kardiologiczne u pacjentek z niezaawasnowanym rakiem piersi po leczeniu uzupełniającym trastuzumebem Litwiniuk Maria
Kurzawa Paweł 2010 Ocena immunohistochemiczna fenotypu gruczolakoraków Bręborowicz Jan
Kwiatkowska Eliza
 
 2001
 
Zmiany w genie przeciwnowotworowym BRCA2 w raku piersi u mężczyzn
 
Mackiewicz Andrzej
 
Kycler Witold
 
 2002
 
Wpływ wybranych cech patoklinicznych i immunochistochemicznych na czas przeżycia chorych na czerniaka skóry
 
Grodecka-Gazdecka Sylwia
 
Lamperska Katarzyna
 
 1999
 
Analiza mutacji w genie przeciwnowotworowych p53 – badania metodyczne
 
Krzyżosiak Włodzimierz
 
Leporowska Ewa
 
 2008
 
Wybrane parametry laboratoryjne w monitorowaniu chorych immunizowanych genetycznie modyfikowaną szczepionką przeciwczerniakową
 
Mackiewicz Andrzej
 
Łaciak Maria
 
 1992
 
Sieć cytokin i ich receptorów kontrolujących zmiany profilu glikozylacji alfa-1-inhibitora proteaz in vitro
 
Mackiewicz Andrzej
 
Łaski Piotr  2006
 
Wyniki chirurgicznego leczenia przerzutów do płuc nowotworów pochodzenia nabłonkowego
 
Dyszkiewicz Wojciech
 
Mackiewicz Andrzej
 
 1981 Heterogenność alfa-fetoproteiny wytwarzanej przez narządy płodowe i tkanki nowotworowe  Bręborowicz Jan 
Mackiewicz Jacek
 
 2007
 
Ocena wyników badania klinicznego I/II fazy genetycznej leczniczej szczepionki czerniakowej modyfikowanej genami Hyper-IL-6 i GM-CSF
 
Bręborowicz Jan
 
Malicki Julian
 
 1992
 
Model rozkładów dawek elektromagnetycznego promieniowania jonizującego w obiekcie biologicznym
 
Jaroszyk Feliks
 
Marszałek Andrzej 1996 Ultrastruktura naczyń krwionośnych w rozwijającym się płucu szczura Biczysko Wiesława
Marszałek Sławomir
 
 2003
 
Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej osób po całkowitym usunięciu krtani
 
Golusiński Wojciech
 
Matecka-Nowak Mirosława
 
 1993
 
Ocena częstości występowania zakażeń HPV w stanach przedrakowych i rakach szyjki macicy
 
Markowska Janina
 
Mazurek Jerzy Józef
 
 1994
 
Lekarze anestezjolodzy i ich stosunek do wykonywanego zawodu (Próba samooceny i oceny)
 
Jurczyk Witold
 
Milecki Piotr
 
 1996
 
Wpływ przerw w trakcie uzupełniającej radioterapii u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka
 
Kruk-Zagajewska Aleksandra
 
Mizera-Nyczak Ewa
 
 2000
 
Ocena ekspresji cząstek adhezji w nowotworach układu oddechowego
 
Żeromski Jan
 
Mumot Marta
 
 2008
 
Opracowanie uproszczonej metody obliczeń i pomiarów dawek w radioterapii protonowej 70-250 MeV oraz porównanie otrzymanych rozkładów dawek z rozkładami dla promieniowania fotonowego/elektronowego (4-25 MV/3-25 MeV), w wybranych przypadkach klinicznych
 
Malicki Julian
 
Murawa Dawid
 
 2004
 
Odległa ocena jakości życia chorych po całkowitej resekcji żołądka z powodu raka z uwzględnieniem zmian morfologicznych okolicy zespolenia przełykowo-jelitowego
 
Oszkinis Grzegorz
 
Murawa Paweł
 
 1977
 
Badanie limfograficzne w rozpoznaniu przerzutów w węzłach chlonnych pachwowych u chorych na raka gruczołów piersiowych
 
Góral Roman
Narożna Julitta
 
 1998
 
Analiza genu ludzkiego hormonu wzrostu u chorych z niedoborem wzrostu
 
Gembicki Maciej
 
Niecewicz Romuald
 
 1994
 
Ocena wyników leczenia raka szyjki macicy przy zastosowaniu brachyterapii konwencjonalnej 226 Ra i After – loading 137 Cs
 
Spaczyński Marek
 
Niziołek Aleksander 2015 Znaczenie kliniczne śródoperacyjnego badania węzłów wartowniczych w raku gruczołu piersiowego i czerniaku skóry Murawa Paweł
Nowaczyk Piotr 2014 Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego – wskazania i technika, czynniki warunkujące skuteczność, wpływ mikroprzerzutów na przeżycia odległe Murawa Dawid
Nowakowski Błażej 1998 Analiza stosowanych metod operacyjnych w ginekologii podczas ostatniego 50-lecia w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Słomko Zbigniew
Nowakowski Wojciech
 
