Lista ogłoszeń
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
41. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA,ONKOLOGIA KLINICZNA, CHOROBY WEWNĘTRZNE 2022-04-11
42. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: FIZJOTERAPIA 2022-04-01
43. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA ORAZ FIZJOTERAPIA 2022-03-29
44. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: FIZJOTERAPIA 2022-03-21
45. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2022-03-15
46. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA 2022-03-14
47. Zmiana formularza ofertowego - Ogłoszenie przetarg cywilny na najem powierzchni pod automaty do ciepłych napojów 2022-03-01
48. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ONKOLOGIA KLINICZNA 2022-02-28
49. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: KARDIOLOGIA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2022-02-28
50. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA ORAZ FIZJOTERAPIA 2022-02-24
51. Ogłoszenie o konkursie ofert na zbycie akceleratora niskoenergetycznego Unique firmy Varian 2022-02-18
52. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA 2022-02-17
53. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ONKOLOGIA KLINICZNA 2022-02-16
54. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: KARDIOLOGIA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2022-02-08
55. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHORORBY WEWNĘTRZNE, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2022-01-31
56. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHORORBY WEWNĘTRZNE, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2022-01-12
57. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA ORAZ CHIRURGIA OGÓLNA 2021-12-30
58. Rozeznania rynku oraz szacowanie wartości zamówienia - postępowanie polegające usłudze: opisywanie badań MAMMOGRAFII SKRYNINGOWEJ - PROFILAKTYCZNEJ (MMGS) w oparciu o teleradiologię 2021-12-28
59. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA ORAZ CHIRURGIA OGÓLNA 2021-12-15
60. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: PATOMORFOLGIA 2021-11-30

Klauzule informacyjne:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 37,9KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 246KB)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)