Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
41. Realizacja usług hotelowych, wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” 2018-08-01
42. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: GENETYKA KLINICZNA ORAZ CHIRURGIA OGÓLNA 2018-07-31
43. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2018-07-13
44. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: GENETYKA KLINICZNA ORAZ CHIRURGIA OGÓLNA 2018-07-09
45. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2018-06-29
46. Wyniki otwartego naboru partnerów dot. profilaktyki nowotworów skóry/czerniaka 2018-05-30
47. P-6/175/2018 – usługi społeczne Świadczenie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 2018-05-24 wybor ofert z dnia 18-6-2018
48. Wyniki otwartego konkursu placówek opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-05-21
49. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji programu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-05-21
50. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów (MOF Poznań) 2018-05-07
51. Ogłoszenie otwartego naboru partnerów 2018-05-07
52. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA; OTORYNOLARYNGOLOGIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-04-27
53. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji programu pt. :\" Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomors 2018-04-13
54. WYNIKI OTWARTEGO NABORU KONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU OŚRODKÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU PT. \" Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zacho 2018-04-13
55. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA; OTORYNOLARYNGOLOGIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-04-11
56. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2018-03-26
57. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ONKOLOGIA KLINICZNA 2018-03-08
58. przedłużenie terminu składania ofert w ramach Otwartego naboru konkursowego ośrodków AOS 2018-02-27
59. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-02-27
60. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-02-08
Klauzule informacyjne: