Oddział Radioterapii Onkologicznej III z Izbą Przyjęć

Do zadań Oddziału należy przede wszystkim planowanie leczenia przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leczenie chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. W planowaniu i przeprowadzaniu leczenia wykorzystywane są najnowsze techniki leczenia konformalnego, w tym IMRT i stereotaktycznego. Prowadzi się tu zarówno leczenie samodzielne, jak i skojarzone w postaci radiochemioterapii.

Oddział posiada 32 łóżka i prowadzi leczenie nowotworów układu nerwowego, gruczołu piersiowego, przewodu pokarmowego, chłoniaków złośliwych nieziarniczych i ziarniczych, nowotworów złośliwych głowy i szyi, tkanek miękkich i kości, płuca, skóry i układu moczowo–płciowego. Prowadzona jest tu także radiochirurgia zmian w centralnym układzie nerwowym oraz zmian pozaczaszkowych systemem BrainLab. Od 2013 wykorzystywany jest aparat CyberKnife.

Modyfikujemy leczenie indywidualnie dla każdego chorego, tj. stosujemy radioterapię konformalna (tj. leczenie promieniami jonizującymi, w którym dostosowano rozkład dawki promieniowania do objętości guza nowotworowego wraz z marginesem tkanek potencjalnie zajętych procesem nowotworowym oraz z marginesem uwzględniającym ruchomość guza). Jednocześnie zastosowanie intensywnej modulacji wiązki promieniowania pozwala na poprawę stanu leczenia oraz zmniejszenie dawki w narządach krytycznych. Stosujemy radiochirurgię stereotaktyczną tj. leczenie zmian i niszczenie określonych struktur jedną wysoką dawką precyzyjnie zogniskowanych promieni jonizujących.
Do oddziału Radioterapii Onkologicznej III, należy także Poradnia Radioterapii Onkologicznej III. Głównymi zadaniami Poradni Radioterapii Onkologicznej III są: badania diagnostyczne, kwalifikacja do leczenia radioterapią oraz prowadzenie kontroli po leczeniu promieniami.

Ordynator Oddziału

Please specify image url
Krystyna Adamska, dr n. med.
Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej III

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Oddziału Radioterapii III

Tel. 618850654
Tel. Fax 618850657
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00

Poradnia Radioterapii Onkologicznej III
Tel. 618850690
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.00