Pracownia Genetyki Nowotworów

Pracownia Genetyki Nowotworów zajmuje się:

  • analizą genetyczną pacjentów w kierunku predyspozycji do dziedzicznego raka piersi i jajników oraz dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego kierowanych z Poradni Genetycznej,
  • pracownia wykonuje analizę genetyczną następujących genów: BRCA1, MLH1, MSH2, MSH6, p53, p16, NBS1. Pacjenci są kierowani przez oddziały Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz mogą wykonywać badanie odpłatnie,
  • pracownia bierze udział w realizowanych programach opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory,
  • pracownia ma swój udział w realizowanych projektach badawczych w ramach współpracy z innymi ośrodkami,
  • w pracowni prowadzone są badania naukowe w ramach własnych projektów badawczych nad wprowadzeniem nowych genów i metod do diagnostyki genetycznej.

 

Kierownik

dr n. biol. Katarzyna Lamperska

 

Kontakt

Tel. 61 88 50 668