Zakład Radioterapii IV w Pile – Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Ośrodek Radioterapii jest drugą, po Kaliszu, filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu (IV Zakład Radioterapii).

Ośrodek jest nowoczesną placówką, która realizuje świadczenia w zakresie radioterapii onkologicznej we współpracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz naukowej z Wielkopolskim Centrum Onkologii, a także we współdziałaniu z regionalnymi jednostkami prowadzącymi chirurgiczne i systemowe (chemioterapia) leczenie onkologiczne. Umożliwia to prowadzenie radioterapii skojarzonej, w różnych sekwencjach czasowych (także jednocześnie), z pozostałymi metodami leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. 

W ośrodku funkcjonuje Poradnia Onkologiczna, w której odbywają się specjalistyczne konsultacje onkologiczne, kwalifikacja do leczenia i monitorowanie pacjenta po przebytej terapii. Pacjent nie musi posiadać skierowania do naszej Poradni.

Ośrodek dysponuje nieodpłatnym dla leczonych w nim pacjentów hostelem, z 10 dwuosobowymi pokojami o wysokim standardzie, wyposażonymi w węzeł sanitarny, sprzęt RTV i AGD. W hostelu pacjent może korzystać z dwóch w pełni wyposażonych kuchni oraz pokoi klubowych z TV i biblioteką.

Kierownik Zakładu

Please specify image url
Piotr Martenka, lek. med.
Kierownik Zakładu Radioterapii IV

Dane kontaktowe

 

ul. Rydygiera 3
64-920 Piła

Telefon : Sekretariat/Rejestracja 67 22 25 100

Email : piotr.martenka@wco.pl

Personel medyczny

W Ośrodku pacjentami opiekuje się wykwalifikowany zespół: lekarze specjaliści w dziedzinie radioterapii onkologicznej, fizycy medyczni, technicy elektroradiologii, pielęgniarki ze specjalnością onkologiczną i sekretarki medyczne. Pracownicy ośrodka są szczególnie wyczuleni na potrzeby pacjenta chorego na nowotwór, oferując mu życzliwość, uważną opiekę oraz rzetelną, fachową informację na temat choroby, leczenia, postępowania dietetycznego, higieny okolic napromienianych, pomocy socjalnej i psychologicznej.

Świadczenia medyczne

Zgodnie z międzynarodowymi standardami medycznymi Ośrodek realizuje radioterapię wszystkich nowotworów, które stanowią wskazanie do stosowania promieniowania jonizującego. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesne techniki napromieniania: radioterapię konformalną (3D), sterowaną obrazem (IGRT), bramkowaną (gating), z modulacją intensywności dawki promieniowania (IMRT), łukową (VMAT), stereotaktyczną. U pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego precyzję napromieniania optymalizujemy poprzez wszczepienie do stercza złotych znaczników.

Leczymy nowotwory pierwotne oraz nawrotowe, zarówno w lokalizacji pierwotnej, jak i w postaci przerzutów. 

Wykorzystujemy dwa nowoczesne aparaty terapeutyczne firmy Varian oraz dedykowany precyzyjnemu  planowaniu radioterapii najnowszy tomograf komputerowy Somatom Confidence RT PRO (drugi w Polsce) firmy Siemens.

 

Zgodnie z opinią naszej patronki, Marii Skłodowskiej-Curie, staramy się przekonać naszych pacjentów, że:
„niczego w życiu nie należy się bać; należy to tylko zrozumieć”