Ogłoszenia - lista

Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
21. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGIA/OTOLARYNGOLOGIA 2018-12-21
22. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RADIODIAGNOSTYKA ORAZ ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTOWORÓW 2018-12-17
23. Nr 124/K/2018 Najem powierzchni pod automaty do ciepłych napojów 2018-12-17
24. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGIA/OTOLARYNGOLOGIA 2018-12-10
25. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-11-29
26. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/RADIODIAGNOSTYKA ORAZ ONKOLOGIA KLINICZNA/CHEMIOTERAPIA NOWOTOWORÓW 2018-11-28
27. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ORAZ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2018-11-26
28. Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym dot. wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. "Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim" - aktualizacja. 2018-11-20
29. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2018-11-09
30. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ORAZ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2018-10-31
31. P-11/334/2018 Realizacja usług wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” przeprowadzanych przez pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii na 2018-10-23
32. P-10/318/2018 Realizacja usług wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” przeprowadzanych przez pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii na 2018-10-11
33. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PATOMORFOLOGII 2018-09-27
34. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PATOMORFOLOGII 2018-09-07
35. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ORAZ OTORYNOLARYNGOLOGIA 2018-08-31
36. P-9/268/2018 Realizacja usług hotelowych, wynajmu sal oraz cateringu/usług gastronomicznych dla uczestników obozu rehabilitacyjnego w ramach zadania pod nazwą OBOZY REHABILITACYJNE DLA CHORYCH Z NGiS 2018-08-14
37. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA, ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ORAZ OTORYNOLARYNGOLOGIA 2018-08-07
38. Realizacja wynajmu sal oraz usług gastronomicznych na organizację zadania pod nazwą „Warsztaty szkoleniowe POZ” - Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi nr P-8/245/2018 2018-08-03
39. Otwarcie naboru konkursowego placówek POZ do współpracy w ramach realizacji projektu pn. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 2018-08-03
40. Przedłużenie otwartego naboru konkursowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pn. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorski. 2018-08-03
Klauzule informacyjne: