(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Działalność dydaktyczna

Rozbudowa Centrum w latach 2003–2009 umożliwiła poszerzenie oferty szkoleniowo–dydaktycznej, zwłaszcza skierowanej do studentów Uniwersytetu Medycznego. Na terenie Centrum utworzono Katedrę Biotechnologii (kierownik – prof. Andrzej Mackiewicz), w skład której wszedł istniejący w Centrum od 1992 r. Zakład Immunologii Nowotworów, a także Katedrę Onkologii wraz z Zakładem Patologii Nowotworów (kierownik – prof. Jan Bręborowicz) oraz Zakład Elektroradiologii (kierownik – prof. Julian Malicki). W 2009 roku w ramach Zakładu Elektoradiologii powstał nowy kierunek studiów elektoradiologia. Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie www.rtt.edu.pl .

W Centrum prowadzone są również zajęcia dla studentów studiów dziennych poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia, oraz Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku fizyka medyczna.

Rezerwacja sal na zajęcia dydaktyczne możliwa jest tylko drogą mailową. W treści wiadomości należy zawrzeć cel rezerwacji (nazwę przedmiotu), ilość osób, dzień, miesiąc, przedział czasowy oraz dane osoby odpowiedzialnej za odbiór kluczy.
Rezerwacji można dokonywać wysyłając wiadomość na adres e-mail:

Email : sylwia.ciesinska@wco.pl

Na terenie Centrum działają studenckie koła naukowe, w których studenci poznańskich uczelni wyższych, szczególnie Uniwersytetu Medycznego, mogą rozwijać swoje zawodowe pasje. Działa tu m.in. Studenckie Koło Naukowe Onkologii i Radioterapii (opiekun – dr hab. Andrzej Roszak), Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Surgical Oncology Club dla studentów anglojęzycznych (opiekunowie – dr med. Dawid Murawa oraz dr Karol Połom), Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej (opiekun – dr hab. Dariusz Kowalczyk) oraz Koło Naukowe Terapii Genowej (opiekun – dr hab. Dariusz Iżycki). Od 2004 r. Wielkopolskie Centrum Onkologii organizuje studenckie warsztaty naukowe z radioterapii onkologicznej.

Centrum było i jest miejscem bardzo często wybieranym na praktyki przez studentów, zwłaszcza Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studenci zainteresowani praktykami muszą wystąpić do Dyrektora Centrum z pisemną prośbą o zgodę na odbycie praktyk, ze wskazaniem konkretnego miejsca, w którym te praktyki miałyby się odbyć.