Rozprawy doktorskieHabilitacjeProfesury

Rozprawy doktorskie
nazwisko, imię rok tytuł rozprawy promotor
Adamczyk Beata 2011 Radioizotopowa metoda lokalizacji podejrzanych zmian gruczołu piersiowego z jednoczasową biopsją węzła wartowniczego (SNOLL) Murawa Paweł
Adamska Krystyna 1998 Badania nad zawartością DNA i cyklem życiowym komórek raka płaskonabłonkowego jamy ustnej Warchoł Jerzy
Bajon Tomasz 2018 Ocena nasilenia hipoksji i ekspresji genów warunkujących chemiooporność w odpowiedzi zaawansowanego raka szyjki macicy na skojarzoną radiochemioterapię Roszak Andrzej
Bieda Krzysztof 2005 Przydatność prognostyczna pomiaru ciśnienia śródbrzusznego i parametrów perfuzji jelit u chorych poddanych zabiegowi rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty z powodu pękniętego tętniaka Szulc Roman
Błaszak Beata 2010 Badania immunohistochemiczne (CD117, Ki-67) i histochemiczne w diagnostyce nowotworów psów Jaśkowski Jędrzej Maria
Bogusz-Czerniewicz Marta 2007 System Zarządzania Jakością i organizacja świadczeń w radioterapii w wyniku implementacji dyrektyw UE oraz innych aktów międzynarodowych do prawa polskiego na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Onkologii Malicki Julian
Bratos Krystyna 2001 Analiza czynników prognostycznych u chorych leczonych z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy Markowska Janina
Bręborowicz Danuta 1973 Badania histologiczne, cytologiczne i immunologiczne gruczołu sutkowego kobiety w przebiegu ciąży i połogu Gabryel Przemysław
Bręborowicz Jan 1970 Badania histochemiczne i biochemiczne kory nadnerczy w przypadkach nagłych zgonów Gabryel Przemysław
Brzeziński Jacek 2008 Ocena właściwości mechanicznych i elektrycznych ściany tętniaka aorty brzusznej Oszkinis Grzegorz
Burchardt Ewa 2013
Burchardt Wojciech 2014 Zmiany stężeń PSA w surowicy krwi u chorych leczonych na raka gruczołu krokowego różnymi metodami brachyterapii Skowronek Janusz
Cegła Paulina 2019 Analiza biologicznych cech raka szyjki macicy ocenianych in vivo w badaniu pozytonowej tomografii emisyjnej przy użyciu 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG-PET) w aspekcie planowania radioterapii Cholewiński Witold
Chicheł Adam 2009 Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego – analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i narządach krytycznych Skowronek Janusz
Cholewiński Witold 1999 Przydatność badań radioizotopowych w onkologii dziecięcej Tarkowska Anna
Cieślak Katarzyna 2019 Wybrane cechy psychiczne a sytuacja społeczna osób z ograniczeniem sprawności spowodowanym leczeniem choroby nowotworowej
Cikowska-Woźniak Ewa 1996 Brachyterapia konwencjonalna i after loading w leczeniu pooperacyjnym raka błony śluzowej macicy Spaczyński Marek
Cybulski Zefiryn 1980 Źródła i drogi szerzenia się zakażeń wewnątrzspitalnych wywołanych przez bakterie oportunistyczne w jednym z oddziałów chirurgicznych Pietkiewicz Krystyna
Czabajski Janusz 1983 Krzykała Franciszek
Dams-Kozłowska Hanna 2000 Ocena aktywności przeciwnowotworowej kompleksu interleukiny 11 oraz rozpuszczalnego receptora interleukiny 11 (IL-11/sIL-11R) Mackiewicz Andrzej
Dąbrowska Eliza 2013 Optymalizacja poziomu jakości świadczeń zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Głowacka Maria
Doś Janusz 2008 Ocena skuteczności manualnego drenażu limfatycznego i terapii uciskowej w leczeniu obrzęku kończyny górnej u kobiet po operacji raka piersi Gutowski Piotr
Dyzmann-Sroka Agnieszka 2011 Metody uzyskiwania i opracowywania wiarygodnych danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii Roszak Andrzej
