(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
41. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: OTORYNOLARYNGOLOGIA/OTOLARYNGOLOGIA 2020-10-29
42. Informacja o przedłużonym naborze konkursowym dla placówek POZ w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi 2020-10-29
43. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pn.: \"Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na zakupie szczepionek przeciwko pneumokokom (ampułkostrzykawka) oraz zakupie szczepionek przeciwko grypie (ampułkostrzykawka). 2020-10-14
44. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pn.: \"Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - postępowanie polegające na przygotowaniu platformy informacyjno-edukacyjno-komunikacyjnej oraz strony internetowej. 2020-10-13
45. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pn.: \"Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na przygotowaniu merytorycznych treści programów edukacyjno-informacyjnych w tv wraz z przekazaniem praw autorskich. 2020-10-12
46. Ogłoszenie o otwarciu naboru konkursowego placówek POZ do projektu pn. "Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim" 2020-10-12
47. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pn.: \"Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na przygotowaniu merytorycznych treści plakatu, ulotki i broszury (wraz z przeniesieniem praw autorskich). 2020-10-08
48. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu. pn.: \"Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na przeszkoleniu personelu medycznego w zakresie przeprowadzenia lekarskiego badania kwalifikacyjnego pacjentów z noworozpoznaną chorobą nowotworową celem zaszczepienia przeciwko pneumokokom i/lub grypie. 2020-10-05
49. Ogłoszenie wyników uzupełniającego otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru: placówek podstawowej opieki zdrowotnej, placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia dermatologiczna (Beneficjent dopuszcza możliwość zgłaszania ofert całościowych) do współpracy w ramach realizacji projektu pn.: „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00-0004/18-00/77/2018/762 realizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wra 2020-09-17
50. Ogłoszenie o uzupełniającym otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru: placówek podstawowej opieki zdrowotnej, placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia dermatologiczna (Beneficjent dopuszcza możliwość zgłaszania ofert całościowych) do współpracy w ramach realizacji projektu pn.: „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim\" 2020-08-31
51. Informacja o udzielonych zamówieniach w ramach COVID-19 2020-07-14
52. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 2020-07-31
53. WYNIKI KONKURSu OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-07-31
54. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA V WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA, DZIAŁANIE 5.1 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, PROFILAKTYKA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO PO LECZENIU RAKA PIERSI – MODUŁ REGIONALNY W RAMACH KONKURSU NR POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20. 2020-07-20
55. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 2020-07-06
56. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-07-06
57. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ONKOLOGIA KLINICZNA 2020-06-30
58. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczącego konkursu Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 2020-06-23
59. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2020-06-19
60. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA 2020-06-18

Klauzule informacyjne:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 37,9KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 246KB)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)