Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi

Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi stanowi podstawową jednostkę odpowiedzialną za funkcjonowanie na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wielodyscyplinarnej komórki BCU (Breast Cancer Unit). W ramach BCU specjaliści z zakresu chirurgii onkologicznej, współpracując na każdym etapie diagnostyczno-terapeutycznym ze specjalistami chirurgii plastycznej, radiologii, onkologii klinicznej, radioterapii, patomorfologii, genetyki klinicznej i rehabilitacji zapewniają kompleksową opiekę pacjentom z rakiem piersi już od pierwszej chwili przekroczenia bram naszego szpitala. Pacjent z nowotworem piersi od początku swojej drogi trafia pod opiekę wykwalifikowanego zespołu koordynatorów, co znacznie ułatwia przejście przez pierwsze, najtrudniejsze kroki i zmierzenie się z chorobą.

Istotnym elementem pracy personelu oddziału w ramach BCU jest także zapewnieniem codziennej i płynnej pracy Poradni Chirurgii Chorób Piersi. Poradnia w sposób kompleksowy prowadzi diagnostykę pacjentów z nowotworami piersi, kierując ich w końcowym etapie na konsylia onkologiczne i kwalifikując do poszczególnych procedur operacyjnych. Zapewnia także niezwłoczną kwalifikację do koniecznych procedur inwazyjnych, takich jak biopsje gruboigłowe litych guzów piersi, biopsje wspomagane próżnią (pod kontrolą mammografii oraz USG), czy znakowanie guzów przed leczeniem systemowym. Możliwość codziennego wykonywania procedur biopsyjnych, przede wszystkim biopsji wspomaganych próżnią, zapewnia Pracownia Biopsji Mammotomicznej.

W oddziale operowanych jest rocznie ok. 1000 pacjentów z pierwotnym rozpoznaniem raka piersi, co stanowi zdecydowanie największą grupę w woj. wielkopolskim. Spektrum zabiegów operacyjnych nie ustępuje standardom europejskim. W ramach procedur leczniczych oddział oferuje możliwość leczenia oszczędzającego gruczołu piersiowego, zabiegów mastektomii oraz mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją (jedno- lub dwuetapową). W ramach stałej współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej rutynowo w każdej możliwej sytuacji klinicznej wykonywana jest biopsja węzła wartowniczego przy wykorzystaniu technik barwnikowo-radiokoloidowych. W razie konieczności wykonywane są także procedury limfadenektomii pachowych. Techniki radiokoloidowe stosowane są także do znakowania niepalpacyjnych zmian w piersiach, kwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Dodatkowo nasz blok operacyjny wyposażony jest w aparat do wykonywania śródoperacyjnej mammografii preparatu (radiogram), a także w akcelerator Mobetron, wykorzystywany do śródoperacyjnej radioterapii raka piersi. W trakcie zabiegów operacyjnych istnieje także możliwość śródoperacyjnej analizy histologicznej preparatów tkankowych.

Profil chirurgii gruczołu piersiowego uzupełniają operacji z powodu stanów przednowotworowych i nowotworów łagodnych – atypowe rozrosty przewodowe, płaska atypia nabłonkowa, guzy liściaste, pierś wydzielająca, gruczolakowłókniaki czy przewlekłe stany zapalne piersi.

Poza rekonstrukcjami jednoczasowymi w oddziale wykonywane są rekonstrukcje odroczone. W ramach tej szerokiej grupy procedur oferujemy możliwość rekonstrukcji dwuetapowej z wszczepieniem ekspandera lub wykorzystaniem płata z mięśnia najszerszego grzbietu uzupełnionego o ekspander lub implant. W celu poprawy efektu procedur rekonstrukcyjnych oraz uzupełniania defektów, które mogą pojawić się w związku z leczeniem onkologicznym, używane są techniki przeszczepu tłuszczu własnego. Coraz większą grupę zabiegów w ramach oddziału stanowią także mastektomie redukujące ryzyko, wykonywane przede wszystkim w grupie pacjentek obciążonych mutacjami genów BRCA1 oraz BRCA2. Przy większości zabiegów redukujących ryzyko oferowana jest jednoczasowa rekonstrukcja piersi. Zabiegi profilaktyczne, odroczone procedury rekonstrukcyjne oraz zabiegi korekcyjne odbywają się często w asyście chirurga plastycznego.

Oddział poza profilem zabiegowym związanym z rakiem piersi wykonuje się szereg innych procedur operacyjnych. Wśród najczęstszych wymienić należy zabiegi w zakresie gruczołu tarczowego z wykorzystaniem neuromonitoringu (operacje wola, raka tarczycy, limfadenektomie szyjne), leczenie operacyjne czerniaków skóry z biopsją węzła wartowniczego czy limfadenektomią pachową lub biodrowo-pachwinową, operacje raków skóry z ew. plastykami miejscowymi czy wreszcie zabiegi z szeroko pojętej grupy guzów tkanek miękkich.

Personel oddziału stanowią lekarze ze specjalizacją z zakresu chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej a także osoby odbywające szkolenie w tych dziedzinach. Codzienną opiekę nad pacjentami zapewnia wykwalifikowany zespół pielęgniarski, który wraz z dostępną na bieżąco opieką psychologiczną i duszpasterską dba o dobrostan hospitalizowanych pacjentów. Ogromną rolę w codziennym funkcjonowaniu jednostki odgrywa także dedykowany zespół fizjoterapeutów, zapewniających kompleksową rehabilitację w okresie okołooperacyjnym.

Oddział zajmuje się także działalnością dydaktyczno-naukową, prowadząc zajęcia dla VI roku Wydziału Lekarskiego w ramach bloku onkologicznego oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych. Przy oddziale funkcjonuje studenckie koła naukowe. Oddział zapewnia także szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej.

 

Tryb przyjęcia na Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi

W celu przyjęcia na Oddział należy zarejestrować się do Poradni Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi C3BU (pokój 2065 na II piętrze) z dotychczasową dokumentacją medyczną chorego. Po konsultacji lekarz kwalifikuje pacjenta do zabiegu operacyjnego i wyznacza termin przyjęcia na Oddział.

Ordynator Oddziału

Please specify image url
Janusz Wasiewicz, dr n. med.
Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi

Dane kontaktowe

Sekretariat Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi

Tel. 618850600
Tel. 618850602
Tel. Fax 618850601
Poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00

Dyżurka lekarska
Tel. 61 8850624

Dyżurka pielęgniarska
Tel. 61 8850603

Jak przygotować się do zabiegu operacyjnego – kilka porad i ćwiczeń z zakresu fizjoterapii


Jak przygotować się do zabiegu operacyjnego – kilka porad i ćwiczeń z zakresu fizjoterapii s.1
Jak przygotować się do zabiegu operacyjnego – kilka porad i ćwiczeń z zakresu fizjoterapii s.2 

 


Info_dlaPacj_OChOChP_24-05-2023