Filas Violetta 1997 Badania immunohistochemiczne w nowotworach germinalnych jądra Bręborowicz Jan
Fundowicz Dorota 1999 Skuteczność leczenia raka części nosowej gardła Kruk-Zagajewska Aleksandra
Fundowicz Magdalena 2008 Radioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca u chorych operowanych z powodu raka odbytnicy Szmeja Jacek
Gazdulska Joanna 2018 Metabolizm neuroprzekaźników w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej jako model neurologicznych powikłań chemioterapii Ramlau Rodryg
Golusiński Paweł 2010 Analiza występowania wirusów HPV 16 i 18 oraz mutacji w genie TP53 w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi Mackiewicz Andrzej
Golusiński Wojciech 1988 Nadużywanie alkoholu u chorych na raka krtani Szmeja Zygmunt
Hojan Katarzyna 2011 Wpływ aktywności fizycznej na wytrzymałość mechaniczną kości i budowę ciała oraz jakość życia kobiet z rakiem piersi, przed menopauzą, leczonych hormonalnie Milecki Piotr
Ibbs Matthew 2007 Macierze tkankowe w diagnostyce histopatologicznej Bręborowicz Jan
Jezierska Dorota  2010 Wybrane czynniki prognostyczne w wewnątrzczaszkowych przezrutach raka płuca leczonych radiochirurgicznie Liebert Włodzimierz
Kaczmarek Aldona 1998 Porównanie wrażliwości na cytostatyki nowotworów in vivo oraz hodowanych komórek nowotworowych Zabel Maciej
Kaczmarek Mariusz 2009 Wpływ makrofagów opłucnowych na apoptozę i ekspresję białek regulujących apoptozę komórek nowotworowych Sikora Jan Józef
Kanikowski Marek 2011 Wartości dawek w gruczole krokowym i narzadach krytycznych w odmiennych schematach brachyterapii HDR Skowronek Janusz
Karczewska-Dzionk Aldona 1997 Ocena ekspresji genów cytokin typu IL-6 w tkankach raka sutka Mackiewicz Andrzej
Katarzyński Sławomir 2000 Wyniki leczenia – wszczepienia mechanicznych protez zastawkowych u chorych po infekcyjnym zapaleniu wsierdzia Poniżyński Aleksy
Kaźmierska Joanna 2008 Zastosowanie Naiwnego Klasyfikatora Bayesowskiego do oceny ryzyka wznowy u chorych po radioterapii nowotworów mózgu Malicki Julian
Kiwerska Katarzyna 2009 Analiza utraty heterozygotyczności w regionach występowania przeciwnowotworowych genów supresorowych w raku krtani Szyfter Krzysztof
Konstanty Ewelina 2014 Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej Malicki Julian
Kordylewska Magdalena 1995 Badanie ultrasonograficzne układu chłonnego szyi chorych na raka krtani Szmeja Zygmunt
Korski Konstanty 2013 Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych Bręborowicz Jan
Kosicka Grażyna 1997 Rozkłady dawek fizycznej i biologicznej promieniowania jonizującego w leczeniu raka szyjki macicy Jaroszyk Feliks
Kowalczyk Dariusz 1997 Ocena immunofenotypu i struktury molekularnej genów limfocytów T z receptorem antygenowym gamma (delta naciekających guz /TIL) w nowotworach złośliwych człowieka Nowak Jerzy
Kuczyński Marek 1995 Wyniki leczenia chorych z rozpoznaniem carcinoma endometrii po operacji i terapii uzupełniającej Ramlau Cezary
Kufel-Grabowska Joanna 2015 Powikłania kardiologiczne u pacjentek z niezaawasnowanym rakiem piersi po leczeniu uzupełniającym trastuzumebem Litwiniuk Maria
Kulcenty Katarzyna 2011 Aktywacja ścieżki sygnałowej JAK/STAT w regulacji funkcji komórek śródbłonka naczyń Iżycki Dariusz
Kurzawa Paweł 2010 Ocena immunohistochemiczna fenotypu gruczolakoraków Bręborowicz Jan
Kwiatkowska Eliza 2001 Zmiany w genie przeciwnowotworowym BRCA2 w raku piersi u mężczyzn Mackiewicz Andrzej
Kycler Witold 2002 Wpływ wybranych cech patoklinicznych i immunochistochemicznych na czas przeżycia chorych na czerniaka skóry Grodecka-Gazdecka Sylwia
