(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Działalność dydaktyczna

Rozbudowa Centrum w latach 2003–2009 umożliwiła poszerzenie oferty szkoleniowo–dydaktycznej, zwłaszcza skierowanej do studentów Uniwersytetu Medycznego. Na terenie Centrum utworzono Katedrę Biotechnologii (kierownik – prof. Andrzej Mackiewicz), w skład której wszedł istniejący w Centrum od 1992 r. Zakład Immunologii Nowotworów, a także Katedrę Onkologii wraz z Zakładem Patologii Nowotworów (kierownik – prof. Jan Bręborowicz) oraz Zakład Elektroradiologii (kierownik – prof. Julian Malicki). W 2009 roku w ramach Zakładu Elektoradiologii powstał nowy kierunek studiów elektoradiologia. Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie www.rtt.edu.pl .

W Centrum prowadzone są również zajęcia dla studentów studiów dziennych poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia, oraz Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku fizyka medyczna.

Rezerwacja sal na zajęcia dydaktyczne możliwa jest tylko drogą mailową. W treści wiadomości należy zawrzeć cel rezerwacji (nazwę przedmiotu), ilość osób, dzień, miesiąc, przedział czasowy oraz dane osoby odpowiedzialnej za odbiór kluczy.
Rezerwacji można dokonywać wysyłając wiadomość na adres e-mail:

Email : sylwia.ciesinska@wco.pl

Na terenie Centrum działają studenckie koła naukowe, w których studenci poznańskich uczelni wyższych, szczególnie Uniwersytetu Medycznego, mogą rozwijać swoje zawodowe pasje. Działa tu m.in. Studenckie Koło Naukowe Onkologii i Radioterapii (opiekun – dr hab. Andrzej Roszak), Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Surgical Oncology Club dla studentów anglojęzycznych (opiekunowie – dr med. Dawid Murawa oraz dr Karol Połom), Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej (opiekun – dr hab. Dariusz Kowalczyk) oraz Koło Naukowe Terapii Genowej (opiekun – dr hab. Dariusz Iżycki). Od 2004 r. Wielkopolskie Centrum Onkologii organizuje studenckie warsztaty naukowe z radioterapii onkologicznej.

Centrum było i jest miejscem bardzo często wybieranym na praktyki przez studentów, zwłaszcza Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studenci zainteresowani praktykami muszą wystąpić do Dyrektora Centrum z pisemną prośbą o zgodę na odbycie praktyk, ze wskazaniem konkretnego miejsca, w którym te praktyki miałyby się odbyć.