Lista ogłoszeń
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
21. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA; CHOROBY WEWNĘTRZNE 2022-09-01
22. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2022-08-31
23. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2022-08-05
24. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2022-07-18
25. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2022-06-30
26. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, GASTROENTEROLOGIA 2022-06-21
27. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, GASTROENTEROLOGIA 2022-06-08
28. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu \"Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie dotyczące realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej. 2022-05-30
29. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2022-05-26
30. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2022-05-09
31. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA,ONKOLOGIA KLINICZNA, CHOROBY WEWNĘTRZNE 2022-04-28
32. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2022-04-12
33. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA,ONKOLOGIA KLINICZNA, CHOROBY WEWNĘTRZNE 2022-04-11
34. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: FIZJOTERAPIA 2022-04-01
35. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA ORAZ FIZJOTERAPIA 2022-03-29
36. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: FIZJOTERAPIA 2022-03-21
37. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2022-03-15
38. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA 2022-03-14
39. Zmiana formularza ofertowego - Ogłoszenie przetarg cywilny na najem powierzchni pod automaty do ciepłych napojów 2022-03-01
40. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ONKOLOGIA KLINICZNA 2022-02-28

Klauzule informacyjne:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 37,9KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 246KB)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)