Lamperska Katarzyna 1999 Analiza mutacji w genie przeciwnowotworowych p53 – badania metodyczne Krzyżosiak Włodzimierz
Leporowska Ewa 2008 Wybrane parametry laboratoryjne w monitorowaniu chorych immunizowanych genetycznie modyfikowaną szczepionką przeciwczerniakową Mackiewicz Andrzej
Liszka Marta 2017 Ocena zaburzeń funkcjonalnych w obrębie barku w pacjentek leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi Samborski Włodzimierz
Łaciak Maria 1992 Sieć cytokin i ich receptorów kontrolujących zmiany profilu glikozylacji alfa-1-inhibitora proteaz in vitro Mackiewicz Andrzej
Łaski Piotr 2006 Wyniki chirurgicznego leczenia przerzutów do płuc nowotworów pochodzenia nabłonkowego Dyszkiewicz Wojciech
Łojko-Dankowska Anna 2005 Ocena wybranych parametrów hemostazy u chorych na raka piersi Komarnicki Mieczysław
Mackiewicz Andrzej 1981 Heterogenność alfa-fetoproteiny wytwarzanej przez narządy płodowe i tkanki nowotworowe Bręborowicz Jan
Mackiewicz Jacek 2007 Ocena wyników badania klinicznego I/II fazy genetycznej leczniczej szczepionki czerniakowej modyfikowanej genami Hyper-IL-6 i GM-CSF Bręborowicz Jan
Majchrzak Ewa 2016 Ocena przydatności diagnostycznej badania PET/CT Golusiński Wojciech
Malicki Julian 1992 Model rozkładów dawek elektromagnetycznego promieniowania jonizującego w obiekcie biologicznym Jaroszyk Feliks
Marszałek Andrzej 1996 Ultrastruktura naczyń krwionośnych w rozwijającym się płucu szczura Biczysko Wiesława
Marszałek Sławomir 2003 Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej osób po całkowitym usunięciu krtani Golusiński Wojciech
Matecka-Nowak Mirosława 1993 Ocena częstości występowania zakażeń HPV w stanach przedrakowych i rakach szyjki macicy Markowska Janina
Mazurek Jerzy Józef 1994 Lekarze anestezjolodzy i ich stosunek do wykonywanego zawodu (Próba samooceny i oceny) Jurczyk Witold
Michalak Marcin 2006 Ekspresja genu receptora węglowodorów aromatycznych, genu receptora pregnanowego oraz receptorów estrogenu i progesteronu w raku błony śluzowej trzony macicy Spaczyński Marek
Milecki Piotr 1996 Wpływ przerw w trakcie uzupełniającej radioterapii u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka Kruk-Zagajewska Aleksandra
Mizera-Nyczak Ewa 2000 Ocena ekspresji cząstek adhezji w nowotworach układu oddechowego Żeromski Jan
Mocydlarz-Adamcewicz Mirosława 2018 Ochrona elektronicznych danych pacjenta w szpitalu onkologicznym po wejściu Polski do Unii Europejskiej Malicki Julian
Mumot Marta 2008 Opracowanie uproszczonej metody obliczeń i pomiarów dawek w radioterapii protonowej 70-250 MeV oraz porównanie otrzymanych rozkładów dawek z rozkładami dla promieniowania fotonowego/elektronowego (4-25 MV/3-25 MeV), w wybranych przypadkach klinicznych Malicki Julian
Murawa Dawid 2004 Odległa ocena jakości życia chorych po całkowitej resekcji żołądka z powodu raka z uwzględnieniem zmian morfologicznych okolicy zespolenia przełykowo-jelitowego Oszkinis Grzegorz
Murawa Paweł 1977 Badanie limfograficzne w rozpoznaniu przerzutów w węzłach chlonnych pachwowych u chorych na raka gruczołów piersiowych Góral Roman
Narożna Julitta 1998 Analiza genu ludzkiego hormonu wzrostu u chorych z niedoborem wzrostu Gembicki Maciej
Niecewicz Romuald 1994 Ocena wyników leczenia raka szyjki macicy przy zastosowaniu brachyterapii konwencjonalnej 226 Ra i After – loading 137 Cs Spaczyński Marek
Niziołek Aleksander 2015 Znaczenie kliniczne śródoperacyjnego badania węzłów wartowniczych w raku gruczołu piersiowego i czerniaku skóry Murawa Paweł
