Zakład Radioterapii II

Radioterapia jest jedną z bardzo ważnych metod leczenia nowotworów. Polega na napromienianiu przy pomocy akceleratora zmian nowotworowych, tak aby maksymalnie oszczędzić zdrowe tkanki. Ma to znaczenie dla zachowania jak najlepszej jakości życia po leczeniu onkologicznym, tak aby można było cieszyć się zdrowiem i sprawnością.

W Zakładzie Radioterapii II napromieniamy nowotwory we wszystkich lokalizacjach narządowych. Prowadzimy leczenie radykalne, z wykorzystaniem nowoczesnych technik napromieniania takich jak 3DCRT, IMRT, IGRT realizowanych przy pomocy klasycznych akceleratorów oraz tomoterapii. Wybór sposobu i długości leczenia jest indywidualny, decyzję podejmuje zespół specjalistów, biorąc pod uwagę zarówno zaawansowanie choroby i stan ogólny jak i oczekiwania Pacjenta. Akceleratory wykorzystujemy także w leczeniu paliatywnym, pomagającym zmniejszyć uciążliwe objawy nowotworu.
W kompleksowe planowanie i prowadzenie radioterapii zaangażowany jest cały zespół Zakładu Radioterapii II – nie tylko lekarze ale także elektroradiolodzy i pielęgniarki.
W trakcie leczenia pacjenci objęci są opieką lekarza prowadzącego – specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej, który ocenia i leczy ostre odczyny popromienne i prowadzi leczenie wspomagające, a także psychologa i pracownika socjalnego, którzy pomagają w trudnej sytuacji radzenia sobie z chorobą nowotworową.
Po zakończeniu leczenia prowadzimy stałe kontrole w Poradni Onkologii i Radioterapii, współpracujemy także z lekarzami rodzinnymi, szpitalami rejonowymi oraz Zespołami Hospicjów Domowych i Stacjonarnych.

Kierownik

Please specify image url
Joanna Kaźmierska, dr n. med.
Ordynator Oddziału Radioterapii II i Kierownik Zakładu Radioterapii II

Dane kontaktowe

Sekretariat Zakładu
Tel. 618850 750
Poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.00