Lista ogłoszeń
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
21. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: PATOMORFOLOGIA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, KARDIOLOGIA 2023-06-07
22. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ONKOLOGIA KLINICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, GENETYKA KLINICZNA, KARDIOLOGIA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2023-05-31
23. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ONKOLOGIA KLINICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, KARDIOLOGIA, GENETYKA KLINICZNA, RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 2023-05-05
24. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, ONKOLOGIA KLINICZNA 2023-03-01
25. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA, GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA, ONKOLOGIA KLINICZNA 2023-02-17
26. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: OTORYNOLARYNGOLOGIA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; CHIRURGIA OGOLNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2023-01-31
27. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: OTORYNOLARYNGOLOGIA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; CHIRURGIA OGOLNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2023-01-16
28. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA 2023-01-12
29. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RENTGENODIAGNOSTYKA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; CHIRURGIA OGOLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 2022-12-20
30. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA 2022-12-19
31. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA I W ZAKRESIE: OTORYNOLARYNGOLGIA 2022-11-28
32. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RENTGENODIAGNOSTYKA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; CHIRURGIA OGOLNA, CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 2022-11-28
33. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ: opisywanie badań MAMMOGRAFII SKRYNINGOWEJ - PROFILAKTYCZNEJ (MMGS) w oparciu o teleradiologię 2022-11-10
34. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA; OTORYNOLARYNGOLOGIA 2022-11-08
35. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2022-10-27
36. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: PATOMORFOLOGIA 2022-10-26
37. Postępowanie nr 1 na wynajem miejsc noclegowych dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii 2022-10-21
38. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2022-10-06
39. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: PATOMORFOLOGIA 2022-10-06
40. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA; CHOROBY WEWNĘTRZNE 2022-09-30

Klauzule informacyjne:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 37,9KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 246KB)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)