Nowaczyk Piotr 2014 Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego – wskazania i technika, czynniki warunkujące skuteczność, wpływ mikroprzerzutów na przeżycia odległe Murawa Dawid
Nowakowski Błażej 1998 Analiza stosowanych metod operacyjnych w ginekologii podczas ostatniego 50-lecia w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Słomko Zbigniew
Nowakowski Wojciech 1998 Ocena wartości całkowitej resekcji żołądka z regionalnym układem chłonnym (do drugiego przedziału włącznie) w leczeniu raka żołądka Murawa Paweł
O’Shea-Otwiaska Agnieszka 2004 Radioterapia gruczolaków przysadki, techniki radioterapii i wyniki odległe Liebert Włodzimierz
Pawelska Anna 2003 Ocena wartości stereotaktycznej biopsji mammotomicznej w diagnostyce niepalpacyjnych zmian w gruczole piersiowym Murawa Paweł
Pawlak Michał 2009 Ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w diagnostyce guzów gruczołu piersiowego Sajdak Stefan
Pazdrowski Jakub 2003 Przydatność śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego w nowotworach języka i migdałka podniebiennego Szmeja Zygmunt
Peszyńska-Piotrun Magdalena 2013 Dawka poa obszarem terapeutycznym (PTV) podczas radioterapii techniką IMRT nowotworów głowy i szyi Malicki Julian
Perz Hanna 2006 Zespół przedniej resekcji po skojarzonym leczeniu raka odbytnicy – występowanie, zapobieganie, leczenie Drews Michał
Pietrzak Agata 2018 Ocena przydatności dwufazowych, sekwencyjnych badań pozytonowej tomografii emisyjnej z użyciem 18F-fluorodeoksyglukozy Cholewiński Witold
Pieńkowski Piotr 2014 Wyniki śródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego w chirurgii ślinianki przyusznej Golusiński Wojciech
Piotrowski Tomasz 2003 Napromienianie całej skóry techniką rotacyjno-dualną w leczeniu mycosis fungoides Malicki Julian
Połom Karol 2010 Problem postępowania klinicznego w przednowotworowych i przedinwazyjnych przewodowych oraz zrazikowych zmianach gruczołu piersiowego rozpoznanych w biopsji mammotomicznej Murawa Paweł
Procyk Danuta 2016 Znaczenie polimorfizmu genów interleukiny 6 (il-6) i czynnika martwicy nowotworów alfa (tnf-α) u pacjentów po przeszczepieniu nerek Sieńko Jerzy
Regulska Katarzyna 2014 Trwałość chlorowodorku imidaprilu na tle innych inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz ocena wpływu procesu jego degradacji na inicjację nowotworową Beata Stanisz
Roszak Andrzej 1991 Ocena czynników rokowniczych w raku endometrium Ramlau Cezary
Skowronek Janusz 1996 Ocena zawartości DNA w komórkach czerniaka złośliwego Bręborowicz Jan
Skrobała Agnieszka 2015 Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji rozkładów dawek w radioterapii stereotaktycznej obszarów wewnątrzczaszkowych Malicki Julian
Spychała Arkadiusz 2014 Ocena poprawy diagnostyki i wyników leczenia chirurgicznego raka żołądka w okresie 25 lat Murawa Paweł
Stamm Stefan 1999 Ocena analgezji pooperacyjnej po dootrzewnowym podaniu lidokainy w czasie usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową Gaca Michał
Stańczyk Małgorzata 2007 Wpływ muzykoterapii na jakość życia u chorych w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej objętych opieką paliatywną Łuczak Jacek
Stelcer Ewelina 2019 Badanie mechanizmów różnicowania ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w procesie chondrogenezy Suchorska Wiktoria
Stryczyńska Grażyna 1993 Analiza efektywności telegamaterapii przy użyciu systemów komputerowych w przypadkach pierwotnych nowotworów mózgu pochodzenia glejowego Rzymski Kazimierz
Stryjski Artur 2002 Stan jamy ustnej chorych objętych radioterapią z uwzględnieniem badań mikologicznych Borysewicz-Lewicka Maria
