Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski, Dostępności Plus oraz Unii Europejskiej

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1.623.970,74 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Czas realizacji projektu: 1.07.2022 r. do 31.08.2023 r.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie miała równy dostęp do świadczeń specjalistycznych i otrzyma komfortową opiekę na najwyższym poziomie.

Projekt podzielony będzie na trzy komponenty: architektoniczny, cyfrowy i komunikacyjno-informacyjny. W ramach każdego z tych aspektów WCO podejmie konkretne działania.

Aspekt architektoniczny: WCO wyposaży siedem stanowisk rejestracyjnych w pętle indukcyjne. W szpitalu pracuje ok. 1200 osób, dziennie do szpitala wchodzi ok. tysiąc pacjentów, dodatkowo wchodzą osoby odwiedzające, osoby towarzyszące i studenci. W zależności od akustyki pomieszczenia dla osób niedosłyszących usłyszenie nawet odbitego dźwięku może stanowić wysiłek. Pętla indukcyjna to rozwiązanie, które pozwoli na przekazanie właściwego komunikatu nawet w trudnych warunkach akustycznych.

WCO jest dużym i zróżnicowanym obiektem, mamy VI kondygnacji oraz 9 klatek schodowych. Osoby dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnościami zasługują na to, by umożliwić im swobodne funkcjonowanie w naszym Centrum, dlatego WCO zakupi plany tyflograficzne, oznaczy drzwi toalet pismem Braille”a, zakupi kontrastowe pasy na potrzeby oznaczenia biegów schodowych na wszystkich klatkach schodowych. Pismem Braille”a oznaczone zostaną również poręcze przychodowe w ciągach komunikacyjnych.

Od kilku lat obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost występowania nadwagi i otyłości wśród naszych pacjentów, dlatego w ramach projektu planowany jest m.in.: zakup kozetek o podwyższonej nośności do gabinetów i poradni, zakup pozycjonerów bariatrycznych do pozycji Trendelenburga, zakup foteli o podwyższonej nośności do bronchoskopii, zakup chodzików rehabilitacyjnych czterokołowych o podwyższonej nośności, zakup platformowej wagi bariatrycznej, zakup balkonika rehabilitacyjnego ułatwiającego wstawanie, zakup lekkich, składanych wózków inwalidzkich o podwyższonej nośności, zakup materacy przeciwodleżynowych pompowanych o podwyższonej nośności, zakup wózków inwalidzkich bariatrycznych, zakup stołu operacyjnego o podwyższonej nośności.

Ponadto WCO zmodernizuje cztery windy i wyposaży je w system komunikacji dźwiękowej.

Aspekt komunikacyjno-informacyjny: Każdy pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia. Głusi pacjenci mają trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, a osoba nieznająca języka migowego ma problem ze zrozumieniem szyku zdań napisanych przez osobę głuchą. Aby zlikwidować tę barierę WCO wdroży usługę tłumacza migowego. Dzięki usłudze osoba głucha będzie mogła wykonywać telefony z domu za pośrednictwem tłumacza w celu uzyskania informacji na temat leczenia w WCO.

Kolejnym, bardzo ważnym obszarem będzie podniesie kompetencji miękkich pracowników WCO. WCO przeszkoli:

  1. pracowników Działu Zamówień Publicznych, pozostałych pracowników zajmujących się przygotowywaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie tworzenia dostępnych umów i specyfikacji uwzględniających wymagania ustawy o zapewnianiu dostępności,
  2. pracowników Działu Rejestracji, Punktu Informacyjnego, Sekcji Koordynacji Wejść, sekretarek medycznych, kierownictwa, personelu zarządzającego, lekarzy, pielęgniarek w zakresie obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami.

Ponadto zostanie powołany zespół ds. opracowania instrukcji z zakresu sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. WCO podejmie współpracę z organizacją pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, występującą w charakterze konsultanta ∕ doradcy.

W ramach realizacji Aspekt Cyfrowy WCO zakupi tablety z oprogramowaniem „Mówik”, jest to aplikacja do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz mających problemy z mówieniem. Przyda się np. osobom z nowotworami głowy i szyi oraz nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Wielkopolskie Centrum Onkologii planuje również przeszkolić pracowników publikujących treści na stronach internetowych z tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 

Załącznik nr 4 – Raport dost. cyfrowej (PDF, 585 KB)

Załącznik nr 1 raport z audytu wstępnego

Załącznik nr 2 raport z audytu końcowego

 

 

 

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski oraz Unii Europejskiej