Działalność dydaktyczna

Na terenie Centrum znajdują się komórki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów (kierownik prof. dr hab. Andrzej Marszałek), Katedra Biotechnologii Medycznej (kierownik prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz), Katedra i Zakład Elektroradiologii (kierownik prof. dr hab. Julian Malicki) oraz Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej (kierownik prof. dr hab. Wojciech Golusiński).

W Centrum prowadzona jest działalność dydaktyczna, w proces której
zaangażowani są lekarze, fizycy medyczni, elektroradiolodzy, pielęgniarki, farmaceuci. Zajęcia odbywają się w trybie stacjo- i niestacjonarnym.

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest miejscem bardzo często i chętnie wybieranym przez studentów na praktyki wakacyjne i zawodowe, zwłaszcza przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studenci cenią sobie profesjonalizm i zaangażowanie naszych pracowników w organizację praktyk, które zawsze są doskonałą okazją do wzbogacenia przez studentów wiedzy teoretycznej o praktykę. W porozumieniu z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na terenie Centrum regularnie odbywają się szkolenia podyplomowe lekarzy i specjalistów różnych zawodów medycznych.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych studentów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w Wielkopolskim Centrum Onkologii (PDF, 227 KB)