Strzesak Erwin 2006 Metodyka ustalania standardowych kosztów procedur medycznych Krzyżaniak Alicja
Suchorska Wiktoria 2008 Badania przedkliniczne modyfikowanej genem Hyper-IL-11 terapeutycznej szczepionki nowotworowej w jasnokomórkowym raku nerki Mackiewicz Andrzej
Sygut Jacek 1992 Konfrontacja cytologiczno-histopatologiczna rozrostów pęcherzykowych tarczycy Kulik Andrzej
Szafryna-Kliwicka Anna 2017
Szewczyk Andrzej 1990 Korelacja obrazów klinicznych i histologicznych stanów przedrakowych i wczesnego raka piętra środkowego krtani Szlezak
Ludwik
Szewierski Zbigniew 1993 Przydatność oznaczeń białka C-reaktywnego w monitorowaniu przebiegu nowotworów złośliwych jajnika Markowska Janina
Szoszkiewicz Renata 2006 Retrospektywna analiza wybranych czynników rokowniczych u pacjentek z rakiem piersi metodą zbiorów przybliżonych Krysiński Jerzy
Szpakowska Małgorzata 2010 Skuteczność rezonansu magnetycznego w wykrywaniu niezaawansowanego raka piersi u nosicielek mutacji w genie BRCA1 Paprzycki Włodzimierz
Szybiak Bartosz 2017 Rola poszerzonego badania histologicznego w ocenie wznowy miejscowej nowotworów dna jamy ustnej i języka Golusiński Wojciech
Śmigielska Mirella 2011 Wpływ finansowania świadczeń medycznych w radioterapii na funkcjonowanie szpitala onkologicznego Malicki Julian
Teresiak Marek
Teresiak-Mańczak Anna 2010 Opracowanie metody produkcji rekombinowanego białka sztucznej cytokiny Hyper-IL-11 oraz analiza jego aktywności biologicznej Mackiewicz Andrzej
Urbański Bartosz 2014 Radioterapia śródoperacyjna jako boost u chorych na raka piersi po oszczędzającym zabiegu operacyjnym i uzupełniającej radioterapii Roszak Andrzej
Wareńczak-Florczak Żaneta 2013 Wpływ czynników prognostycznych na wyniki radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy Roszak Andrzej
Wasiewicz Janusz  1997 Ocena różnych metod leczenia chirurgicznego raka śródpiersiowego odcinka przełyku Murawa Paweł
Wegner Anna 2006 Ocena biologii raka gruczołowato-torbielowatego ślinianek na podstawie badań morfologicznych i immunohistochemicznych Golusiński Wojciech
Wieloch Michał 2003 Analiza kliniczna dużych guzów podstawy czaszki w aspekcie neurochirurgicznym Nowak Stanisław
Wierzchosławska Ewa 2002 Wartość tomografii komputerowej w ocenie wznowy miejscowej raka odbytnicy Karwowski Andrzej
Wiznerowicz Maciej 1998 Konstrukcja dwucistronowych wektorów retrowirusowych dla celów terapii genowej Mackiewicz Andrzej
Wojciechowska-Łącka Arleta 2002 Występowanie nowotworów u osób spokrewnionych z chorymi na raka błony śluzowej trzonu macicy Markowska Janina
Wróblewska Joanna 2015 Opracowanie nowej metody generowania ludzkich indukowalnych komórek pluripotencjalnych (iPS) i wskazanie roli białka KAP 1 w epigenetycznej regulacji procesu samoodnowy Wiznerowicz Maciej
Wysocki Piotr 2000 Synergistyczny efekt cytokin w mysim modelu terapii genowej czerniaka złośliwego Mackiewicz Andrzej
Załuski Jerzy 1987 Zastosowanie termografii w monitorowaniu danych po operacji raka sutka Ramlau Cezary
Zwierzchowski Grzegorz 2006 Optymalizacja obliczeń dawek i położeń źródła w brachyterapii promieniowaniem jonizującym Ir-192 restenoz naczyń obwodowych Malicki Julian
Żmijewska-Tomczak Małgorzata 2011 Czynniki wpływające na jakość życia chorych poddanych radioterapii z powodu raka głowy i szyi Milecki Piotr
Żyromska Agnieszka 2006 Mechanizm działania rapamycyny w niskozróżnicowanych gwiaździakach mózgu na podstawie oceny wybranych parametrów histologicznych ludzkiego modelu glejaka wielopostaciowego U87, przeszczepionego podskórnie myszom Makarewicz Roman

