Informacje dla osób/studentów zamierzających przeprowadzać badania na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii do celów prac naukowych, w tym prac doktorskich, licencjackich, magisterskich i innych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii popiera prowadzenie badań naukowych, w tym prac licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz innych. Ewentualne umożliwienie prowadzenia badań, które uzyskały zgodę właściwej komisji bioetycznej jest możliwe po spełnieniu odpowiednich warunków (opisanych poniżej). Jednak prosimy o uwzględnienie i zrozumienie, że do WCO wpływa bardzo duża liczba wniosków i propozycji prowadzenia badań z udziałem pacjentów, pracowników lub z wykorzystaniem baz danych WCO i ze względów organizacyjnych nie jest możliwa zgoda na prowadzenie wszystkich wnioskowanych badań, nawet jeżeli takie badanie uzyskało zgodę komisji bioetycznej.

Badania w obrębie WCO mogą być prowadzone jedynie pod nadzorem pracownika WCO, który wyrazi zgodę i będzie pełnił rolę opiekuna i współbadacza w realizowanym projekcie. Powyższe jest podyktowane ochroną praw pacjentów oraz zapewnieniem bezpieczeństwa prowadzonej działalności leczniczej i diagnostycznej.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Dyrekcji WCO. Zgodę wydaje Dyrektor – prof. dr hab. Julian Malicki lub Pełnomocnik dyrektora ds. działalności naukowej – prof. dr hab. Andrzej Marszałek.

Przed złożeniem wniosku konieczne jest:

  1. Wskazanie pracownika WCO (łącznie z jego pisemną zgodą), który będzie członkiem zespołu badawczego.
  2. Uzyskanie zgody kierownika komórki organizacyjnej WCO, na której terenie ma być przeprowadzone badanie. Wniosek powinien ponadto zawierać niezbędne informacje umożliwiające ocenę możliwości jego prowadzenia w WCO.
  3. Zapewnienie środków na realizację projektu badawczego jeżeli badanie jest związane z poniesieniem przez WCO jakichkolwiek kosztów.

Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o zgodę na przeprowadzenie projektu badawczego na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii pdf

Wniosek o zgodę na przeprowadzenie projektu badawczego na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii doc