Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów

Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów koordynuje prace podległych pracowni diagnostycznych. W skład zakładu wchodzą:

  1. Pracownia Immunologii Nowotworów, która zajmuje się:
    – wykonywaniem testów proliferacyjnych i oznaczaniem poziomu ekspresji cytokin,
    – hodowlą komórek nowotworowych do celów badawczych,
    – wdrażaniem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
  2.  Pracownia Terapii Genowej. W pracowni opracowuje się nowe metody terapii genowej nowotworów. Wykonuje się badania in vitro oceniające skuteczność nowych strategii terapeutycznych, badania in vivo (modele zwierzęce) efektów protekcyjnych i terapeutycznych szczepionek przeciwnowotworowych (czerniak złośliwy, rak jasnokomórkowy nerki, glejak) oraz testy immunologiczne oceniające odpowiedź na leczenie u chorych otrzymujących genetycznie modyfikowaną szczepionkę.

Kierownik

Please specify image url
Andrzej Mackiewicz, prof. dr hab.
Kierownik Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów

Dane kontaktowe

Sekretariat Zakładu
Tel. 618850 665
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00