 1998
 
Ocena wartości całkowitej resekcji żołądka z regionalnym układem chłonnym (do drugiego przedziału włącznie) w leczeniu raka żołądka
 
Murawa Paweł
 
O’Shea-Otwiaska Agnieszka
 
 2004
 
Radioterapia gruczolaków przysadki, techniki radioterapii i wyniki odległe
 
Liebert Włodzimierz
 
Pawelska Anna
 
 2003
 
Ocena wartości stereotaktycznej biopsji mammotomicznej w diagnostyce niepalpacyjnych zmian w gruczole piersiowym
 
Murawa Paweł
 
Pazdrowski Jakub
 
 2003
 
Przydatność śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego w nowotworach języka i migdałka podniebiennego
 
Szmeja Zygmunt
 
Perz Hanna
 
 2006
 
Zespół przedniej resekcji po skojarzonym leczeniu raka odbytnicy – występowanie, zapobieganie, leczenie
 
Drews Michał
 
Pieńkowski Piotr 2014 Wyniki śródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego w chirurgii ślinianki przyusznej Golusiński Wojciech
Piotrowski Tomasz
 
 2003
 
Napromienianie całej skóry techniką rotacyjno-dualną w leczeniu mycosis fungoides
 
Malicki Julian
 
Połom Karol 2010 Problem postępowania klinicznego w przednowotworowych i przedinwazyjnych przewodowych oraz zrazikowych zmianach gruczołu piersiowego rozpoznanych w biopsji mammotomicznej Murawa Paweł
Regulska Katarzyna 2014 Trwałość chlorowodorku imidaprilu na tle innych inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz ocena wpływu procesu jego degradacji na inicjację nowotworową Beata Stanisz
Roszak Andrzej
 
 1991
 
Ocena czynników rokowniczych w raku endometrium
 
Ramlau Cezary
 
Skowronek Janusz
 
 1996
 
Ocena zawartości DNA w komórkach czerniaka złośliwego
 
Bręborowicz Jan
 
Spychała Arkadiusz 2014 Ocena poprawy diagnostyki i wyników leczenia chirurgicznego raka żołądka w okresie 25 lat Murawa Paweł
Stamm Stefan
 
 1999
 
Ocena analgezji pooperacyjnej po dootrzewnowym podaniu lidokainy w czasie usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową 
 
Gaca Michał
 
Stańczyk Małgorzata
 
 2007
 
Wpływ muzykoterapii na jakość życia u chorych w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej objętych opieką paliatywną
 
Łuczak Jacek
 
Stryczyńska Grażyna
 
 1993
 
Analiza efektywności telegamaterapii przy użyciu systemów komputerowych w przypadkach pierwotnych nowotworów mózgu pochodzenia glejowego
 
Rzymski Kazimierz
 
Stryjski Artur
 
 2002
 
Stan jamy ustnej chorych objętych radioterapią z uwzględnieniem badań mikologicznych
 
Borysewicz-Lewicka Maria
 
Strzesak Erwin
 
 2006
 
Metodyka ustalania standardowych kosztów procedur medycznych
 
Krzyżaniak Alicja
 
Suchorska Wiktoria
 
 2008
 
Badania przedkliniczne modyfikowanej genem Hyper-IL-11 terapeutycznej szczepionki nowotworowej w jasnokomórkowym raku nerki
 
Mackiewicz Andrzej
 
Szewczyk Andrzej
 
 1990
 
Korelacja obrazów klinicznych i histologicznych stanów przedrakowych i wczesnego raka piętra środkowego krtani
 
Szlezak
Ludwik
Szewierski Zbigniew
 
 1993
 
Przydatność oznaczeń białka C-reaktywnego w monitorowaniu przebiegu nowotworów złośliwych jajnika
 
Markowska Janina
 
Szoszkiewicz Renata
 
 2006
 
Retrospektywna analiza wybranych czynników rokowniczych u pacjentek z rakiem piersi metodą zbiorów przybliżonych
 
Krysiński Jerzy
 
Szpakowska Małgorzata 2010 Skuteczność rezonansu magnetycznego w wykrywaniu niezaawansowanego raka piersi u nosicielek mutacji w genie BRCA1 Paprzycki Włodzimierz
Śmigielska Mirella 2011 Wpływ finansowania świadczeń medycznych w radioterapii na funkcjonowanie szpitala onkologicznego Malicki Julian
Teresiak Marek
 
     
Teresiak-Mańczak Anna 2010 Opracowanie metody produkcji rekombinowanego białka sztucznej cytokiny Hyper-IL-11 oraz analiza jego aktywności biologicznej Mackiewicz Andrzej
Urbański Bartosz 2014 Radioterapia śródoperacyjna jako boost u chorych na raka piersi po oszczędzającym zabiegu operacyjnym i uzupełniającej radioterapii Roszak Andrzej
Wareńczak-Florczak Żaneta 2013 Wpływ czynników prognostycznych na wyniki radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy Roszak Andrzej
Wasiewicz Janusz
 
