Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

W skład zakładu wchodzą następujące pracownie:

  • Pracownia Biochemii (Tel. 61 88 50 661)
  • Pracownia Hematologii (Tel. 61 88 50 663)
  • Pracownia Analityki Ogólnej (Tel. 61 88 50 720)
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (Tel. 61 88 50 662)

Laboratorium wykonuje badania z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii i immunochemii, analityki ogólnej, serologii transfuzjologicznej i wirusologii. Poza szeroką gamą badań podstawowych oznacza również markery nowotworowe. Badania wykonywane są u pacjentów hospitalizowanych, leczonych w poradniach szpitalnych, a także dla jednostek zewnętrznych i pacjentów indywidualnych. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dysponuje wysokospecjalistycznym, w pełni zautomatyzowanym sprzętem gwarantującym świadczenie usług na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami. Laboratorium prowadzi wewnętrzną, codzienną kontrolę jakości badań. Poddaje się również zewnętrznej ocenie poprzez uczestnictwo w sprawdzianach krajowych (COBJwDL, KPZOJLIT) i międzynarodowych (Labquality) jakości badań laboratoryjnych.
Informacje dotyczące badań laboratoryjnych stosowanych w szeroko rozumianym procesie opieki zdrowotnej dostępne na stronie serwisu www.labtestonline.pl.

Kierownik

Please specify image url
Ewa Leporowska, dr n. med
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Rejestracja

(Tel. 61 88 50 566)
Szczegółowe informacje dotyczące pobrania materiału i przygotowania pacjenta przed pobraniem udzielane są w rejestracji.

Godziny pracy

Laboratorium pracuje dla potrzeb szpitala w systemie całodobowym.
Godziny pracy laboratorium dla potrzeb pacjentów leczonych w poradniach szpitala i pacjentów indywidualnych:
w dni powszednie: 7:00-18:00
w dni świąteczne: 7:00-14:00

 

Dane kontaktowe

Tel. 61 88 50 660