Zasady zgłaszania skarg i wniosków w Wielkopolskim Centrum Onkologii:

 1. Zasady zgłaszania naruszeń praw pacjenta

  Zgłoszenie naruszeń praw pacjenta należy kierować:

  a. Do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Wielkopolskiego Centrum Onkologii (dr n. med. Krystyna Adamska) na adres mailowy: krystyna.adamska@wco.pl  (tel. 61 88 50 653)
  b. Do Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem telefonu 800-190-590 bądź na adres mailowy: kancelaria@rpp.gov.pl . Więcej informacji pod adresem http://www.rpp.gov.pl/
 2. Zasady zgłaszania naruszeń danych osobowych
  W sprawach dotyczących naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych należy kontaktować się z z Inspektorem Ochrony Danych (dr n. o zdr. inż Mirosławą Mocydlarz-Adamcewicz), tel: 61-8850-678, pok. 3078, e-mail: daneosobowe@wco.pl. Więcej informacji pod adresem: https://wco.pl/o-nas/polityka-bezpieczenstwa-informacji/
 3.  Zasady zgłaszania skarg i wniosków związanych z brakiem zapewnienia dostępności
  Skargi i wnioski związane z brakiem zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej należy kierować na adres mailowy: magdalena.rotter@wco.pl. Więcej informacji pod adresem: https://wco.pl/deklaracja-dostepnosci/
 4. Zasady kierowania skarg i wniosków do Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii
  Skargi i wnioski kierowane do Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii należy składać na adres mailowy: dyrektor@wco.pl
 5. Zasady zgłaszania problemów natury etycznej
  Zapytania / uwagi dotyczące zagadnień natury etycznej należy kierować do Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki na adres mailowy zefiryn.cybulski@wco.pl lub pisemnie, w zamkniętej kopercie oznaczonej „ETYKA” przez Kancelarię Szpitala lub Sekretariat Dyrekcji.
Skargi do pozostałych instytucji:
 1. Skargi i wnioski kierowane do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
  Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie: udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie. Informacje nt. temat dostępne na stronie https://www.nfz.gov.pl/bip/skargi-i-wnioski/
 2. Skargi kierowane do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
  Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
  ul. Nowowiejskiego 51 – budynek B, pokój 1/1
  61-734 Poznań
  kancelariaoroz@wil.org.pl
  Więcej informacji pod adresem: https://wil.org.pl/
 3. Skargi kierowane do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniuul. Grunwaldzka 65
  60-311 Poznań
  sekretariat@oipip-poznan.plWięcej informacji pod adresem: http://www.oipip-poznan.pl/