Habilitacje
nazwisko, imię rok tytuł rozprawy
Bręborowicz Jan 1979 Oznaczanie antygenu karcinoembrionalnego i alfafetoproteiny. 1. Opracowanie metod radioimmunologicznych. 2. Sprawdzenie metod w badaniach klinicznych
Cholewiński Witold 2011 Obrazowanie molekularne chłoniaków przy pomocy radioizotopowych metod: 99mTc-NEOSPECT i 18F-FDG-PET
Cybulski Zefiryn 2015 Badania epidemiologiczne wybranych gatunków drobnoustrojów stanowiących potencjalny czynnik etiologiczny zakażeńszpitalnych
Dams-Kozłowska Hanna 2016 Wykorzystanie technik inżynierii w celu otrzymywania biomateriałów o potencjalnych zastosowaniach biomedycznych
Golusiński Wojciech 1999 Kompleksowa analiza wybranych metod diagnostycznych w aspekcie ich przydatności do oceny biologii komórek nowotworowych u chorych na raka krtani
Hojan Katarzyna 2018 Obiektywna ocena dysfunkcji oraz możliwość jej kompensacji w procesie rehabilitacji chorych po leczeniu onkologicznym na przykładzie kobiet z rakiem piersi
Kowalczyk Dariusz 2003 Analiza wybranych mechanizmów efektorowych w modelu odrzucania komórek nowotworowych
Kulcenty Katarzyna 2022 Radioterapia śródoperacyjna jako czynnik obniżający potencjał nowotworowy komórek raka piersi poprzez modyfikację mikrośrodowiska rany pooperacyjnej
Lamperska Katarzyna 2019 Analiza mutacji w genie przeciwnowotworowych p53 – badania metodyczne
Litwiniuk Maria 2008 Receptory estrogenowe beta w raku piersi
Mackiewicz Andrzej 1990 Badanie mechanizmów regulujących glikozylację białek ostrej fazy
Malicki Julian 1999 Rozkłady dawek i ich frakcjonowanie w metodzie napromieniania całego ciała przed transplantacją szpiku kostnego
Marszałek Andrzej 2005 Odwracalne i nieodwracalne skutki podania egozogennego surfaktantu
Marszałek Sławomir 2015 Ocena kompleksowej fizjoterapii u osób po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi
Milecki Piotr 2008 Rola radioterapii konformalnej w skojarzonym leczeniu raka stercza w grupie chorych o wysokim ryzyku progresji
Murawa Dawid 2012 Chirurgiczne leczenie oszczędzające w raku gruczołu piersiowego w połączeniu ze śródoperacyjną radioterapią – nowe wyzwanie dla chirurgii
Murawa Paweł 1995 Ocena wartości różnych metod operacyjnego połączenia jelita cienkiego z przełykiem po całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka
Piotrowski Tomasz 2015 Wpływ ruchomości międzyfrakcyjnej guza oraz tkanek zdrowych na wartości dawek deponowanych w trakcie radioterapii
Roszak Andrzej 2005 Badania nad skutecznością radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
Skowronek Janusz 2006 Porównanie skuteczności oraz ryzyka powikłań brachyterapii pulsacyjnej (PDR) i brachyterapii z użyciem źródeł o wysokiej mocy dawki promieniowania (HDR) z wykorzystaniem modelu dawek równoważnych biologicznie
Suchorska Wiktoria 2018 Komórki macierzyste jako narzędzie w medycynie: zastosowanie, zróżnicowanie, charakterystyka na przykładzie chondrogenezy
Szylberg Łukasz 2019 Zróżnicowanie ekspresji białek szlaków odpowiedzi immunologicznej w tkankach popłodów ciąż bliźniaczych – badania morfologiczne
Wiznerowicz Maciej 2013
Wysocki Piotr  2009 Rozwój terapeutycznej genetycznie modyfikowanej szczepionki komórkowej do leczenia raka nerki – badania przedkliniczne

Profesury

 • Dams-Kozłowska Hanna, 2022
 • Mackiewicz Andrzej, 1994
 • Malicki Julian, 2009
 • Mackiewicz Jacek, 2020
 • Murawa Paweł, 2002
 • Wysocki Piotr, 2012
 • Marszałek Andrzej, 2013
 • Milecki Piotr, 2014
 • Roszak Andrzej, 2015
 • Skowronek Janusz, 2015
 • Bręborowicz Jan, 1990
 • Golusiński Wojciech, 2004