 1997
 
Ocena różnych metod leczenia chirurgicznego raka śródpiersiowego odcinka przełyku
 
Murawa Paweł
 
Wegner Anna
 
 2006
 
Ocena biologii raka gruczołowato-torbielowatego ślinianek na podstawie badań morfologicznych i immunohistochemicznych
 
Golusiński Wojciech
 
Wieloch Michał
 
 2003
 
Analiza kliniczna dużych guzów podstawy czaszki w aspekcie neurochirurgicznym
 
Nowak Stanisław
 
Wierzchosławska Ewa
 
 2002
 
Wartość tomografii komputerowej w ocenie wznowy miejscowej raka odbytnicy
 
Karwowski Andrzej
 
Wiznerowicz Maciej
 
 1998
 
Konstrukcja dwucistronowych wektorów retrowirusowych dla celów terapii genowej
 
Mackiewicz Andrzej
 
Wojciechowska-Łącka Arleta
 
 2002
 
Występowanie nowotworów u osób spokrewnionych z chorymi na raka błony śluzowej trzonu macicy
 
Markowska Janina
 
Wysocki Piotr
 
 2000
 
Synergistyczny efekt cytokin w mysim modelu terapii genowej czerniaka złośliwego
 
Mackiewicz Andrzej
 
Załuski Jerzy
 
 1987
 
Zastosowanie termografii w monitorowaniu danych po operacji raka sutka
 
Ramlau Cezary
 
Zwierzchowski Grzegorz
 
 2006
 
Optymalizacja obliczeń dawek i położeń źródła w brachyterapii promieniowaniem jonizującym Ir-192 restenoz naczyń obwodowych
 
Malicki Julian
 
Żmijewska-Tomczak Małgorzata 2011 Czynniki wpływające na jakość życia chorych poddanych radioterapii z powodu raka głowy i szyi Milecki Piotr

Habilitacje

nazwisko, imię rok tytuł rozprawy
Bręborowicz Jan 1979 Oznaczanie antygenu karcinoembrionalnego i alfafetoproteiny. 1. Opracowanie metod radioimmunologicznych. 2. Sprawdzenie metod w badaniach klinicznych
Cholewiński Witold 2011 Obrazowanie molekularne chłoniaków przy pomocy radioizotopowych metod: 99mTc-NEOSPECT i 18F-FDG-PET
Golusiński Wojciech 1999
 
Kompleksowa analiza wybranych metod diagnostycznych w aspekcie ich przydatności do oceny biologii komórek nowotworowych u chorych na raka krtani
Kowalczyk Dariusz 2003
 
Analiza wybranych mechanizmów efektorowych w modelu odrzucania komórek nowotworowych
Litwiniuk Maria 2008 Receptory estrogenowe beta w raku piersi
Mackiewicz Andrzej 1990 Badanie mechanizmów regulujących glikozylację białek ostrej fazy
Malicki Julian 1999 Rozkłady dawek i ich frakcjonowanie w metodzie napromieniania całego ciała przed transplantacją szpiku kostnego
Marszałek Andrzej 2005 Odwracalne i nieodwracalne skutki podania egozogennego surfaktantu
Milecki Piotr 2008 Rola radioterapii konformalnej w skojarzonym leczeniu raka stercza w grupie chorych o wysokim ryzyku progresji
Murawa Dawid 2012 Chirurgiczne leczenie oszczędzające w raku gruczołu piersiowego w połączeniu ze śródoperacyjną radioterapią – nowe wyzwanie dla chirurgii
Murawa Paweł 1995 Ocena wartości różnych metod operacyjnego połączenia jelita cienkiego z przełykiem po całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka
Piotrowski Tomasz 2015 Wpływ ruchomości międzyfrakcyjnej guza oraz tkanek zdrowych na wartości dawek deponowanych w trakcie radioterapii
Roszak Andrzej 2005 Badania nad skutecznością radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
Skowronek Janusz 2006 Porównanie skuteczności oraz ryzyka powikłań brachyterapii pulsacyjnej (PDR) i brachyterapii z użyciem źródeł o wysokiej mocy dawki promieniowania (HDR) z wykorzystaniem modelu dawek równoważnych biologicznie
Wiznerowicz Maciej 2013  
Wysocki Piotr  2009 Rozwój terapeutycznej genetycznie modyfikowanej szczepionki komórkowej do leczenia raka nerki – badania przedkliniczne 

Profesury

  • Mackiewicz Andrzej, 1994
  • Malicki Julian, 2009
  • Murawa Paweł, 2002
  • Wysocki Piotr, 2012
  • Marszałek Andrzej, 2013
  • Milecki Piotr, 2014
  • Roszak Andrzej, 2015
  • Skowronek Janusz, 2015
  • Bręborowicz Jan, 1990