Brachyterapia

,

Brachyterapia (po grecku brachy – z bliska) jest to metoda leczenia (rodzaj radioterapii) polegająca na napromienianiu tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Napromienianie wysokimi dawkami w kilku frakcjach leczenia zwiększa szansę chorego na zniszczenie komórek raka. W celu umieszczenia izotopu w guzie czasami wykonywane są procedury zabiegowe, takie jak np. bronchoskopia, gastroskopia, inne. Zabiegi te wykonywane są w Wielkopolskim Centrum Onkologii najczęściej w dniu założenia aplikatorów do brachyterapii.

Pod względem liczby leczonych chorych Zakład Brachyterapii WCO jest od kilku lat największą tego typu jednostką w Europie. Ponad 80 % chorych jest leczonych z założeniem radykalnym i nadzieją na całkowite wyleczenie. W Zakładzie oferowana jest pomoc chorym wszystkimi metodami leczenia dostępnymi w najlepszych renomowanych ośrodkach światowych.
Samodzielna brachyterapia stosowana jest w wielu przypadkach raka gruczołu krokowego (prostaty), raka piersi, raka skóry, raka płuca, raka przełyku oraz w nowotworach głowy i szyi. Czasami aby zwiększyć szanse chorego na wyleczenie łączymy brachyterapię z napromienianiem z zewnątrz. Brachyterapia łączona z chirurgią lub teleradioterapią jest stosowana w leczeniu prawie każdego typu nowotworu.

Aktualnie w Zakładzie Brachyterapii WCO wykonuje się: brachyterapię raka prostaty, piersi, penisa, zaawansowanych nowotworów jamy brzusznej, w tym trzustki, wznów nowotworów jelita grubego, mięsaków zaotrzewnowych, raka wargi i innych nowotworów głowy i szyi, nowotworów skóry, raka tchawicy i płuca, przełyku, dróg żółciowych. Ponadto wykonywana jest również hipertermia śródtkankowa i powierzchniowa w skojarzeniu z brachyterapią, teleradioterapią i chemioterapią oraz bronchoskopią diagnostyczną i terapeutyczną.

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest również wiodącym ośrodkiem naukowym oraz wprowadzającym nowatorskie metody leczenia. W grudniu 2008 roku rozpoczęto leczenie raka gruczołu krokowego za pomocą implantów stałych, do dzisiaj pozostając jedynym ośrodkiem w Polsce stosującym tę metodę leczenia. W listopadzie 2009 zastosowano po raz pierwszy aplikator balonowy Contura w samodzielnej brachyterapii raka piersi zastępującej wielotygodniowe napromienianie całej piersi.

W Zakładzie Brachyterapii WCO oferowana jest pomoc chorym wszystkimi metodami leczenia dostępnymi w najlepszych renomowanych ośrodkach światowych. Jako jeden z trzech ośrodków w Polsce Zakład Brachyterapii WCO wykorzystuje w leczeniu chorych nowoczesny aparat do hipertermii nowotworów firmy BSD Medical. Tego typu wyposażenie Zakładu nie odbiega od wyposażenia najlepszych ośrodków onkologicznych w Europie.

Wpisy powiązane